Yazarlar Yazar Index
Hayrettin Karaman
Hayrettin Karaman Gazete Yazarı

Ruhban ve rehbanî değil Rabbânî

Peygamberimiz (s.a.)in üç vazifesi vardı: Peygamberlik, devletin ve toplumun liderliği, eğitim (irşad, insanların Allah’a has kul, Peygambere has ümmet olma yolundaki yürüyüş ve çabalarında yardımcı olmak, yol göstermek).Video: Ruhban ve rehbanî değil RabbânîFahr-i kâinât Efendimiz (s.a.) beka âlemine göçünce peygamberlik sona erdi, bu sebeple de kimseye intikal etmedi.Diğer iki vazifenin Râşid Halifelere intikal ettiğine ve bu mübarek insanların her iki vazifeyi hakkıyla ifa ettiklerine inanılı...
İsmail Kılıçarslan
İsmail Kılıçarslan Gazete Yazarı

Uçkun

Derler ki zaman zamandan ötede, yer yerden berideymiş. Yüceden yüce, dikten dik bir dağ var imiş ki Kaf Dağı da öyle değil. Hâsılı bu yalçın dağda her daim kaf nuna değermiş de her şey olması gerektiği gibi nizam içerisinde akar gidermiş.Video: Uçkunİçinde türlü nebatatı, çeşitli hayvanatı konuk eden bu dağın yamaçlarında bir pervane topluluğu yaşarmış. Başlarında kocalardan koca, âlimlerden âlim bir reisleri varmış ki adına Ateşbaz derlermiş. Çok yol gidip pek yordam bilen bir rehber, bir öğret...
Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan Gazete Yazarı

Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesi

Adnan Oktar “şebeke”sine karşı -geç de olsa- önemli bir operasyon başlatıldı.Fırsatperestler televizyonlarda sahne almaya ve açık açık hedef göstererek cemaatlere, tarikatlere saldırmaya başladılar yine.Video: Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesiCemaatlerin, tarikatların sorunlarını, devletin cemaatlere ve tarikatlere nasıl bakması gerektiği meselesini sonraki yazıda mercek altına alacağım.Bu yazıda Osmanlı’nın, dolay...
Ömer Lekesiz
Ömer Lekesiz Gazete Yazarı

İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı

Bilgi talebinin ihtiyaca bağlı olması sebebiyle, “İbnü’l-Arabî’yi neden okumalı” sorusunu, talibinin ihtiyaç durumuna, maksat ve anlayışının olgunluğuna havale ederek, yazıma “İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı” sorusuyla başladım.Video: İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalıZaten, Hazret’in eserlerini okuma yönündeki çabamı bilenlerin hiç biri de şunca zamandır “neden okuyalım” diye sormadılar, hep “nasıl okuyalım” diye sordular.Yine bu bağlamda, “nasıl okumalı” sorusunun, ancak İbnü’l-Arabî’nin eserlerini o...
Hasan Öztürk
Hasan Öztürk Gazete Yazarı

Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikte

BAKÜ Temmuz’un bu sıcağında 10 gün arayla Azerbaycan’a, Bakü’ye iki kez gelme şansı buldum.Ayın 10’unda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın geleneksel ilk ziyareti münasebetiyle buradaydım. İkinci gelişim ise Yeni Çağ Medya Grubu ile Anadolu Yayıncılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Medya Çalıştayı için.Video: Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikteBakü’deki ilk temasımız Büyükelçimiz Erkan Özoral Bey ile oldu. 2 yıla yakın zamandır Bakü Büyüke...
Faruk Beşer
Faruk Beşer Gazete Yazarı

Kur’an, Sünnet ve hikmet bağlamında güzel sözler

Kul için bütün mesele hakikati bulmak ve ona teslim olmaktır. Hakikat ise fizik kanunlarının söylediklerinden ibaret değildir. Hatta bunlar çoğu zaman göreceli ve değişken de olabilirler. Kuranıkerim ise ezeli ve ebedi hakikattir. Onun doğru uygulaması olan Sünnet de hakikattir. Aklıselimin bulduğu gerçekler de hakikattir. Ancak bu üçüncünün hakikat oluşu Kitab’ın ve Sünnet’in onayına bağlıdır, onlara ters düşen her anlayış, zan ve tahminden ibarettir, bir yanlış anlamadır, en nihayet geçici ve ...
Merve Şebnem Oruç
Merve Şebnem Oruç Gazete Yazarı

Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...

İsrail Meclisi (Knesset) bu hafta İsrail vatandaşı olan Araplara halihazırda uyguladığı ayrılıkçı ve ırkçı politikaları yasayla sistematik hale getiren Yahudi Ulus Devlet Yasası’nı onayladı.Video: Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...İsrail vatandaşı olmayanların zaten o topraklardan ‘def olup’ gitmesini isteyen Yahudilerin lügatinde, malum, “Filistinli” diye de bir ifade yok; onlar “İsrail topraklarını işgal etmiş Araplar”...İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlileri...
Yaşar Süngü
Yaşar Süngü Gazete Yazarı

Hız ve haz arasındaki sinema kuşağı

Akıllı telefon kullanımının 5 yaşına indiği dijitalleşen dünyada değişim her alanda çok hızlı yaşanıyor.Hızın ve bireysel hazların yönettiği bir zaman diliminden geçiyoruz.Video: Hız ve haz arasındaki sinema kuşağı200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırlanan rapora göre, dünyanın en hızlı interneti ne dünyayı yönetme iddiasındaki Amerika’da ne de kendini en zengin ve gelişmiş olarak gören Avrupa’da.60,39 Mbit/sn ile bu alanda herkesi sollayan Singapur’daymış.Singapur ya da re...
Erol Göka
Erol Göka Gazete Yazarı

‘Yeni Ortaçağ’ ve Kapadokya Üniversitesi

“Yeni Ortaçağ: Örgütlü sistemlerin yokluğu, her türlü merkezin kayboluşu, kaygan ve silik dayanışmaların ortaya çıkışı, belirsizlik, rastlantı, bulanıklılık. Yeni Ortaçağ: Zengin toplumların mafyalar ve yolsuzluklarla kemirilmesinden Rus kargaşasına varıncaya dek, her türlü otoritenin dışında sayılan giderek artan ‘gri alanlar’ın gelişimi. Yeni Ortaçağ: Aklın kurucu ilke olarak, uzun zamandan beri kaybolduğu sanılan ilkel ideolojiler, boş inançlar yararına silinip yok oluşu. Yeni Ortaçağ: Kriz, ...
Abdullah Muradoğlu
Abdullah Muradoğlu Gazete Yazarı

İsrail resmen ‘apartheid’ oldu!

“Birleşmiş Milletler”in kurulmasına öncülük eden ABD bugün BM’yi kitleyen, atıl bırakan, yıkıcı bir rol oynuyor. ABD’nin Ortadoğu politikalarıysa her zamankinden daha fazla İsrail yanlısı. İsrail’in işlediği suçları BM’de ABD örtüyor. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, İsrail Büyükelçisini bile kıskandıracak ölçülerde İsrail için çalışıyor. “Ulusal Güvenlik Konseyi”yse, başta John Bolton olmak üzere kendilerini çekiç, etraflarındaki her şeyi çivi olarak gören şahinlere teslim edildi. Bu şahinle...
Mahmud Erol Kılıç
Mahmud Erol Kılıç Gazete Yazarı

Metodik yanlışa devam

Bireyleri ve toplumları doğru düşünceye götüren Düşünce Gelenekleri vardır. Sizler o gelenekleri izleyerek hem ferdi ve hem de içtimai doğruları tespit eder, hayatınızda onları ikame etmeye çalışırsınız.Video: Metodik yanlışa devam“Hakikat” gerek fert olarak ve gerekse toplum olarak ulaşılmaya çalışılan gayedir. Bu nihai gaye size aynı zamanda bir hayat felsefesi de sunmuş olur. Onu elde etmek veyahut ona kavuşmak damlanın suya, suyun denize olan akışı gibi tabii bir oluşumdur. İnsan farkında ol...
Ergün Yıldırım
Ergün Yıldırım Gazete Yazarı

Türkiye’nin cemaatler davası

Türkiye’de cemaatler sandığımızdan daha fazla karmaşık bir meseledir. Çünkü her grup, her siyasal çevre ve her akademisyen kendi bakışını doğru görüyor ve ona göre bir pozisyon alıyor. Hiç kimsenin bu grupsal ve mutlak benlik alanının dışına çıkarak meseleyi “anlamak” gibi bir derdi yok. O nedenle fil örneğini bu defa cemaatler üzerinde konuşurken sürdürüyoruz. Bir grup, selefi bir mantıkla Kur’an ve sünnette cemaat yok diyerek hareket ediyor. Başka bir grup bütün cemaatleri tek bir torbaya koya...
Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı

Yeni sistemde ‘torba kadro’ uygulamasındaki ince noktalar

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde torba kadrolara atama yapılmasının şartları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 703 sayılı KHK ile bu maddede ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda yeni sistem ışığında torba kadro uygulamasının ince noktalarını açıklamaya çalışacağız.Video: Yeni sistemde ‘torba kadro’ uygulamasındaki ince noktalarTorba kadro uygulamasının dayanağı nedir?Yeni sistemde de torba kadronun dayanağı, 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesidir. Bu maddeye göre Eğitim ve Öğretim Hi...
Rasim Özdenören
Rasim Özdenören Gazete Yazarı

Dönüşüm sancısı

Hiç kuşku yok.Her doğum sancılıdır. Eğer sancılı olmayaydı dünyaya getirilen varlığın bir değeri olur muydu?Durum yalnız canlı varlıklar için değil, kurumlar için de geçerlidir.Video: Dönüşüm sancısıBir hukukî kurumun kurulması veya ortadan kaldırılması zahmete katlanmayı gerektirir. Onlar da zahmetle kurulduğu için değer taşır. Yoksa bir statüden ötekine geçmek ne kolay olurdu!J. H. Kircmann, geleneksel hukuk bilimine hücum ederken şunları söylüyor: “Hukukçuların onda dokuzunun hatta daha çoğun...
Ruhban ve rehbanî değil Rabbânî
Ruhban ve rehbanî değil Rabbânî
Peygamberimiz (s.a.)in üç vazifesi vardı: Peygamberlik, devletin ve toplumun liderliği, eğitim (irşad, insanların Allah'a has kul, Peygambere has ümmet olma yolundaki yürüyüş ve çabalarında yardımcı olmak, yol göstermek).
Uçkun
Uçkun
Derler ki zaman zamandan ötede, yer yerden berideymiş. Yüceden yüce, dikten dik bir dağ var imiş ki Kaf Dağı da öyle değil. Hâsılı bu yalçın dağda her daim kaf nuna değermiş de her şey olması gerektiği gibi nizam içerisinde akar gidermiş.
Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesi
Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesi
Adnan Oktar “şebeke”sine karşı -geç de olsa- önemli bir operasyon başlatıldı.

Fırsatperestler televizyonlarda sahne almaya ve açık açık hedef göstererek cemaatlere, tarikatlere saldırmaya başladılar yine.

İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı
İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı

Bilgi talebinin ihtiyaca bağlı olması sebebiyle, “İbnü'l-Arabî'yi neden okumalı” sorusunu, talibinin ihtiyaç durumuna, maksat ve anlayışının olgunluğuna havale ederek, yazıma “İbnü'l-Arabî'yi nasıl okumalı” sorusuyla başladım.
Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikte
Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikte
BAKÜ

Temmuz'un bu sıcağında 10 gün arayla Azerbaycan'a, Bakü'ye iki kez gelme şansı buldum.

Ayın 10'unda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın geleneksel ilk ziyareti münasebetiyle buradaydım. İkinci gelişim ise Yeni Çağ Medya Grubu ile Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Medya Çalıştayı için.

Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...
Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...
İsrail Meclisi (Knesset) bu hafta İsrail vatandaşı olan Araplara halihazırda uyguladığı ayrılıkçı ve ırkçı politikaları yasayla sistematik hale getiren Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı onayladı.
Hız ve haz arasındaki sinema kuşağı
Hız ve haz arasındaki sinema kuşağı
Akıllı telefon kullanımının 5 yaşına indiği dijitalleşen dünyada değişim her alanda çok hızlı yaşanıyor.

Hızın ve bireysel hazların yönettiği bir zaman diliminden geçiyoruz.

Dönüşüm sancısı
Dönüşüm sancısı
Hiç kuşku yok.

Her doğum sancılıdır. Eğer sancılı olmayaydı dünyaya getirilen varlığın bir değeri olur muydu?

Durum yalnız canlı varlıklar için değil, kurumlar için de geçerlidir.

Kur’an, Sünnet ve hikmet bağlamında  güzel sözler
Faruk Beşer Gazete Yazarı
Kur’an, Sünnet ve hikmet bağlamında güzel sözler
SESLİ MAKALE
Kul için bütün mesele hakikati bulmak ve ona teslim olmaktır. Hakikat ise fizik kanunlarının söylediklerinden ibaret değildir. Hatta bunlar çoğu zaman göreceli ve değişken de olabilirler. Kuranıkerim ise ezeli ve ebedi hakikattir. Onun doğru uygulaması olan Sünnet de hakikattir. Aklıselimin bulduğu gerçekler de hakikattir. Ancak bu üçüncünün hakikat oluşu Kitab’ın ve Sünnet’in onayına bağlıdır, onlara ters düşen her anlayış, zan ve tahminden ibarettir, bir yanlış anlamadır, en nihayet geçici ve ...
Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesi
Yusuf Kaplan Gazete Yazarı
Batılıların yüzyıllık stratejisi: Ortak tarih şuuru ve medeniyet tasavvurumuzun bin yıllık omurgasının çökertilmesi
SESLİ MAKALE
Dönüşüm sancısı
Rasim Özdenören Gazete Yazarı
Dönüşüm sancısı
SESLİ MAKALE
Türkiye’nin cemaatler davası
Ergün Yıldırım Gazete Yazarı
Türkiye’nin cemaatler davası
SESLİ MAKALE
‘Yeni Ortaçağ’ ve Kapadokya Üniversitesi
Erol Göka Gazete Yazarı
‘Yeni Ortaçağ’ ve Kapadokya Üniversitesi
SESLİ MAKALE
Metodik yanlışa devam
Mahmud Erol Kılıç Gazete Yazarı
Metodik yanlışa devam
SESLİ MAKALE
İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı
Ömer Lekesiz Gazete Yazarı
İbnü’l-Arabî’yi nasıl okumalı
SESLİ MAKALE
Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikte
Hasan Öztürk Gazete Yazarı
Türkiye-Azerbaycan: Siyasi ve ekonomik işbirliği tamam sıra toplumsal birliktelikte
SESLİ MAKALE
Uçkun
İsmail Kılıçarslan Gazete Yazarı
Uçkun
SESLİ MAKALE
Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...
Merve Şebnem Oruç Gazete Yazarı
Dünyada faşizm yükseliyor, bölgede İsrail...
SESLİ MAKALE
Yeni sistemde ‘torba kadro’ uygulamasındaki ince noktalar
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Yeni sistemde ‘torba kadro’ uygulamasındaki ince noktalar
SESLİ MAKALE
Ruhban ve rehbanî değil Rabbânî
Hayrettin Karaman Gazete Yazarı
Ruhban ve rehbanî değil Rabbânî
SESLİ MAKALE
Gazete Yazarları
Spor Yazarları
Arsiv Yazarları

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.