AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

G Ü N D E M

Hortumcuya darbe

Meclis, AK Parti'li Salih Kapusuz ve arkadaşlarının verdiği bir önerge ile, banka hortumcularının mallarına el konulmasının yanısıra, 4 ila 8 yıl hapis cezası öngören değişikliği kabul etti.

Bankacılık işlemeleri yaptırma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda, beyan edilen tasarruf mevduat tutarı ile tespit edilen tasarruf tutarı arasında fark bulunduğu takdirde, ilgili bankanın yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, şube müdürlerine kadar tüm yöneticileri ile bunların eşleri ve çocuklarının hak ve alacakları dondurulacak; ayrıca, bu kişilerin mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerleri zapt edilecek. Sahte belgelerle kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını isteyenlere de 4 ila 8 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu hükümlerini yeniden düzenleyerek ilgili kanunlara ekleyen yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda değiştirilerek kabul edildi. Yasaya, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Salih Kapusuz ve arkadaşları tarafından verilen önerge ile el konulan bankalarla ilgili yeni hükümler ilave edildi.

Çifte kayıttan herkes sorumlu

Önergeyle eklenen hükümlere göre, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile TMSF tarafından tespit edilen tasarruf mevduatı tutarı arasında bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetimi ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere hak ve alacakları dondurulacak.

Bu kişilerin her türlü mal, hak ve alacaklarının üzerinde tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına; mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına TSMF'nin talebi üzerine mahkeme tarafından 24 saat içinde karar verilecek.

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bir banka nezdinde tasarruf mevduatı hesabı bulunmamasına rağmen, sahte belge ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişilere, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde, 4 seneden 8 seneye kadar ağır hapis cezası verilecek.

 • NEVZAT DEMİRKOL / ANKARA

   
  1 Ağustos 2003
  Cuma
   
  Künye
  Temsilcilikler
  AboneFormu
  MesajFormu
  Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
  Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
  Bilişim
  | Dizi | Karikatür | Çocuk

  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
  © ALL RIGHTS RESERVED