Kandil operasyonu ve alan hakimiyeti

Türkiye, Irak’ın kuzeyinde onlarca yıldır PKK terörüne ev sahipliği yapmakta olan Kandil’e operasyonu gündemine aldı. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Düzenlenen operasyonların başarılarının boşa gitmemesi ve dökülen şehit kanlarının zayi olmaması için Türkiye’nin BM, NATO, AGİT veya herhangi bir ittifak veya koalisyonun bölgeye yerleşmesine, barış gücü veya müdahale gücü oluşturmasına izin vermemesi gerekir.

Hayvan haklarından mülteci düşmanlığına

Tarihi el sıkışmalardan, tarihi çatışmalara giden yol

Trump ve Kim’in el sıkışma pozları, uluslararası meselelere jeopolitikten ziyade romantizm penceresinden bakan çevrelerde 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışında olduğu gibi, somut bir karşılığı olup olmadığı meçhul iyimserlik fırtınası estirdi. Ancak tarihi tecrübeler, bu el sıkışma “pozlarının” her zaman dünyaya saadet getirmediği gerçeği ile sabit.

Terör baronuna barışçıl maske takmak

PKK’nın katlettiği emekçilerin ve ailelerinin Demirtaş’a söyleyecek çok sözü var. PKK’nın katlettiği Necmettin öğretmenin inşaat işçiliği yapan babasının elbette söyleyecek sözleri var. Yol, baraj ve inşaat şantiyelerini basarak PKK’nın katlettiği işçilerin ailelerinin elbette söyleyecek sözleri var.

Sözcüklerin emperyalizmi

İslam toplumlarında, bir tür İslami burjuvalaşma yaşandığı için, demokrasilerle bütünleşme eğilimleri de güçleniyor. İslam dünyası toplumlarında akademik akıl, demokrasilerin emperyalist ihtirasların maskesi olabileceğini göremiyor.

Singapur zirvesi Uzun yolun başlangıcı

TANAP yeni bir başlangıçtır

TANAP, Azerbaycan ve Türkiye’nin Güney Kafkasya, Karadeniz, Kuzeydoğu Avrupa ve Orta Doğu ile stratejik ilişkilerini genişletecek ve onun gerçek anlamda bir enerji köprüsü rolü oynamasına yol açacaktır. Şimdiden bölgedeki doğalgaz üreticisi olan birçok ülkenin TANAP aracılığı ile Avrupa’ya gaz satma niyetinde olması bunun işaretidir.

Örnek bir Müslüman âlim, Prof. Dr. Mehmet Nazif Şahinoğlu

Sorumsuz iyimserlikler

Toplumlarımızda propagandanın dili, kitleselleştirme ve türdeşleştirme girişimleri, toplumlarımızın fikir üretme yeteneğini yok ediyor. İslam dünyası toplumlarında fikir üretme yeteneğinin kaybı, çok derin, çok hayati bir tartışma konusu olmalı iken, ne yazık ki bugün bir sorun olarak görülmüyor.

Deizm mi sekülerleşme mi?

Dindar kesimin refah seviyesinin artması, sosyal olanaklar, güzel ve pahalı eve, arabalara ve yaşama kavuşmaları, konforun onları esir almasına yol açtı. Radikal eğilimler yerini komformizme bıraktı. Bu dönemde dindar kesim arasında sekülerleşme eğilimleri arttı. Burada sekülerleşmeden kastımız din ve dünya hayatının ayrılması, sosyal hayatın kompartımanlara bölünmesidir.

Kur’ân bağlamında ümit ve karamsarlık

Her şeyin Allah’ın takdirinin bir eseri olduğuna inanan bir kimse, başına gelecek bütün işlerin Allah’ın bir yazgısı/takdiri olduğuna inanır. Kendisine düşen, tedbirleri almakta atalet ve gevşeklik göstermemektir. O’na olan güvencinin tam olmasıdır. Bu psikolojik ve ruh haline sahip bir mümin, asla karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmez.

Bir yanda ideolojik bütünlükler,bir diğer yanda İslami parçalanmalar

Her iki Batı (Amerika ve Avrupa) dünya çapında bir ideolojik bütünlük ve egemenlik oluşturdukları halde, İslam dünyası toplumları İslami bir bütünlük oluşturamayacak ölçüde büyük bir çaresizlik içerisindedir. Arap-İslam dünyasının, İran’a karşı İsrail’le işbirliği yapabildiği bir dönemden geçtiğimizi kaydetmek bu çaresizliğe işaret eder.

Solingen faciası ve Avrupalı Türklerin güvenliği

Almanya’da siyasetçiler sadece Nazi partisi AfD ile ilgili yanlış tutumlarıyla değil, aynı zamanda en az Naziler kadar tehlikeli olan PKK ve FETÖ gibi terörist yapılara sağladıkları imkanlarla da dikkat çekiyor. Alman siyaseti aşırılıkların her türlüsü ile mücadele etmesi gerekirken, onları kullanmayı tercih ediyor.

Dünyanın en tehlikeli fikri: Transhümanizm

28 Şubat: Gaspedilen haklar-sarsılan itibarlar

Trump’tan Rusya’ya İran hediyesi

Rusya’nın bu süreçten avantajlı çıkması için tüm şartlar müsait. Öncelikli olarak, ABD’nin yalnız karar alma girişimine AB ülkelerinin tepkisi NATO ve diğer Batılı kurum ve örgütleri zayıflatacaktır ki, bu da en fazla Kremlin’in işine gelmektedir. AB’nin yaptırım politikasında ABD yanında yer almaması Rusya için büyük fırsat olacaktır.

Popülizmlerin kitleselleşmesi

Tarihsel ve bütünsel İslami bir perspektife sahip olmadığımız için, sömürgeci tarihin ve bilginin dayattığı madun psikolojisini aşmayı bir türlü başaramıyoruz. Bu psikolojinin kitleselleşmiş popülizmler yoluyla aşılabileceğini düşünerek kendimizi aldatmaya devam edebiliyoruz.

Irak seçimleri ve değişen dengeler

Irak seçimlerinde ortaya çıkan tablo ülke içerisinde siyasi parçalanmışlığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Nükleer anlaşma komada

ABD-AB krizlerinde edindiğimiz tecrübe bize, Avrupalıların kendi çıkarlarını önceleyerek başta direnmeye karar verdiğini, ancak sonra ardı ardına gelen baskılara bölünmüş bir Avrupa olarak dayanmanın güçlüğü karşısında geri çekildiğini gösteriyor. Zaten bu geri çekilme sinyallerini Avrupa’nın dev şirketleri göndermeye başladı bile. Anlaşılan Avrupalılar dahi Trump’ın hegemonyacı saldırgan politikalarında “bal tutup parmak yalayan” tek aktörün İsrail olabileceğini düşünüyorlar.

İslami farkındalığın derinliğini kaybetmesi

Avrupa’da Türkiye karşıtı propaganda: Siyasi-medyatik-toplumsal histeri

Avrupa, reel siyasetin güç ve menfaat dengelerindeki değişim ve kaymalardan doğan siyasi krizleri insan hakları, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü gibi söylemler üzerinden kamuoyuna yansıtmakta ve agresif Türkiye siyasetini bu yolla meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de kötücül bir yönetimin var olduğu algısı yaftacı ve sembolik bir dil (diktatör-islamcı-otoriter) üzerinden pekiştirilmektedir.

Avrupalı Türklerin ahdi: Erdoğan’ı başkan yapacağız

UETD’nin Saraybosna’da Genel Kurul yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradan yurt dışında yaşayan Türklere ve dünya Müslümanlarına seslenmesi, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve ırkçılık gerçeği göz önünde bulundurulduğunda başlı başına bir mesaj taşıyor.

Bizim için de Erdoğan’la devam

Türkiye Cumhuriyeti, hem dünyadaki Müslümanlar açısından hem demokrasi ve hürriyet açısından, çok önemlidir. Fakat bize göre daha önemli olan başımız dik olarak geçmişimiz ile barışık bir şekilde dünya insanına ab-ı hayat vermeye en güçlü aday olduğumuza kendimizin inanması ve aşağılık komplekslerinden kendimizi kurtarmaktır. İşte Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya bu konuda bizim de var ve belirli değerlere sahip olduğumuzu haber vermiştir.

İslami bilincin özgürleşmesi

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının yerinde yeller esiyor. İslam dünyası toplumlarında kültürsüzlük/ufuksuzluk/basiretsizlik/duyarsızlık kol geziyor.

Petro-yuan petro-doların sonu mu olacak?

Çin’in ham petrol göstergesinin piyasaya sürülmesi, petro-doların sonunun başlangıcına işaret edebilir. Elbette ABD, bu potansiyel tehdidi sineye çekmeyecektir. Petro-yuanın küresel petrol ticaretine hâkim olmasıyla, Çin yuanının gelecek on yıl içinde dünyanın en yüksek rezerv para birimi olarak ortaya çıkması muhtemeldir. Bu, ABD açısından nükleer savaşı aratmayacak bir gelişme.

Kıbrıs’a deniz ve hava üssü açılmalı

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bir askeri antlaşma yaparak Mağusa bölgesinde Kocatepe Deniz Üssünü, Geçitkale’de ise Cengiz Topel Hava Üssünü açması gerekmektedir. Bu adım hem askeri hem stratejik ve hatta jeopolitik anlamda ciddi avantaj ve kabiliyet sağlayarak bölgesel güvenliğin tesisini gerekse enerji güvenliğinin tedarikinde bölge barış ve istikrarının korunmasında denge unsuru olacaktır.

Bilinçli kötülükler

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının yerinde yeller esiyor. İslam dünyası toplumlarında kültürsüzlük/ufuksuzluk/basiretsizlik/duyarsızlık kol geziyor.

Ulusal güvenlikte sosyal medyanın önemi

Birçok devlet ulusal güvenlik istihbaratı üretiminde teknik ve siber imkanları da kullanır. Sadece devletler değil çok uluslu şirketler de sosyal medyada etkin durumdalar. Bu şirketler ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya hızla ve kolayca sunabilmek için sosyal medyayı kullanmakta ve kitlelere zahmetsiz ulaşabilmektedir.

Güney cephesinde yeni bir şey yok (mu?)

ABD, Esad rejiminin son 3 ayda Rus paralı askerlerin de katıldığı operasyonlarda Fırat’ın doğusuna geçmeye yönelik en az 3 teşebbüsünü yoğun ateş gücü ile püskürttü. Amerikalı generaller, bu çatışmalarda 200’den fazla Rus paralı askerin öldürüldüğünü de doğruladılar. Nisan ayının son haftasında Rusya’nın İran ve Irak hava sahasını kullanarak yürüttüğü hava trafiği rejim güçlerinin Deyr ez Zor ya da Dera’da daha geniş çaplı bir saldırının son hazırlıklarını yaptığına işaret ediyor.

24 Haziran, Yeni Türkiye’nin yükseliş seçimi olacak

Türkiye’de 24 Haziran’da yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmaya başlanacağı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri birlikte yapılacak. Türkiye doludizgin seçime koşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli adeta muhalefet partilerini ters köşeye yatırdılar.

Kore yarımadasına barış geliyor mu?

Panmunjom zirvesi, Kore yarımadasında yeni bir dönemin işaretçisi oldu. Ancak atılması gereken daha birçok somut adım bulunuyor. Kim Jong Un hala nükleer kartı elinde tutuyor ve esas düğüm Trump ile Kuzey Kore lideri arasında yapılacak zirvede çözülecek. Kore’de beklentileri gerçekçi düzeyde tutmakta ve barışın kısa sürede sağlanacağını beklememekte fayda var.

Malezya’da kiralık suikastçılar

Bütün bu eylemler cinayettir ve failleri, kiralık katillerdir. Bazıları, bunların haklı olduğunu, diğer insanların hayatlarını kurtardığını ya da ölmeyi hak edenleri cezalandırdığını iddia edebilir ama bunlar cinayettir. Bu cinayetlerin failleri aramızda dolaşıyor, bazıları çok daha üst kademelere çıktılar. Bazı suikastlar, çocukluğundan beri onları hayal eden insanların aptal fantezilerinin gerçekleşmesi olabilir.

+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018