AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
Kutluyoruz: Mevzuat bilgi sistemi internet üzerinden halka açıldı

Küçük ve sığ vizyonlara sahip bürokratların cirit attığı, bilgiyi sadece kendi tekeline alarak çıkar sağlamaya çalışan ve halkı bilgilendirmek veya halka hizmet etmek gibi dertleri olmayan memurlara hala değer verilen ülkemizde. Başbakanlık örnek bir uygulamaya imza attı. Bu uygulama, 57. hükümet döneminde uygulamaya konulan merkezi sınav sistemi ve görevde yükselme uygulamaları gibi devrimsel nitelikte önemli bir uygulamadır. Artık son ve güncel mevzuata ücretsiz abonelik sistemi ile tüm vatandaşlar kolayca erişebilecektir. Umarız, hala 3. sınıf kategoriye dahi sokulmayacak olan WEB siteleri ile halka hizmet vermeye çalışan kamu kurumları bu uygulamadan az da olsa etkilenir ve gerçekten de vatandaşa hizmet niteliği taşıyan WEB sitelerini hayata geçirirler. Ayrıca, yine umut ediyoruzki Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Başkanlığı gibi Danıştay Başkanlığı da Dairelerce verilen kararları çok kısa bir zamanda internetten yayınlamaya başlar. Bu çerçevede, mevzuat bilgi sisteminin internet üzerinden vatandaşların kullanımına açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mevzuat bilgi sistemine www.basbakanlik.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

ÜST DERECELİ KADROLARA ATANMADA GEREKLİ HİZMET SÜRELERİ

15.09.1998 tarihinde Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nde Kütüphaneci kadrosunda göreve başladım. Halen bulunduğum kadro derecesi 7/1'dir. İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcılığı veya şube müdürlüğü kadrosuna müracaat etmek istiyorum. Fakat bu kadrolar birinci derecedir. Benim bu kadrolara atanmam için kadro derecemin veya çalışmış olduğum beş yılın yeterli olup olmadığı konusunu açıklarsanız sevinirim.

657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin B bendinde; "(Değişik: 4.5.1984- KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300 'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince birinci dereceli İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı kadrosunun ek göstergesi 5300'den düşük olduğu için bu kadroya atanabilmeniz için en az 10 yıl hizmetinizin olması gerekir. Aynı husus derecesine göre Şube Müdürlüğü kadrosu içinde geçerlidir.

SÖZLEŞMELİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, YÜKSEK LİSANS VE EK DERS ÜCRETİ

Ben Anadolu Kız Meslek lisesinde sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bilindiği üzere memurlara master yapması halinde ek ders ücretleri %25, doktora yapmaları halinde %40 fazla ödenmektedir. Bu husus sözleşmeli çalışan İngilizce öğretmeni içinde geçerli midir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ders Görevini düzenleyen 89'uncu maddesinde; Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği; Ders ve Konferans Ücretlerini düzenleyen 176'ncı maddesinde ise; ders ücretlerinin, alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere % 25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % 40 fazlasıyla ödeneceği belirtilmiştir.

Bu hükümlerin sözleşme ile çalıştırılan İngilizce dil öğreticilerine uygulanması mümkün değildir. Ayrıca, sözleşme ile çalıştırılan İngilizce dil öğreticilerine günlük maktu bir ücret belirlenmiş olup, bu ücretin üzerinde bir ödemenin uygulanması mümkün değildir. 8.1.2002 tarihli ve 24634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.10.2001 tarihli ve 2001/3401 sayılı Kararnamenin eki kararda İngilizce dil öğreticilerine sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

İlsis puanının yanlış hesaplanması

Ben bu yıl iller arası yer değiştirme talebinde bulunmuş bir öğretmenim. Hizmet puanım okulda hesaplandığında 47 iken bakanlığa 39 olarak ulaşmış. Bu nedenle atamam gerçekleşmedi. Bunun sorumlusunun il milli eğitim müdürlüğü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ILSIS verilerine de hatalı işlenmiş. Bu durumda ne yapabilirim ?

Hizmet puanınızın yanlış hesaplandığını düşünüyorsanız kurumunuza müracaat ederek hizmet puanınızın yeniden hesaplanmasını talep edebilirsiniz. Şayet kurumunuz olumsuz cevap verirse veya hiç cevap vermezse hizmet puanınızın yanlış hesaplandığından eminseniz dava açabilirsiniz. Dava açma süresi atamaların sonuçlandığı tarihten itibaren başlamaktadır ve 60 gündür. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığının şeffaflığa verdiği önemden dolayı, dava yoluna gitmeden dilekçe yolu ile bir çözüm bulmanızı öneririz.

Yayımlanan makaleler hizmet puanının hesabında dikkate alınır mı?

1999 Ekim-2002 Eylül arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2002 atama döneminde öğretmenlik atamam yapıldı, ancak bir dershaneyle sözleşmeli olduğum için kaydımı dondurdum. 18-29 Ağustos tarihleri arası göreve başlayacağım. 1- Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde yapılan son değişikliklere göre "asıl öğretmen" olarak mı başlayacağım? 2-Yurt çapında yayım yapan çeşitli dergilerde birçok yazım yayımlandı. Bu yazılara Millî Eğitim'de puan verildiğini duymuştum. Bu doğru mu?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin (ı) bendinde; "Asıl Öğretmen: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında veya özel öğretim okullarında öğretmenlikte (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesi kapsamındaki yükümlülükleri saklı olmak üzere) adaylığı kaldırılanlar ile yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman, (Ek. 2/7/2003-25156 SRG) araştırma görevlisi (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesine göre çalışmış olanlar) olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olanlardan öğretmen olarak ilk defa veya yeniden atanacakları," hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince asıl öğretmen olarak atanmanız yapılmaktadır. Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar yönetmeliğin 37'inci maddesinde belirtilmiş olup, puan hesabında yayımlanan makaleler dikkate alınmamaktadır.


Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

1 Ağustos 2003
Cuma
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED