AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
K Ü L T Ü R
Bir kitap listesi...

Aziz ve sevgili okuyucularıma yine bir kısım kitapların isimlerini veriyorum: Mâlumları ve manzûruâlîleri olsun diye!..

TEMEL YAYINLARINDAN: (0212 - 517 75 96)

• Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin; Şerâfeddin Yaltkaya (Y. hazırlayan: İsmail Aka, Mustafa Demir)
• İzmir suikastinin içyüzü (Atatürk'e kurulan pusu) (920 sayfa); Osman Selim Kocahanoğlu
• Meşrutiyetten Mütarekeye (1909-1918); Süleyman Kâni İrtem (640 sayfa)
• Millî Mücadele Hatırâları; Ali Fuad Cebesoy
• Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklâl Mahkemesi; Süreyya Örgeevren
• İttihatçı liderlerinin gizli mektupları; Hüseyin Cahit Yalçın

ÇATI KİTAPLARI (0212 - 513 33 13)

• Sadrâzamlar; (760 sayfa) Nâzım Tektaş
• Haremden Taşanlar; Nâzım Tektaş (530 s.)

KİTABEVİ (0212 - 512 43 28)

• Enderunlu Vâsıf Dîvanı; Dr. Rahşan Gürel (695 s.)
• Necati Bey dîvanının tahlîli; Prof. Mehmet Çavuşoğlu
• Osmanlı Makaleleri (edebiyat-tarih-kültür); Prof. Mehmed Arslan
• Bizans karşısında Türkler; Ahmet Refik (hazırlayan: Fahâmeddin Başar)
• Hüsne mağrur olma; Hayreddin İvgin (halk şairlerine halk şiirine dâir...)
• Ayakkabı kitabı; Emine Gürsoy Naskali
• Yemek kitabı; M. Sabri Koz

İZ YAYINLARI (0212 - 520 72 10)

• Sistematik Kelâm; Prof. Dr. Emrullah Yüksel
• Yüzyılın soykırımı (Türkçe'nin maruz kaldığı tahribâtın hikayesi); D. Mehmed Doğan
• Yahudiler ve Araplar; S.D.Goitein
• Rönesans; Walter H. Pater
• Zağra müftüsünün hâtıraları; Hüseyin Raci Efendi
• Sait Halim Paşa: Buhranlarımız
• Cinsel eğitim; Prof. Ali İhsan Taşcı
• Kelîle ve Dimne; Beydebâ (Çeviren: Ulvi Murat Kılavuz)
• Edebiyatın saklı dili; Alim Kahraman

ÖTÜKEN NEŞRİYAT (0212 - 251 03 50)

• Maârif Meseleleri; Prof. Dr. Ferruh Müftüoğlu
• Niçe (Nietzsche) Kaplan sırtında felsefe; Senail Özkan
• Milli devlet ve küreselleşme; Kadir Koçdemir
• Yunus Emre Dîvanı; Ziya Bakırcıoğlu
• Peyami Safa'nın, Arif Nihad Asya'nın, Erol Güngör'ün, Tarık Buğra'nın, Mehmed Niyazi'nin, Ahmet Güner Sayar'ın, Nevzat Kösoğlu'nun bütün eserleri.
• Edebî portreler; Hakkı Suha Gezgin (haz: Beşir Ayvazoğlu)

BİREY YAYINLARI (0212 - 511 33 69)

• Nietzsche (Niçe), hayatı ve felsefesi; Ahmet Nebil, Memduh Süleyman, Baha Tevfik
• Defterler; Ludwig Wittgenstein
• Bâbıâlî'den Çiftetelli'ye; Canan Barlas
• Yönetim el kitabı; Doç. Nurullah Genç, Doç. Osman Demirdöğen
• Orhan Pamuk (O. Pamuk'la yapılan üç söyleşi); Ahmet Hakan

NESİL YAYINLARI (0212 - 551 32 25)

• Kalb ülkesinin sultanı; Ramazan Balcı • İyilik ve dostluk öyküleri (Veli Karanfil); Ahırzaman melekleri (Fatih Akarcalı); Yokluğunda buldum seni (Mustafa Üftadeoğlu); Sevgili Gelinim (Hacer Duman); Aşere-i mübeşşere (Ahmet Kurucan, Zühtü Mercan - Işık Kitapları - 0216 - 318 42 88) Sonsuzluk Yolculuğu (Dr. Muhammed Bozdağ); Son nefesten önce (Muhterem Yüceyılmaz)

BİYOGRAFİ-NET YAYINLARI (0212 - 519 96 91)

• Türk sağı sözlüğü; Hüdavendigâr Onur
• İlişkiler; Mahmut Çetin
• Asrın Yesevîsi (Ahmet Arvasi); Hüdavendigâr Onur

MARİFET YAYINLARI (0212 - 526 22 70)

• Mezhepler Tarikatler; Ziya Nur Aksun
• Osmanlı Padişahları; Ziya Nur Aksun

Kitap okuyan; felâh bulsun, huzur bulsun, sevgi bulsun; biraz da bereket ve dünyalık bulsun ki hizmete fırsat doğsun!..
2 Haziran 2005
Perşembe
 
OSMAN AKKUŞAK


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED