AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

K Ü L T Ü R

BİR BİLGE!..

 • OSMAN AKKUŞAK

  Önümde bilge profesör Ersin Nazif Gürdoğan'ın 6 kitabı duruyor: 1- Görünmeyen Üniversite 2- Zamanı Aşan Şehirler, 3- Günler Akarken, 4- Hicazdan Endülüs'e, 5- Kirlenmenin Boyutları, 6- Kültür ve Sanayileşme.

  Ben bu kitapları size bir çırpıda tanıtamam.. Buna sütunumun hacmi ve zamanımızın miktarı kâfi gelmez.. Üstelik sayın profesörün bu eserlerde kullandığı öyle bir dil öyle bir üslub var ki, müstakil (bağımsız) metinler sanki birbirine pek düzenli yapıştırılmış tuğlalar gibi örülmüş cümlelerden müteşekkil.. Hani, bir kitabı okurken önemli cümlelerin, esas fikirlerin altını çizersiniz ya, E. Nazif Gürdoğan'ın yazdığı kitapların her sayfasını baştan aşağı çizmek zorunda kalabilirsiniz.. Yazılarında sadece özlü ve dolgun fikirler, güzellik fazilet ve doğruluk için gerekli olan duygular mevcut bulunmaktadır. Ayrıntılardan, gereksiz tafsilattan ayıklanmış parçalar!..

  Onun için ben size, sadece bunlardan gelişigüzel seçtiğim bazı cümleleri nakledeceğim; eserlerin ayrı ayrı özetini vermek ve tahlilini yapmak gibi pek faydalı ve lüzumlu çalışmaları daha ilerideki zamanlara ve imkânlara bırakarak...

  Ben fuzulî kelâmı bırakayım da sözü "bilge profesör"den aldığım inci tanelerine terkedeyim:

  Bakın neler söylüyor:

  "Umuda ermek için, büyük acılara katlanmak gerekir. Acıların derinliklerine dalmayanlar, denizlerin derinliklerine inmeyenler gibi, inci elde edemezler."

  -"Zorlu bir iç hesaplaşma sonunda gönüller sevgi ile doldurulmazsa, dış dünyanın güzelleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca insanlar, dünyanın hayatı tüketen çekiciliğinden de kurtulamazlar."

  -"Kendilerini değiştiremeyenler ne dostlarını ne de düşmanlarını değiştirebilirler."

  -"Dünyayı değiştirmenin yollarından birisi, Gandi'nin işgalci İngilizler'e karşı uyguladığı (pasif direnme)dir."

  -"İnsanlar, ihtiyaç ile isteklerin sınırlarını belirleme yeteneğini yitirirlerse, fiziksel ve zihinsel kirlenmenin önünü almak mümkün olmaz.."

  -"İç dünyayı olgunlaştırmanın ışığı Mesnevî'de, dış dünyayı müsbete dönüştürmenin ışığı da Mukaddime'dedir. İhyâ ise, iç ve dış dünyayı bir bütünlük içinde ele alır."

  -"Kâinatta herşey insana hizmet ediyor. İnsanın da insana hizmet etmesi lâzımdır."

  -"İnsanı eğitme ve olgunlaştırmanın yolu ve yöntemi (sohbet)tir."

  -"Çok şeyi olan değil, aslında vermesini bilen insanlar gerçek zenginlerdir."

  -"Batı kültürü ve insanı, yeryüzü ölçüsünde yaygınlaştırdığı çıkarcı zihniyetle bütün dünyayı yoksullaştırmıştır."

  Buna benzer cümleleri, ekonomiye, medeniyete, felsefeye, hikmete, üretime, olmaya, olgunlaşmaya, bilgiye, edebiyata, san'ata ait sayısız kelâmı, Nazif Gürdoğan'ın eserlerinden alarak buraya aktarmak mümkün ve gerektir.. Fakat: şimdilik bu kadar.. Değerli arkadaşımın eserlerinin hepsini şimdiye kadar nasıl okuyamamış olduğuma esef ediyorum.. Eserlerinin hepsini de, kurulalı pek kısa bir zaman olduğu halde dörtyüzü geçen okkalı ve ciddî esere damgasını vuran "İz Yayıncılık" vasıtasıyle yayınlayan Ersin Nazif Gürdoğan'ın bu ilmî, fikrî ve kisbî seviyeyi; "Plânlama Teşkilâtı"nda, Teknik Üniversite'de, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, İngiltere'de ve diğer mesleki ve tatbikî çalışmalarda, ayrıca basın ve yayın âlemindeki faâliyetinde kazandığı düşünülebilir. Bana öyle geliyor ki aziz dostumuzun asıl mazhariyeti, vehbî olarak kendisine verilmiş bulunan hususiyeti olsa gerektir.. Hizmeti, himmeti var olsun!..

  Ben tabîr caizse Türkçe hastasıyım, nerede bir güzel Türkçe görsem sevincimden göklere çıkarım. O sebeble, Nazif Gürdoğan'ın fuzulî kelime, fuzulî fikir taşımayan, mantığı sağlam, açık, akıcı Türkçesini de ayrıca kutluyorum.. (Ersin Nazif Gürdoğan'ın eserlerine ait bilgi için: Tel: 0212 - 520 72 10) • 21 Temmuz 2003
  Pazartesi
   
  Künye
  Temsilcilikler
  ReklamTarifesi
  AboneFormu
  MesajFormu
  Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
  Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
  Bilişim
  | Dizi | Karikatür | Çocuk

  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
  © ALL RIGHTS RESERVED