AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışanların ücretsiz izni

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 657 4/B'ye tâbi sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Henüz askerlik hizmetimi yapmadım. Devlet Memurları Kanunu'nun 108'inci maddesindeki muvazzaf askerlik için verilen ücretsiz izin diğer kamu görevlilerini de kapsıyor mu? Ya da sözleşmeli personelin geçerli bir mazeret ile ücretsiz izin hakkı var mı?

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da ücretsiz izin müessesesi bulunmamaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 108'inci maddesinde düzenlenen aylıksız iznin 4/B maddesi çerçevesinde çalışan sözleşmeli personele uygulanması mümkün değildir. İlgili kurum askerlik dönüşü ihtiyacı olması halinde sizi yeniden göreve başlatabilir. Ancak, bu durum bir zorunluluk değildir.

İnfaz koruma memurluğu ve mezuniyete uygun kadroya geçiş

Bizler KPSS ile infaz koruma memuru olduk. Yaklaşık 5 aydır görev yapıyoruz. Her birimiz değişik fakültelerin farklı bölümlerini bitirdik. Asaletimiz tasdik olduktan sonra kendi mesleğimizi yapmak, kendi kurumlarımızda çalışmak istiyoruz. Adalet Bakanlığı muvafakat vermeyeceğini söylüyor, idari mahkeme yoluyla sonuç alabilir miyiz?

Kurumunuz İnfaz Koruma Memurluğu personeline ihtiyaç olduğu için sizi istihdam etmiştir. Bu nedenle kurumunuzun size muvafakat vermemesinin haklı gerekçelerinin olduğu gözükmektedir. Diğer taraftan, kamu kurumlarının yargı mercilerince muvafakat vermesi için zorlanması mümkün değildir. Ancak, uzmanlık ve müfettişlik gibi kariyer mesleklerin sınavını kazanmanız halinde kurumunuz muvafakat vermezse dava yoluna gidebilirsiniz. Nitekim, bu durumda mahkemeye giderek muvafakat verilmeme işlemini iptal ettirenler bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili memurlar.net'te örnek yargı kararı bulunmaktadır. Düz memurluklar içinse böyle bir durum söz konusu değildir. Burada bir diğer önemli husus ise Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uyarınca mezun olduğunuz bölüme uygun bir kadroya atanmanız için görevde yükselme eğitimi almanız ve bu sınav sonrasındaki sınavda başarılı olmanız gerektiğidir.

Tedviren görevlendirme, zam ve tazminatlar

Ben 25.06.1996 tarihinde bilgisayar işletmeni olarak göreve başladım. 31.01.2003 tarihinden itibaren ise kadrosu boş olan şube müdürlüğüne (sanırım tedviren) görevlendirildim. Görevlendirildiğim günden bu yana, bu görevlendirme ile ilgili hiçbir zam ve tazminat ödenmedi. En az 5 yıl şef olarak görev yapmadığım için müdürlük için sınava da giremiyorum. Bu görevlendirmeden dolayı bir zam ve tazminat alabiliyor muyum? (4 yıllık üniversite mezunuyum, 18 ay yedek subaylık yaptım ve üniversiteden mezun olduktan sonra 2.5 yıl SSK'lı olarak özel bir firmada çalıştım)

98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin 6'ncı maddesinde; "Ancak, bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere asilde aranan şartları haiz olması gerekmektedir" hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla asilde aranan şartları haiz olmayan personelin vekaleten görevlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tür kişilerin görevlendirilmesine tedviren görevlendirme denilmektedir. Tedviren görevlendirilenlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir.

Askerlik sonrası göreve başlama ve bu sürenin hizmetten sayılması

Şu an 289 kısa dönem askerim. 1- Askerlik süresinin kısalmasına ilişkin yeni düzenleme çerçevesinde göreve başlamak için ne zaman dilekçe verebilirim?

2- Sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Fakat fizik öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisans yaparak tayin isteğinde bulunmak istiyorum. Eğitim alanında mı yoksa fizik alanında mı yüksek lisans yapmam gerekiyor?

3- Askerlik süresi görevden sayılıyor mu? Eğer sayılıyorsa stajyerliğim kalkmış durumda.

1- 657 sayılı Kanun'un 83'üncü maddesinde terhis tarihine vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede terhis olduğunuz tarihten sonra 30 gün içinde kurumunuza başvurmak zorundasınız. Kurumunuz da başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde sizi göreve başlatmak zorundadır.

2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinin (c) bendinde; "Öğrenim durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için öğretmenlikteki branşıyla ilgili bir alanda veya eğitim, yönetim, denetim alanlarında yurt içinde lisans üstü öğrenim gördüğünün veya üniversitelerin öğrenim için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam ettiğinin belgelendirilmesi yanında, sağlık ve eş durumu (eşi şehit olanlar hariç) özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlardan adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olmaları, öğrenim durumu özüründe ise adaylığın kaldırılmış olması koşulu aranır." hükmüne yer verilmiştir. Göreceğiniz yüksek lisans eğitiminin bu hüküm çerçevesindeki bölümlerde olması gerekmektedir.

3- Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde; "Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme ve 657 sayılı Kanunun 83'üncü maddesine göre askerlik durumu hizmetten sayılmakla birlikte adaylık süresinden sayılmaz. Dolayısıyla adaylığın kalan kısmını askerlikten sonra tamamlamanız gerekmektedir.

Astsubaylıktan istifa ve emeklilik

Ben 1983 yılında astsubay olarak Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladım, 2000 yılının Nisan ayına kadar da görev yaptım ve eşimle oğlumu Gölcük depreminde kaybettikten sonra kendi isteğimle istifa ederek bulunduğum görevden ayrıldım. Malumunuz biz Silahlı Kuvvetler personellerinin yıpranma payları da mevcuttur. Benim kendi yaptığım hesabıma göre sınıf okulunu da sayarsak (1982 yılında başlamış olması gerek)yıpranma paylarımla beraber 21 yıllık bir hizmet akdim mevcuttur. Ne zaman emekli olabilirim?

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tâbi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinde; "Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tâbi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir..." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde hizmet sürenizin kaç yıl olduğunun net olarak tespit ettirmeniz gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki son üç buçuk yılın maaş bağlanması açısından hangi kurumda geçtiği önemlidir. Şayet 25 yılın tamamlanmasına 3,5 yıldan az süre kalmışsa yapacağınız iş, kalan süreyi 25 yıla tamamlamak ve yaş haddine kadar beklemektir. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile müracaat ederek kaç yıl hizmetinizin olduğunu ve bunun kaç yılının fiili hizmet zammı olduğunu ve emekliliğe kaç yılınızın kaldığını talep etmenizin daha sağlıklı olacağını tavsiye ederiz. Sizin kaç yıl hizmetinizin olduğunu net olarak bilmemiz mümkün değildir.


Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

19 Temmuz 2003
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED