T ü r k i y e ' n i n   B i r i k i m i

Y A Z A R L A R
Emekli olmadan kıdem tazminatı talebi

1. Halen 18 yıllık sigortalılık süresini ve 6200 prim ödeme gününü tamamlamış bulunan bir erkek sigortalıyım. Son işyerinde bir yılı aşkın çalışmam var. Ücretimden memmun değilim ve bu ücretle çalışmak istemiyorum. Yaş şartı hariç, 15 yıllık sigortalılık süremi ve en az 3600 prim ödeme günümü tamamladığımdan, SSK'ndan durumumu belgeleyerek, kendi isteğimle, kıdem tazminatımı almak amacıyla işimden ayrılıp işverenden kıdem tazminatımı alabilir ve bundan sonra başka bir işyerinde çalışabilir miyim?

Ağustos 1999 ayında TBMM'nden geçip kanunlaştıktan sonra, Resmî Gazete'de yayımı üzerine 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 45. maddesine kadarki hükümlerinde sosyal güvenlik kurumları hakkındaki yasal düzenlemelerde değişiklikler yaptı ve bilhassa emekliliğin hakedilebilmesi şartlarına yaş şartını da ekledi. Sosyal Sigortalar Kanunu'na 4447 sayılı Kanun'la getirilen geçici 81. madde, bu anlamda yapılan kademeli geçiş düzenlemeleridir. Anayasa Mahkemesi'nce anılan maddenin iptal edilen (B) ve (C) bendleri hükümleri yerine 4759 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemelerde de yaş şartı yer almıştır.

4447 sayılı Kanun'un 45. maddesiyle yapılan düzenlemeyle de İş Kanunu'nun 14. maddesindeki kıdem tazminatını haketme şartlarına, “yaş şartı hariç sigortalılık süresi ve prim ödeme süresi (gün sayısı) şartlarını yerine getiren sigortalıların işverenden kıdem tazminatı talep edebilmelerini” ekledi. Bu düzenlemeyle işveren, aşağıdaki koşulları yerine getiren sigortalıların talepleri halinde kıdem tazminatlarını ödemekle yükümlü kılınmış bulunmaktadır. Kısaca, hizmet akdinin sigortalı tarafından belirtilen nedenle haklı feshi mümkün olup kıdem tazminatının talebi için bu fesih gerçekleştirilmelidir.

Yaşlılık aylığı için aranan, a) Sigortalılık süresini ve b) Prim ödeme gün sayısını tamamlamak; c) Her iki şartı yerine getirdiğini SSK'ndan alınacak belge ile kanıtlamak, d) Sözkonusu belgeyi işverene sunarak yazılı kıdem tazminatı talebiyle işten ayrılmak, e) Kısmî yaşlılık aylığı yönünden erkeklerin en az 55 yaşında olması gereklidir.

Okuyucumuz, doğum tarihini vermediğinden kısmî yaşlılık aylığını hangi tarihte ve kaç yaşında isteyebileceğini hesaplamamız mümkün olmamıştır. Ancak yukarıda belirtilen usul ile işverenden kıdem tazminatı talebi mümkündür. Ödenmediği takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı idari (ve denetim) birimlerine başvurma veya iş mahkemesine dava açma imkânı mevcuttur. İşten ayrıldıktan sonra başka işe girmesini engelleyen bir hüküm yoktur.

*   *   *

2. Orhan YÜKSEL: 09.11.1948 doğumlu. Sigortalılığının başlangıcı, 01.12.1989. SSK'na ödediği prim ödeme gün sayısı toplamı 3450 gün. Kısmî yaşlılık aylığı olarak, ne zaman emekli olabileceğini soruyor.

Okuyucumuzun Haziran 2002 sonu itibariyle 3450 prim ödeme günü bulunduğunu varsayarsak, 3600-3450=150 prim ödeme günü eksiği vardır. Bu eksiklik 5 aya tekâbül etmektedir. İsteğe bağlı prim ödemeye devam edilmesi halinde 5 ay sonunda 3600 prim ödeme günü tamamlanmış olacaktır. 4759 sayılı Kanun'la değişik Geçici 81/C-ba. maddesi uyarınca 56 yaşını 09.11.2004 tarihinde, 15 yıllık sigortalılık süresini (1.12.1989+15=) ise 01.12.2004 tarihinde tamamlayacak ve kısmî yaşlılık aylığını isteme hakkını kazanacaktır.


19 Ağustos 2002
Pazartesi
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
ReklamTarifesi
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Ramazan | Arşiv
Bilişim
| Aktüel | Dizi | Röportaj | Karikatür
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED