T ü r k i y e ' n i n   B i r i k i m i

Y A Z A R L A R
Bayan sigortalıların emekliliğe kademeli geçişi

Önceki yazımda da sözünü ettiğim üzere, TBMM, Anayasa Mahkemesi tarafından 4447 sayılı Yasa ile getirilmiş bulunan sosyal güvenlik yasaları hakkındaki bazı iptal edilmiş bulunan hükümlere ilişkin yeni düzenlemeleri içeren "4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortaları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u 23.05.2002 tarihinde kabul etmiş ve bu Kanun, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği gibi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası da yukarıda anılan yasalarda değişiklikler yapmış ve emeklilikte milat olarak bağımlı çalışanlar yönünden 08.09.1999 tarihini belirlemiş, bu tarihte 18 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş bulunan bayan sigortalıların yaş şartından etkilenmemesini öngörmüş; Anayasa Mahkemesi de 08.09.1999 tarihi itibariyle emekliliğine iki yıl ve daha az süre kalan sigortalılar yönünden Geçici 81.maddenin (A) bendini iptal etmemişti. 4759 sayılı Yasa ise bu hükümde değişiklik yapmamakla birlikte, ek bir düzenleme daha yaparak, 23.05.2002 tarihinde 18 yıllık sigortalılık süresini dolduran bayanların, 20 yıllık sigortalılık süresini, 5000 günlük prim ödeme gün sayısını ve 40 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları durumunda yaşlılık-emeklilik- aylığı bağlanmasını öngörmüş bulunmaktadır. Yani yeni yasada, bayanlar için de yaş şartı dahil olmak üzere, yeni bir emeklilik miladı daha düzenlenmiştir. Ayrıca 08.09.1981 tarihi ve öncesinde işe başlamış olan bayan sigortalıların 3600 prim ödeme gün sayısını ve 50 yaşını tamamlamaları halinde de yaşlılık aylığını talep etmeleri mümkündür.

İşe başlama Sigortalılık

Prim ödeme
tarihi süresi Yaşı günü
08.09.81 ve öncesi 20 yok 5.000
09.09.81-23.05.84 20 40 5.000
24.05.84-23.05.85 20 41 5.000
24.05.85-23.05.86 20 42 5.075
24.05.86-23.05.87 20 43 5.150
24.05.87-23.05.88 20 44 5.225
24.05.88-23.05.89 20 45 5.300
24.05.89-23.05.90 20 46 5.375
24.05.90-23.05.91 20 47 5.450
24.11.91-23.05.92 20 48 5.525
24.05.92-23.05.93 20 49 5.600
24.05.93-23.05.94 20 50 5.675
24.05.94-23.05.95 20 51 5.750
24.05.95-23.05.96 20 52 5.825
24.05.96-23.05.97 20 53 5.900
24.05.97-23.05.98 20 54 5.975
24.05.98-23.05.99 20 55 5.975
24.05.99-08.09.99 20 56 5.975
09.09.99'dan sonra 20 58 7.000

Geçici 81.maddenin C/b.fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yapılan yeni düzenlemeyle, en az 15 yıllık sigortalılık süresiyle en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeme şartlarını a) 23.05.2002 tarihi ve öncesinde yerine getiren kadınlar, 50 yaşını, b) 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar, 52 yaşını, c) 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar, 54 yaşını, ç) 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar, 56 yaşını, d) 24.05.2011 tarihinden sonda yerine getiren kadınlar, 58 yaşını doldurmuş olmaları şartıyla, yazılı talepleri üzerine, yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.

Yeni düzenlenen emekliliğe kademeli geçiş hükümlerinin bayan sigortalılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. (Diğer konuları ve gelen sorulara cevapları daha sonra ele alacağım.)


10 Haziran 2002
Pazartesi
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
ReklamTarifesi
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Ramazan | Arşiv
Bilişim
| Aktüel | Dizi | Röportaj | Karikatür
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED