AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

Y A Z A R L A R
Selefilik terör kaynağı olamaz

Son terör olaylarından sonra hayli ilginç yorumlar dinlemeye/ okumaya başladık.

Olayların arkasındaki örgütlerle ilgili değerlendirmelere girmek istemiyorum.

Bugün sadece terörün arkasındaki düşünceyi sorgulayan yorumlara kısaca temas etmek istiyorum.

Dikkat ediyorum yorumcuların çoğu, Müslüman kimlikli fertlerin faili olduğu terör olaylarını götürüp Selefilik inancıyla bağdaştırıp değerlendirme yapıyorlar. Selefi inananın kişiyi teröre sevkettiği istikametinde yorumlar getiriyorlar. Ve bence Selefilik'le başka inançları birbirine karıştırıyorlar.

Bir defa Selef denince sahabe, tabiin ve tebe-i tabiini içine alan kuşak kastedilir. Bu kuşağın dini yorumlama biçimine de Selefilik denir. Hz. Peygamber bu kuşağı kuşakların en hayırlısı olarak tavsif etmiştir.

İslam'daki bütün hak mezhepler de bu kuşağın semeresidir, eseridir.

Bu kuşak kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en doğru ve en güzel yorumlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Bu kuşak, içinde Hz. Peygamber'in de bulunduğu örnek kuşaktır.

Bu kuşağın inanç ve düşüncelerini terör kaynağı olarak göstermek son derece yanlış ve bilgisizce bir davranıştır.

Yaşanan olayların el-Kaide isimli örgüte maledilmesi, bu örgütün Suud vatandaşı olan Bin Ladin tarafından yönetilmesi de Suudiler'in resmi mezhebinin de Selefilik diye adlandırılması yorumcuları bu kanaate sevketmektedir.

Bazı yorumcuların Selefilik'le birlikte Vahhabilik'i zikretmeleri ithamı biraz hafifletse de Selefilik gibi örnek kuşağı karalamaktadır.

Hemen burada altını kalın çizgilerle çizerek belirtmemiz gerekir ki Selefilik ile Vahhabilik birbirinden farklı iki anlayıştır.

Söylediğim gibi Selefilik, İslam'ın örnek kuşağını ve sahih İslam anlayışını temsil etmektedir.

Vahhabilik ise Selefiler'den 10 asır sonra zuhur etmiş Ehl-i Sünnet ile savaşacak kadar Ehl-i Sünnet'e ters düşmüş bir akımdır. İslam tarihinde çok iyi anılmadığı için bu akımın kendisini Selefi olarak takdim ettiği görülmektedir.

Kendilerini Selefi diye takdim ettikleri için onları Selefi saymak; düşünce ve eylemlerini Selefi kabul etmek doğru olmaz.

Ayrıca bu tür eylemlere illa İslami bir kılıf giydirmek de çok isabetli değildir.

Çünkü terörün arkasında bir dini inancı aramak yerine terörün sebeplerini incelememiz gerekir.

İncelememiz gereken İslam değil kimi Müslümanlar'ın sosyal yapıları olmalıdır. Terörü İslam ya da herhangi bir İslami bir düşünüş değil, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, baskı, işgal ve bunların doğurduğu umutsuzlukta aramak gerekir.

Hele hele İslam'ın örnek kuşağı Selefiliği teröre kaynak olarak göstermek son derece yanlış bir yaklaşımdır.

Selefilik terörü değil sahih İslam'ı öngörür.


3 Aralık 2003
Çarşamba
 
Resul Tosun
RESUL TOSUN


Künye
Temsilcilikler
ReklamTarifesi
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED