AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

E K O N O M İ

Vergi Konseyi:
SSK primleri düşürülsün

Kayıtdışının en büyük sebeplerinin kişi başına düşen gelirin çok düşük olması ile SSK primlerinin yüksek olmasını gösteren Vergi Konseyi ücretlilerin vergi iadesinin de aylığa dönüştürülmesini istedi.

Vergi Konseyi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın "yeni dönemde en öncelikli hedefimiz'' dediği kayıt dışı ekonomiyle mücadele için zaman geçirilmeden Stratejik ve Acil Eylem planlarının uygulamaya konulmasını istedi.

Raporda, ekonomide kurumlaşmış işletme sayısının azlığı, yüksek enflasyon, kişi başına düşen gelirin çok düşük olması ve Türk halkının da hâlâ nakitle ödeme alışkanlığının sürmesinin de kayıt dışılığı teşvik ettiği vurgulandı. Raporda, sık sık başvurulan vergi aflarının ve yetersiz cezaların da kayıt dışılığı tetiklediği görüşü savunuldu.

Yoksulluk, kayıtdışını teşvik ediyor

Vergi Konseyi, hazırladığı raporda kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önerilen tedbirleri de şöyle sıraladı:

-Stratejik eylem planı hazırlanmalı. Hangi önlemlerin ne zaman ve ne şekilde uygulamaya sokulacağı önceden ortaya konulmalı.

-Acil Eylem planı uygulamaya konulmalı. Gelir vergisi tarifesi, ilk dilimi yıllık asgari ücret tutarından ve oranı da yüzde 5'den başlayarak, üst dilim yüzde 40 olmak üzere yeniden düzenlenmeli.

-Gelir vergisi tarifesi tek olmalı, ancak emek gelirleri için asgari gider indirimi uygulanmalı.

-İstisna ve muafiyetler nedeniyle ortaya çıkan yıllık vergi kaybı kamuoyuna açıklanmalı.

-Stopaj oranları adaletsizliği ortadan kaldıracak şekilde açık ve net olarak belirlenmeli. Stopaj suretiyle vergileme asgari seviyede tutulmalı.

-Katma değer vergisinde oran farklılıkları kaldırılmalı, biri düşük, diğeri normal olmak üzere en fazla 2 oran belirlenmeli.

-Zirai kazançları vergileme gözden geçirilmeli.

Vergiler kademeli düşürülsün

-Vergi yasaları sık sık değiştirilmemeli.

-Vergi oranları yıllar itibarıyla kademeli olarak düşürülmeli.

-Ücretlilere uygulanan özel gider indirimi (vergi iadesi) aylık esasa dönüştürülmeli.

-Alışverişlerde kredi kartı ve çek gibi modern ödeme araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalı.

-Kayıt dışı istihdamın azaltılması için SSK prim ve oranları düşürülmeli.

-Vergi yargısında hürriyeti kısıtlayıcı cezaların uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınmalı.

-Gelir idaresi ile vergi denetiminin yeniden yapılandırılması sağlanmalı.

-Kayıt dışılıkla mücadele bir devlet politikası olarak benimsenmeli.

 
Memurun alım gücü eridi
Memur maaşları, son 40 yılda temel gıda maddeleri karşısında ortalama yüzde 43.7 oranında reel alım gücü kaybına uğradı.
Hedefler tek tek gerçekleştiriliyor
IMF heyetinin gözden geçirme çalışmalarını değerlendiren Bakan Babacan, ekonomide bazı iyileşmelerin görüldüğü ve program hedeflerinin tek tek gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi.
Enflasyon yükselirse hedefler sevindirmez
Büyüme ve enflasyon hedefleri tutturulacak
Sigaraya yüzde 10 zam
Tarkan'ın konseri Maliye ablukasında
21 Temmuz 2003
Pazartesi
 
Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED