AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

G Ü N D E M

Emlak davası yeniden

Yargıtay, Engin Civan ve Selim Edes ile bazı firma yetkilileri hakkında, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen zamanaşımı dolayısıyla "davayı ortadan kaldırma" kararını bozdu.

Yargıtay, Ziraat Bankası'na devredilen Emlak Bankası'nın eski Genel Müdürü Engin Civan ve işadamı Selim Edes ile bazı firma yetkilileri hakkındaki "hileli ve dengesiz" sözleşme iddialarında, "emniyeti suiistimal" suçu tanımlaması ve buna bağlı olarak zamanaşımından "kamu davasının ortadan kaldırılması" kararını bozdu. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 sanık hakkında verdiği zamanaşımı dolayısıyla "kamu davasının ortadan kaldırılmasına" ilişkin kararı, müdahil Emlak Bankası'nca temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını oybirliği ile bozdu. Kararda, şöyle denildi:

Karar kanuna aykırı

"Bankanın benzer işlerde yaptığı diğer sözleşmelerden farklarının bulunup bulunmadığı, düzenleme ve uygulama sırasında bankanın zararına neden olan işlemlerin neler olduğu, kasıtlarını belirlemek bakımından sanıkların menfaat sağlama sürecinde konumları, zararın miktarı, menfaatin kime sağlandığı ve biçimi, teminatların zararı karşılama düzeyi ve güvenirliği hususlarında mütalaa alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuyla yetinilerek eylemlerin emniyeti suiistimal suçunu oluşturduğu ve dava zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi kanuna aykırı, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına karar verilmiştir."

Yargıtay'ın bozma kararı gereği yeniden bilirkişi incelemesi sonucunda suç vasfı "zimmet" olarak belirlenirse, zamanaşımı sorunu ortadan kalkacak. Yerel mahkemenin suç vasfı olarak belirlediği "emniyeti suiistimalde" zamanaşımı 7.5 yıl iken, Yargıtay'ın dikkate alınmasını istediği suç vasfı olan "zimmet"te ise 15 yıl.



21 Temmuz 2003
Pazartesi
 
Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED