Küresel Para Savaşı’nda Türkiye ne yapıyor?

2012 Kasım ayında o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya’ya yaptığı bir gezide ilginç bir çıkış yapmış ve IMF’nin neden dolar yerine altın kullanmadığını sormuştu. Bu çok önemli bir açıklamaydı. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ formülünün adeta yeni küresel para düzenindeki yansıması olacak bir teklifti. Çünkü IMF’nin dolar değil altın kullanması küresel rezerv para olarak dolar değil altın kullanmanın yolunu açacak bir olaydır.

Derin çelişkiler

İslam dünyası toplumları, kültürleri, halkları, bir yanda kendilerine zorla/zorbalıkla dayatılan batılılaştırmaya, modernleştirmeye maruz kalırlarken, bir diğer yanda da, aynı toplumlar ve kültürler, anlaşılması çok güç, derin bir çelişki sergileyerek, batılılaşma-modernleşme, Batı uygarlığına dahil olma arayışı, yönelişi içerisine girdiler.

Avrupa’nın kimlik arayışı gölgesinde Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de yaptığı konuşmada, “Avrupa bir dönüm noktasında. Bu dönemde eşsiz bir Avrupa macerası yaşıyoruz. Avrupa’nın egemenliği dünya düzeni tarafından sınanmakta” dedi. Avrupa, güçlenen milliyetçi ideolojiye Macron ve Merkel’in söylemleri ile karşı durabilecek mi önümüzdeki yıl göreceğiz. Mayıs 2019’da Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Birliği içerisindeki güç dengelerinin yeniden oluşmasını ve gelecek on yılın nasıl şekilleneceğini gösterecek.

Trump’ın Suriye’de aklı karışık

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Suriye’den çekilme sözü verdi. Geçen hafta ise, Suriye lideri Beşşar Esed’e karşı, ABD’yi daha geniş bir çatışmanın içine çekebilecek yeni bir cephe açtı.

Muhalefetin yeni kaos söylemi: “Obez Suriyeliler”

İnsani yardımlarda dünyanın en cömert ikinci ülkesi olan, GSYH’sının yüzde 0,98’ini insani yardımlara ayıran Türkiye’ye insani yardımlarda manevra alanının genişliği, toplumun yardımseverliğinin bir sonucu. Zor durumda olana, muhtaç olana el vermek, bu ülkenin temel dinamiklerinden birisi. Bu gerçekliği, toplumun yardım konusundaki duyarlılığını “bak, senin hakkın elinden alınıp Suriyeliye veriliyor” yaklaşımıyla görmezden gelmek ise, topluma yabancı olmanın açıkça ilanıdır.

Ahlaki yoğunluklardan ihtirasların yoğunluğuna

Operasyon sınırlı tehdit sınırsız

2019 yılında savunma bütçesi 715 milyara dolara ulaşacak olan ABD, SSCB ile silahlanma yarışının zirve noktasına varılan Reagan döneminde bile bu miktarı telafuz etmemişti. 715 milyarlık ABD savunma bütçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine yakıştırılan “Genç Napolyon” benzetmesini ciddiye alması ve İsrail-Suudi Arabistan ortaklığının İran paranoyası ile biraraya geldiğinde patlayıcı bir karışıma dönüşüyor.

Başörtü yasağı, belgesi ve kurumsal ayrımcılık

Suriye’de büyük güç restleşmesi ve Türkiye

Rusya ve ABD ordularının en üst alarma geçtiği bir zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ve Rusya Başkanı Putin ile görüşecek itidal çağrısı yapması ve asıl mesele olan Esed konusuna yoğunlaşılması gerektiğini bildirmesi belki de buna sebep arayan iki devleti de şimdilik sakinleştirdi. Türkiye Genelkurmay Başkanının da bu süreçte aktif olarak Rusya ile iletişimde kalarak dünya savaşına gidebilecek bir sonuç ortaya çıkarabilecek gerginliği azaltıcı bir rol üstelendiğini söyle...

Türkiye neden büyük devlet?

Coğrafya, tarih ve kültür Türkiye’ye büyük sorumluluk yüklüyor. Büyük ekonomisi, yetişmiş insan gücü, gelişen teknolojisi, dürüst dış politikasıyla, tarihi ve kültürel etki alanı ile Türkiye bir cazibe merkezidir. Tarihinde de bulunduğu yerlerde sömürge politikaları uygulamayan, asimilasyondan uzak duran Türk milleti, eskiden beridir olduğu gibi, dünya mazlumlarının doğal lideri konumundadır.

Batılı ufkuaşmak

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Türkiye’yle ilişkiler

Azerbaycan Türkiye için sadece ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olması nedeniyle değil, aynı zamanda ortak projeler ve coğrafi konumu itibariyle önem taşımaktadır. Azerbaycan dışişleri bakanlığı Türkiye ile stratejik ittifakın kuvvetlendirilmesini ülkenin dış politikasının önceliği olarak tanımlamaktadır.

Keşmirliler kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve adaleti istiyor

Yeni bir Soğuk Savaş gerçekten kapıda mı?

Bugün uluslararası arenada olan olaylar bir hayli gerginleştirici ve iç karartıcı, fakat bunlar Soğuk Savaş’ın aşırılıklarından çok uzak. Bu yüzden, şimdinin büyük güçleri arasında oluşan gerginliklere Soğuk Savaş demek, bu gerginlikeri açıklamak yerine daha da bulanıklaştırıyor.

John Bolton, Trump’a çok benziyor

İkinci ‘Soğuk Savaş’ kapıda mı?

Batılı ülkeler ve Rusya arasında tırmanan gerilimi Soğuk Savaş dönemi ile kıyaslayan yaklaşımlara son dönemde rastlanıyor. Ancak durum söz konusu döneme nazaran farklılıklar da içeriyor. Bunların başında da iki taraf arasındaki sıklet farkı bulunuyor. Şimdi, Çin ve Rusya’nın ABD hegemonyasına karşı yükselen itirazları ve Washington liderliğinde Batı’nın güç dengesini koruma mücadelesi ile karşı karşıyayız.

Bir casus öyküsü: Zayıflayan AvrupaEli sıkışan Rusya

Çarşamba günü İstanbul’da bir araya gelecek Soçi üçlüsünün daha derin bir işbirliği mesajı verebileceğini söyleyebiliriz. Türkiye Varna dahil Batı ile kurduğu ve gelecekte kuracağı diyalog mekanizmalarına bu stratejik çıkarımın gücü ile oturuyor ve oturacak. Bugüne kadar “seçici bir işbirliği” yani “konu bazlı ve sınırlı bir işbirliği” halinde devam eden üçlü ilişkinin daha derinleşmesi, ittifakların içinin boşaldığı, büyük müttefikin küçüklere kan kusturduğu günümüzde Rusya ve İran için elzem, ...

Sorunları masada çözelim

Kara ve su sınırımız bulunan komşularımız ile ortak güvenliğimiz, Birleşmiş Milletler senetlerinde belirli egemenlik hakkı, güç kullanma ve tehditten kaçınma, krizlerin barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması, devletlerin kendi toprakları ve sınır sahaları üzerindeki egemenlik hakkına saygı gösterilmesi, ülkelerin içişlerine karışmama ve ülkelerin kendi kaderlerini belirleme hakkı gibi ortak usul ve ilkelere bağlı kalmaya dayalıdır.

Algı krizi

İslam toplumlarında politik söylemler dışında, alimlerin, ariflerin, düşünürlerin, filozofların sesi, soluğu, mücadelesi, muhalefeti duyulmaz, işitilmez hale gelmiştir. İslam dünyası toplumlarında İslami bütünlük algısının, bilincinin çözülmesi, dağılmasıyla birlikte, hayatlarımız, kişiliklerimiz, kimliklerimiz de büyük ölçüde parçalanmıştır. Bu parçalanma sebebiyle, bugün dünya Müslümanları olarak, büyük bir algı krizi/karmaşası içerisinde yaşıyoruz.

Pax Trumpia

Söz verdiği korumacı politikaları tamamlayamadığı bir yılın ardından, ABD Başkanı Donald Trump sonunda bahsettiği şeyi yaptı. Trump’ın serbest ticarete saldırılarının, yalnızca küresel ticaret hakkında olmadığı, kurallara dayalı uluslararası tüm sistemi hedef aldığı kısa sürede netlik kazandı.

Yeni bir soğuk savaş mı? Yoksa Büyük Oyun 2.0 mı?

Bugün, ABD ve Rusya, geçmişe oranla çok daha pervasız bir şekilde cephe hattında vuruşmaktan çekinmiyor. Küba Füze Krizi’nin bir benzeri bugün yaşansa, büyük bir ihtimalle dönemin ABD Başkanı Kennedy’den farklı olarak, günümüzün Beyaz Saray yönetimi Küba’ya yaklaşan Rus gemilerini batırmaktan kaçınmayacaktır. Zamanın ruhunun Soğuk Savaş yıllarının sağduyusundan çok uzak olduğunu kabul etmek gerekiyor. Skripal suikasti, 1991’den bu yana durmayan Amerikan savaş makinesine karşı kendini savunma kay...

İmparatorluk tuzağı ve otoriterlik

Liberal demokrasinin insanlığın siyasi gelişiminde son söz olduğunu varsaymamalıyız. Muzaffer çıkacak sistem, içeride vatandaşlarına çok daha fazla haysiyet/onur sunan ve dışarıda kendisine tâbi ve müttefik olanlara daha fazla ümit vaat eden sistem olacaktır. Aslında biz, Rusya’dan ziyade, iktisadi başarısı ve iyi organize edilmiş –imparatorluğu epeyce andıran– büyük stratejisi (grand strategy) genel oy hakkına dayanmayan Çin yüzünden otoriter bir çağda yaşıyoruz.

Sıcak çatışmanın eşiğinde ilişki: İran ve İsrail ilişkisi

Ortadoğu’da yaşanan kaotik süreç akıllara her zaman bölge aktörleri arasında doğrudan çıkabilecek çatışma ihtimallerini getirmektedir. Bu duruma “İran ve Suudi Arabistan” ya da “İran ve İsrail” arasındaki çatışma ihtimalleri örnek olarak gösterilebilir. Son zamanlarda Suriye’de yaşananlar ise bu iddiayı “İran-İsrail” çatışması üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Köhne ayrıntılar

Çıkar-yarar mücadeleleri, uğraşları, tercihleri, hesap-kitap yapan mantık, yaklaşım, içerisinde bulunduğumuz dönemde, buz gibi kayıtsızlıklara, buz gibi ilgisizliklere, buz gibi bencilliklere ve dikkatsizliklere neden oluyor.

Sıcak savaşınayak sesleri

Trump yönetimi ticaret savaşının vitesini yükseltiyor. Trump önce güneş paneli ve bulaşık makinesi ithalatına büyük vergi koydu. Bu vergiler Çin’i vuruyordu. Sonra çelik ve alüminyum ithalatında tüm ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu vergi de öncelikle Çin’i hedefliyordu. Ama aslında bizi de yani dünyanın en büyük sekizinci çelik üreticisi olan Türkiye’yi de vuruyor. Trump, 22 Mart’ta ise doğrudan Çin’i hedef alarak 1300 çeşit ürüne yaklaşık 50 milyar dolar ek gümrük vergisi getirdi.

Zeytin Dalı: Asimetrik savaşta önemli zafer

Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan taktik kazanç Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte devam etti. Ancak Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi Afrin’e yapılacak insan merkezli yardımlar ve yatırımlar, Türkiye’nin taktik kazancını gerçek anlamda stratejik kazanca dönüştürecek olan eylemler olarak ifade edilebilir.

Milli ve yerli müfredatta çözüm yolu

Vefatının 58. yılındaBediüzzaman kimdir? Risale-i Nur nedir?

CIA'nin işkencecisi Gına Haspel

ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA Başkanlığına aday gösterdiği “Kanlı Gina” ve “Gina Doe” lakaplarıyla da tanınan Gina Haspel, işkenceci geçmişiyle tanınıyor. Kara Delik olarak bilinen işkence merkezlerinde görev yapan Haspel, “Amerika İşkence Devleti”nin insanlık dışı suçlarını yeniden gündeme getirdi.

28 Şubat 1997… Zulmün adı

İşgalci İsrail Filistin’i öldürüyor

Batı Şeria ve Gazze’nin dışında Filistin kimliğinin görülebildiği nadir yerlerden biri Kudüs. Eski şehir, mallarını Arapça satmaya çalışan yaşlı adamların ve kadınların sesiyle çınlıyor; Araplılığımızla ve Filistinliliğimizle hala gurur duyuyoruz. Bu kadar şiddetle ele geçirilen Hayfa, Celile ve diğer şehirlerden farklı olarak, Filistin kelimesini dile getirmek bile artık devrimci bir hareket olarak algılanıyor. Bu, İsrail’in Filistinlilere karşı İsrail vatandaşlığıyla ilgili 50’den fazla ayrımc...

Doğu Akdeniz’de enerjinin hukuksal boyutu

GKRY okyanus bölgesinde yer alıyormuş edası ile kendisine 200 deniz mili hak tesisini meşru görerek, Mısır ile 2003’te yaptığı MEB anlaşmasında ortay hat ilkesini sadece dikkate alması ve ilgili veya özel durumları görmezden gelerek sınırlandırma çizgisi oluşturması neticesinde Türkiye’nin batı bölgesini ihlal etti. Ayrıca yürüttükleri tüm bu çabalarda Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etme yoluna gittiler.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.