T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 29 OCAK 2006 PAZAR
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Bugünkü Yeni Şafak
 
  657'liler Ailesi
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Nar-ı Beyza
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

20 soruda öğretmenlik atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin kadrolu öğretmen ataması yapacaktır. 25 Ocak'ta başlayan başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek... Bugün, köşemize gelen soruları 20 başlık altında topladık... İlk beş soru şu an çalışan 17 bin sözleşmeli öğretmenin sorunlarına, diğer sorular ise öğretmen adaylarına ilişkindir.

1- MEB'de çalışan 17 bin sözleşmelinin hepsi atanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığının gerek öğretmen atama modülünde gerekse de kılavuzda getirdiği bir yenilik sözleşmeli öğretmenlerce yanlış anlaşılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekmektedir, her sözleşmeli öğretmen kadroluya atanmayacaktır.

Sözleşmeli öğretmenin kılavuza göre iki başvuru şekli bulunmaktadır:

a- Kendi okulunu tercih etmesi: Bu halde; 1) Bulundukları ilin atanacakları alana açık olması 2) KPSS esas alınarak yapılacak sıralamaya göre atanacakları alanın "il" kontenjanına girmesi durumunda, aday kendi okuluna atanacaktır. Ancak sıralamaya giremeyen sözleşmeli öğretmenler atanamayacak ve okulunda 31.12.2006 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalışmaya devam edecektir. Adayın kendi okulunu tercih etmesi halinde tek tercih hakkı olacak, diğer tercih bölümü sistemde pasif hale gelecektir.

b- Farklı bir eğitim kurumunu tercih etmesi: Bu halde aday 10 tercih yapabilecektir.

2- Sözleşmeli öğretmen kadrolu öğretmenliğe atanırsa, sözleşmesini fesih edebilir mi?

Kılavuzda yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmen bulunduğu okuldan farklı bir eğitim kurumuna kadrolu öğretmen olarak atanmaya hak kazanması halinde, ders kesim tarihinden sonra yeni görev yerine başlayabilecektir. Ders kesim tarihi ikinci dönemin sonudur.

Ancak şu hususu belirtmek gerekmektedir: MEB, öğrencilerin durumdan etkilenmemesi için bu açıklamayı kılavuza koymuştur. Diğer yandan, sözleşmeli öğretmenler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince MEB ile sözleşme imzalayarak göreve başlamışlardır. Bu sözleşmeye göre öğretmenler bir ay öncesinden bildirmek kaydıyla sözleşmeli öğretmenliği bırakabilmektedir. Yani, başka bir eğitim kurumuna atanan sözleşmeli öğretmen istemesi halinde sözleşmesini fesih ederek yeni görev yerine gidebilir.

3- Sözleşmeli öğretmenin çalıştığı okul sadece kendisine mi görünecek?

Evet, sözleşmeli öğretmenin çalıştığı okul sadece kendisine görünecektir. Ancak bazı adaylar sözleşmeli olarak çalıştıkları okulun başka adaylara da göründüğünü belirtmektedir. Bunun nedeni, okulun birden fazla boş normunun olmasıdır.

4- 'Sözleşmeli olarak okuluma atanmak istiyorum' diyenler, 11. tercihi işaretleyebiliyor mu?

Evet, 'Sözleşmeli olarak okuluma atanmak istiyorum' diyenler 11. tercih hakkını işaretlemiş sayılmaktadır.

5- Bilgisayar programcılığı mezunları başvuru yapabilir mi?

Kadrolu öğretmenlik atamalarına, lisans mezunları başvurabilmektedir. Ön lisans mezunu bilgisayar programcılığı mezunu sözleşmeli öğretmenler, 20 bin kadrolu öğretmen atamasına başvuramayacaktır.

6- Daha önce öğretmenlik yapanlar başvuru yapabilir mi?

Kılavuzun 2.11 maddesinde yapılan açıklama göre daha önce öğretmenlik yapmış olup da öğretmenlikten asıl memur iken ayrılanlar en son bakanlık kararnamesinde yazan alana başvuru yapabilecektir. Bu durum daha önce Ziraat mühendisi vb. olmasına rağmen öğretmen olanlar için de geçerlidir.

Diğer taraftan, daha önce öğretmenlik yapmış ancak çeşitli nedenlerle ayrılmış olup şimdi geri dönmek isteyenlerden,

i- Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecek, (Madde 2.9)

ii- İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim ön lisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanların başvurusu kabul edilecektir. (Madde 2.19)

7- Naklen öğretmen alımı var mı?

MEB, öğretmen atamalarını naklen ve ilk defa olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu atamalarda naklen öğretmen alımı yapılmamaktadır. Diğer kurumlarda çalışan kişilerin MEB'in naklen öğretmen alım ilanını beklemesi gerekmektedir. Devam edecek

8- Denklik belgelerinde şerh olanlar ne yapmalıdır?

-Kılavuzda bu konuya ilişkin olarak "Denklik belgesinde, "Öğretmen atamalarında geçersizdir" veya "Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tâbidir" şerhi bulunanların belgesi öğretmenliğe başvuruda geçerli değildir" açıklaması yapılmıştır. Ancak bu açıklama adayı bağlamamalıdır. Aday, başvurulara katılmalı, başvurusunun kabul edilmemesi halinde dava açmalıdır. Memurlar.net 22559 sayılı haberinde yer alan Danıştay 2. Dairesi'nin 2005/80 nolu kararı şu şekildedir: "1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun "öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi" başlıklı 45. maddesinde öğretmenliğe atanacakların niteliklerini, belirleme ve seçme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevli olduğu anlaşıldığından, bu iddiaya hukuken itibar etmek olanaklı değildir."

9- Sınıf öğretmenliğine kimler başvuru yapabilir?

Sınıf öğretmenliğine sadece sınıf öğretmenliği bölümü mezunları atanabilmektedir. Diğer bölüm mezunları sertifikaya sahip olsa dahi başvuru yapamamaktadır.

10- Formasyonu olmayanlar başvuru yapabilir mi?

Evet yapabilir. Ama adayın KPSS puanının, hem taban puandan hem de KPSSP10 puanı olan 75'ten yüksek olması gerekmektedir. Bu kişiler üçüncü öncelik olarak sisteme dahil edilecek olup, bunların şansı yok denecek derecede azdır.

11- Askerde olanlar tercih yapabilir mi?

Evet. Bu kişiler vekalet yoluyla tercih yapmalıdırlar. Kılavuza göre bu kişilerin 31/12/ 2006 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olması gerekmektedir. Ancak bu durumda olmayanlar da yani 2007 tarihinde tercih olacak kişiler de bize göre başvuru yapabilir. Bu halde kişilerin atanması iptal edilecektir. Ancak askerlik sonrasında dava açılması halinde açılan dava kazanılacaktır.

12- Öncelik durumu nasıldır?

1. öncelik: Öncelik meselesini belirlemek için önce 119 sayılı karar eki cetvele bakmak gerekmektedir. Bu cetvelde tek tek hangi branşa kimlerin atanacağı açık olarak belirtilmiştir. Cetvel hem memurlar.netin 8795 nolu haberinde, hem de http://personel.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Cetvelde yer alan unvanlar arasında öncelik sıralaması yoktur.

İkinci öncelik: İhtiyacın birinci öncelik ile karşılanamaması halinde ikinci önceliğe sahip adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bunlar 6 alan olup, bu alanlar şu şekildedir: Bilgisayar Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) Öğretmenliği, İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği.

Aşağıda (13 ve 14 nolu sorularda) sadece iki önemli alana yer verilmiştir.

Üçüncü öncelik: Atanacağı alanın taban puanı üzerinde olması koşuyla KPSS'den 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar 3. önceliktir.

13- Bilgisayar öğretmenliğine kim atanabilir?

Birinci öncelikten sonra olmak kaydıyla;

 • Elektronik öğretmenliği,

 • Elektronik ve Haberleşme öğretmenliği,

 • Bilgisayar öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayanlardan,

  lisans öğrenimi süresince aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden alanlar da bilgisayar öğretmenliğine başvurabilecektir.

  14- İngilizce öğretmenliğine kim atanabilir?

  Birinci öncelikten sonra olmak kaydıyla;

  Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı'nı tamamlamış olmaları şartıyla;

 • Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar

 • TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar da, İngilizce öğretmenliğine başvurabilecektir.

  15- Branş sıralaması var mı?

  MEB branş sıralamasını 27/01/2006 tarihi itibariyle açıklamıştır. http://personel.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

  16- Öğretmenlik atamalarında yaş şartı var mı?

  İlk defa ve yeniden (açıktan) ilk atama biçimiyle öğretmenliğe atanacaklarda 31/12/2006 tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Daha önce öğretmenlik görevi yapmış ve yeniden (açıktan) atama biçimiyle başvuracaklarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmamaktadır.

  17- Bakaya kalanlar başvuru yapabilir mi?

  Kılavuza göre; askerlik yükümlüsü olanların başvuru yapabilmesi için adayın "askerliğini yapmış, atama tarihinden sonraki celp dönemine kadar erteletmiş ya da 31/12/ 2006 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olması" gerekmektedir. Bakaya kalmak suçu nedeniyle Askeri Mahkemede yargılanmış adaylarda, haklarında "Kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verilmiş olmadıkça ilgilinin ataması yapılmayacaktır.

  18- Öğretmen adayları, modüldeki her okula başvurabilir mi?

  Bazı öğretmen adayları modüldeki her okula başvuramamaktadır. Aşağıda belirtilen yüksek öğretim programlarından mezun adayların tercihlerinde kurum türü sınırlaması bulunmaktadır.

  a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları sadece İlköğretim Okullarını,

  b) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Ana Okulu Öğretmenliği mezunları sadece İlköğretim Okullarını ve Ana Okullarını

  c) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunları sadece Kız Meslek Liselerini ve İlköğretim Okullarını,

  d) Matematik Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları sadece İlköğretim Okullarını ve Liseleri (Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları dışındaki), tercih edebileceklerdir.

  19- Onaylanan başvuruda düzeltme yapılabilir mi?

  Kılavuzda bu konu şu şekilde açıklanmıştır: "Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır."

  20- Birinci bölge illeri içinde olup ikinci bölge kapsamına giren yerler var mı?

  Bu konudaki resmi değişiklik henüz yapılmamıştır. Dolaysıyla şu an için böyle bir şey yoktur.

  Hazırlayan: Ahmet Ünlü
  ( memurlar.net editörü )

  Faks: (0312) 472 68 80

  Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


 • ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

  Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
  Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
  Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi