T ü r k i y e ' n i n   B i r i k i m i

G Ü N D E M
Yargıtay: Faize faiz yürütülemez

'Gecikme faizine faiz uygulanması Borçlar Kanunu'na aykırı'

Yargıtay, faize faiz yürütülemeyeceğine karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bu kararı, taraflar arasındaki itirazın iptali davasının kısmen kabulüne ilişkin kararın temyiz incelemesini yaparken verdi. 10. Hukuk Dairesi'nin kararında, davacının, takip talebinde çek bedeli ve geçmiş günler faizini talep ettiği belirtildi. Ancak, çekin, süresi içerisinde muhataba ibraz edilmediği için vasfını kaybettiği, sadece yazılı delil başlangıcı niteliğinde sayıldığı bildirilen kararda, bu durumda davacının bu belge ile keşide tarihinden itibaren faiz istemesinin temerrüt oluşmadığı için mümkün olmadığı kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

"O halde, mahkemece, alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekirken takip öncesi dönem için işlemiş faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi, alacak ve işlemiş faizden oluşan miktara takipte sonra tekrar faiz yürütülmek suretiyle Borçlar Kanunu'nun 104/son maddesine aykırı olarak faize faiz işletilmesi de kabul şekli ile doğru görülmemiştir.

Süresinde ibraz edilmeyen çek yazılı delil başlangıcı niteliğinde sayıldığından, bu belge ile temerrüt oluşmadığı için keşide tarihinden itibaren değil, takip tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Faize faiz yürütülemez."28 Kasım 2002
Perşembe
 
Künye
Temsilcilikler
ReklamTarifesi
AboneFormu
MesajFormu
Ana Sayfa | Gündem | Politika| Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon| Ramazan| Arşiv
Bilişim
| Dizi | Röportaj | Karikatür

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED