|

8. Sınıf 2. Dönem Türkçe Konuları Nelerdir? 2021 8. Sınıf İkinci Dönem Konuları

8. sınıf 2. Dönem Türkçe ders konuları 2021 yılı için kesinleşti. 8. sınıf öğrencileri için merak edilen ve beklenen konular detaylı şekilde açıklandı. Binlerce öğrenci Türkçe dersi konularını merak ediyor. Peki, 8. Sınıf 2. Dönem Türkçe Konuları Nelerdir? İşte, 2021 8. Sınıf İkinci Dönem Konuları...

15:02 - 2/03/2021 Salı
Güncelleme: 15:02 - 2/03/2021 Salı
Yeni Şafak
8. Sınıf Türkçe Ders Konuları
8. Sınıf Türkçe Ders Konuları
8. sınıf 2. Dönem Türkçe ders konuları
2021 yılı için kesinleşti. 8. sınıf öğrencileri için merak edilen ve beklenen konular detaylı şekilde açıklandı.
Türkçe dersi konuları
ana alt başlıkları şunlardır:
 • Dinleme ve izleme
 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma

Bu ana başlıkların öğrencilere kazandırılabilmesi için derin incelemelerle müfredat hazırlanır.

8. SINIF 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ KONULARI

Türkçe dersi 8. sınıf 2. dönem
konuları aşağıdaki gibidir:
 • Parçada anlam konusu
 • Fiilde çatı konusu
 • Cümlede anlam konusu
 • Görsel okuma konusu
 • Yazım kuralları konusu
 • Noktalama işaretleri konusu
 • Anlatım bozuklukları konusu

PARÇADA ANLAM KONUSU

Parçada anlam konusu
, 8. Sınıf Türkçe dersi müfredatındaki anlam konularından bir tanesidir. Konunun müfredatta olma amacı öğrencilerin okuma ve anlama yetilerini geliştirmektir. Burada metinlerden alıntılar yapılan parçaların, öğrenciler tarafından hatasız ve seri bir şekilde okumaları ve okuduklarını anlamaları beklenir.

Parçanın anlam bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığını ölçen sorular sorulur. Örneğin bir parça verilip son cümlesinin hangi cümle olursa parçanın anlam bütünlüğü sağlanır gibi çoktan seçmeli sorularla parçada anlam konusu test edilebilir.

FİİLDE ÇATI KONUSU

Fiilde çatı konusu,
en genel anlatımı ile fiilin özne ve nesne ile olan ilişkisidir. Cümlenin öğelerinde biri olan fiil cümlenin çatısı gibi nitelendirilir. Cümleyi bir ev olarak düşünürsek çatısını fiiller oluşturur. bu benzetme ile bu konuya da fiilerde çatı ismi verilmiştir.
Türkçe ders konuları
içerisinde, fiilerde çatı konusu denilince akla ilk önce nesne ve özne gelmelidir. Burada incelenip araştırılacak olan konu fiil özne ve fiil nesne ilişkisidir. Öğrencilere bu konunun öğretilme amacı iletişim aracı olan sözlü ve yazılı konuşmada anlam arayışının öncelikle kurulan cümlelerde aranmasıdır.

CÜMLEDE ANLAM KONUSU

Cümlede anlam konusu
, en genel anlatımla cümlelerde anlam bütünlüğü sağlanmasını hedefler. Kurulan cümlelerin tam olarak ifade edilmek isteneni ifade edip etmediği incelenir. Bir cümleyle anlatılmak istenen tam olarak nedir? Cümlenin öznesi ve yüklemi birbirini tamamlar mı? Cümlede anlam kayması var mı? Bunlar gibi soralara cevap verir.

Bu konuda aynı zamanda cümle çeşitleri işlenir. Bu cümle çeşitleri şunlardır:

 • Öznel cümleler
 • Nesnel cümleler
 • Doğrudan anlatım yapan cümleleri
 • Dolaylı anlatım yapan cümleler
 • Neden sonuç ilişkisi içeren cümleler
 • Amaç ve sonuç içeren cümleler
 • Koşul ve sonuç içeren cümleler
 • Duygu içeren cümleler
 • Benzetme içeren cümleler
 • Karşılaştırma içeren cümleler
 • Örtülü anlam içeren cümleler

GÖRSEL OKUMA KONUSU

Görsel okuma konusu
, yazılı metinler dışında kalan her şeyin okunması anlamına gelir. Bu yazılı metinler dışında özellikle resim ve fotoğraf okumayı kapsar. Bakılan bir resim ya da fotoğrafta insanlar, insanların kıyafetleri, bulunulan mekan, mimari yapılar, insanların yüz ifadeleri ve duygu durumları gibi birçok şey yer alır. Görsel okuma ile bunların hepsi bir metinmişçesine okunmaya çalışılır.

Görsel okuma aynı zamanda gündelik hayatta karşılaşılan her şeyin de okumasıdır. Trafik levhaları, yazısız tabelalar, işaretler, haritalar ve karikatürler gibi birçok şey günlük hayatta sürekli karşılaştığımız şeylerdir. Bu okumaların doğru yapılması çok önemlidir. Çünkü yazılı metin değillerdir. Birden çok çağırışıma sebep olabilirler. Bu konunun müfredatta yer almasıyla öğrencilerin okul hayatlarında ve günlük hayatlarında karşılaştıkları görselleri en doğru şekilde okumaları amaçlanır.

YAZIM KURALLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI KONULARI

Yazım kuralları ve anlatım bozuklukları konuları
, öğrencilerin en doğru şekilde yazmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için müfredatta yer alır. Yazım kurallarını iyi bilmek yazma becerisindeki en temeli oluşturur. İmla kurallarını bilmek ve bu kurallara göre yazmak çok önemlidir. Doğru yerde noktalama işareti kullanabilmek yazma becerisini geliştirir.
Türkçe ders konuları
içinde 8. Sınıf konularının sonuncusu ise anlatım bozuklukları konusudur. Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için anlatım bozukluklarını bilmeleri ve bunlardan kaçınmaları gerekir.

İlgili İçerikler

#Ders Konuları
#Türkçe
#Türkçe Ders Konuları
#8. Sınıf
#MEB
3 yıl önce
default-profile-img