Yorum Haberleri

Alman güvenlik teşkilatında ırkçılık virüsü

Siyasetçilerin, güvenlik teşkilatı içerisinde büyüyen Neonazi ideolojisinin gerçek boyutları ile yüzleşmek istememesi anlaşılır ancak önlem alınmaz ise on yıllardır devam eden bu kurumsal problem katlanarak büyüyecek. Polisin demokrasi ve özgürlük temelinde hareket etmediğini gören toplumun ideolojik yozlaşma süreci katlanarak devam ediyor. AfD gibi Hitler güzellemesi yapan bir partinin eyalet bazında seçmenin %5’inden %30’una kadar geniş bir yelpazede destek görmesi, toplumun, siyasetçinin ve b...

Azerbaycan işgale son vermekte kararlı

27 Eylül`de Ermenistan`ın saldırısından sonra Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı taarruzla 26 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları işgalden kurtarılmağa başladı. Resmi bilgilere göre, Azerbaycan ordusu 2 hafta içinde 2 kasaba, 1 şehir ve 34 köyü işgalden kurtardı. Resmi olmayan bilgilere göre ise daha birkaç kasaba ve şehir Azerbaycan ordusunun kontrolünde ama bu kasaba ve şehirlerin çevresindeki dağlar işgalci birliklerden temizlenmediği için resmi olarak açıklanmıyor.

YTB: Güçlü Türkiye güçlü diaspora

21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye, dış politikada önemli bir ölçek değişimine gitti. Bu değişim ortaya konan güçlü, aktif ve çok yönlü vizyon ile sağlandı. Bu süreç bir takım yeni kurum ve kuruluşlara olan ihtiyacı da doğurdu. Bu kurumlardan biri olan ve Türkiye’nin birikim ve hizmetlerini, faaliyet alanlarında tüm dünyaya ulaştıran Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da 2010 yılında kuruldu.

Karabağ için sosyal medya desteği

Savaşın nabzı cephede, propagandanın nabzı sosyal medyada, özellikle Twitter ve Facebook’ta atıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer müjdesini bizzat Twitter’dan iletiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev savaşın seyrini anbean Twitter’da değerlendiriyor, dünya kamuoyunu bilgilendiriyor. Bu hem bilgi kirliliğinin hem de gri propagandanın önünü kesmek için oldukça önemli. Pandemi başlarken Azerbaycan Cumhurbaşkanının bir sloganı vardı. “Biz birlikte güçlüyüz” diye. Aynı slogan T...

Maskesiz nine

Zor bir zamandayız, o kadar zor ki insanlar geçmişin savaşlarına ve kandırmalarına “sevinir” hâldeler. Şimdiki zaman şimdi değildir, birkaç saniye içinde yok olup gider, şimdiki zamanın hiçbir garantisi yoktur. Şimdiki zaman görülmemiş bir köleliğe dönüşmüştür. Bilimsel değerlerin anlamını ve bilimin sunduğu imkânları kaybetmeye başlamıştır. Kültüre ve kültürlü olana yönelik sevgiyi soldurmaya başlamıştır.

Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığı Doğu Akdeniz’de

Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 10. yıldönümünde her iki ülke karşılıklı olarak sınavlardan başarılı çıkmaktadır. Doğu Akdeniz konusunda Azerbaycan’ın Türkiye’ye desteği stratejik müttefikliğin bir gereğidir ve Bakü, Ankara’yı yalnız bırakmamaktadır. Diğer taraftan, Akdeniz’in enerji ve ticaret yollarının güvenliği Azerbaycan’ı da yakından ilgilendiriyor ve bu yolların müttefikinin kontrolünde olması stratejik tercihidir.

Akdeniz stratejisi ve Fransa

Akdeniz’in Fransa için öneminde enerji, Çin’in ‘Tek Kuşak, Tek Yol Girişimi’ ile değişen deniz ticaret rotası ve Afrika öne çıkan başlıklardır. Fernand Braudel’in “Akdeniz birleşik bir bölgedir” ifadesinde tanımlandığı gibi Akdeniz, son dönemde bu faktörlerin etkisiyle Doğu Akdeniz ile son dönemde daha öne çıkmaktadır. Kara hakimiyet teorisini kaleme alan Halford Mackinderde Doğu Akdeniz’i kalpgâh yani merkezi bölgeye giden deniz ticaretinin odak noktası olarak tanımlayıp teorisinde önemli bir y...

Macron’un Türkiye kabusu ya da kayıpların ‘Fransa’sı

Toplumların kök hücresi aile: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yazdı

Aile; milletin kurucu unsuru, devletin yapı taşıdır. Eğer biz kök hücre mahiyetinde olan aileyi sağlam bir şekilde sürdürür, koruyabilir, desteklersek diğer toplumsal çözülmeleri de onarabilecek şifayı toplumun içerisinde canlı tutmuş oluruz.

Almanya’nın Doğu Akdeniz politikası

Almanya’nın ve Türkiye’nin yaptığı açıklamaların büyük ölçüde birbiriyle benzerlik göstermesi, Almanya’nın Doğu Akdeniz’de konumlanmasına ilişkin önemli mesajlar içermektedir. Türkiye’nin verdiği mesajlarda Libya’nın inşası anlamında Türkiye ve Libya hükümetinin diplomatik görüşme ve anlaşmalarla bulundukları ortak zemine dahil olan Katar, İtalya ve Malta’ya Almanya’nın da eklenmesiyle ortak zeminin genişletilme çalışmalarının sürdüğü değerlendirilebilir.

Siyonist-Körfez işbirliğinin ilk adımı: İsrail-BAE normalleşmesi

İsrail “ortak düşman” ve “ortak dost” etrafında birleşebileceği Arap devletleri ile uzlaşı arayışı bir gerçeklikken Arap devletlerini bir bütün olarak değil tek tek ele almaktadır. İsrail’in bugüne kadar başarmış olduğu şey de budur. Uyguladığı diplomasinin etkin olup olmamasının ötesinde Arap devletlerini kendisine karşı yekpare olarak düşman ya da dost algısı oluşturmak yerine devletlerin tek tek çıkarlarına odaklanmalarını sağlamak İsrail’e mevzi kazandıran stratejidir. Böylelikle Filistin da...

Doğu Akdeniz’de son kriz: Türkiye’nin pozisyonu

Türkiye bölgede tırmanmanın getireceği risklerin farkındadır ancak riskler Yunanistan ve Mısır için çok daha büyüktür. Bu riskleri AB’nin kontrol etmesinin zor olduğu yaşanan son krizde Avrupa diplomasisinin yalpalamasından, AB içi bölünmelerden görülmektedir. Keza Brüksel’in Ankara karşısında elinde fazla havuç ve sopa yok. Tüm bu hususlara rağmen Ankara kararlı ama sağduyulu bir tavır sergilemektedir.

Beyrut patlaması ve Lübnan halkının açmazları

Bu aşamada sorulması gereken soru şu: Lübnan halkı patlamayla birlikte son haddine ulaşan toplumsal krizi gerçek bir siyasi değişim için kullanmayı başarabilecek mi? Zira mezhepçiliğin ne olursa olsun Lübnan toplumunun damarlarına işlemiş olması bir yana, iç savaşın yeniden doğmasından çekinilerek kanlı çatışmalardan uzak durulması toplumun yumuşak geçiş taraftarı olduğunu gösteriyor.

İsrail’in Suriye iç savaşında oyun planı

İsrail’in salt güvenlik endişeleri ile Suriye savaşına müdahil olmadığı ortadadır. İsrail’in Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin Suriye savaşındaki tutumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği düşünülünce İran karşıtlığı üzerinden Suriye ve Lübnan topraklarına yapmış olduğu müdahaleler yeni ortaklıkların kapısını açmıştır. Öte yandan İsrail’in ana söylemi Suriye-Lübnan aksından İran’ı çıkartmak olsa da gözardı edilmemesi gereken pragmatist bir yaklaşım söz ...

Rusya’ya Akdeniz’den bakmak

Rusya’nın Libya’daki varlığını arttırması, Suriye’deki gücünü askeri ve ekonomik açıdan maksimize etmesi, rastlantı değildir. Zira artık Akdeniz gücü haline gelen bir devletten söz ediyoruz. Üstelik küresel bazda ABD ile rekabet, bölgesel zeminde, farklı aktörlerle işbirliği ve çelişkileri eş zamanla yürüten bir siyaset aklı gündemdedir.

Türkiye-Azerbaycan tatbikatının stratejik anlamı

Türkiye ve Azerbaycan ordularının müşterek askeri tatbikatı üç nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi, bu tatbikatlar iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşma ile düzenlendiği için meşrudur. İkinci neden Azerbaycan-Türkiye taşımacılık yollarının güvenliğinin korunmasıdır. Tatbikatın üçüncü nedeni bölgesel sorunların çözümünde devam eden diplomatik müzakerelerde Türkiye ve Azerbaycan’ın pozisyonunun askeri açıdan desteklenmesidir.

İnternetten alışveriş ve ticari ahlak

Ticari ahlak, malların ve hizmetlerin sunulurken belirtilen satış vaatleriyle aynı olması, ürünlerin sadece satılana kadar değil tüketiminde de arkasında durulması, tüketicinin korunması yasalarına uyulması, paydaşlara ve ortaklara karşı şeffaf olunması ile sağlanacak ticari bir erdem olarak tanımlanmaktadır.

Uzaktan eğitim ve muhtemel riskler

Görünen o ki 2020-2021 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim dünyanın birçok ülkesinde eğitim sistemlerinin içindeki rolünü artırarak sürdürecek. Şimdi tartışmamız gereken şey uzaktan eğitimin eğitime erişim, fırsat adaleti ve eğitimin niteliği açısından oluşturabileceği muhtemel riskleri nasıl giderebileceğimizdir.

İstanbul’un Müslüman kimliğinin sembolü: Ayasofya

İnsanlığın kültür mirası olma özelliği taşıyan bu eserlerin akıbeti adına Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesine karşı çıkan endişeli sekülerler ve Hıristiyanlar hiç merak etmesinler; kapsayıcı ve kucaklayıcı dünya görüşlerinin gereği olarak kadim dini yapıları koruyup kollayan atalarımız gibi aynı dünya görüşünün mirasçısı olarak bizler de çağın teknolojik şartları çerçevesinde bir yol bularak Ayasofya’nın ikona ve fresklerini insanlık ailesinin ortak kültürel varlığı olarak koruyup kollay...

Doğu Afrika’nın değişen yüzü: Etiyopya

Abiy Ahmed’in 2018’de seçilmesi ile başlayan süreçte Etiyopya büyük bir ilerleme kat etti. Bir dizi reformu uygulamaya koyan Başbakan ülkenin ilerlememesi için önüne koyulan taşları kaldırmayı başarabildi. Çevre temizliği, Etiyopya’nın ağaçlandırılması ve sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan Abiy Ahmed, ülkenin en büyük düşmanı olarak bilinen Eritre ile de barışı sağlayarak, Mısır’ın Eritre’yi Etiyopya’ya karşı kullanmasının önüne geçti.

İngiltere önce gerçek tarihini öğretmeli

Pandemi süreci ve devlete etkisi

Dini jeopolitik açıdan Ayasofya Camii

Bir toplum için ortak tarih, kültür, sembol, görüş ve ritüeller etrafında birleşebilmek o toplumu güçlü kılan en önemli husustur. Dini jeopolitik olarak toplumun edindiği dini ve milli kimlik sembolleri o toplumda bir bütünlüğe ve sürekliliğe sebebiyet verir. Elbette büyük toplumların hepsinde farklı etnik ve dini kimlikler olabilir ancak Türk toplumu için Ayasofya “ortak kimlik”, “seçilmiş zafer”, “egemenlik hakkı” “ecdada saygı”, “tarihle barışma”, “devletin halkıyla aynı hissiyatı paylaşması”...

Fransa’nın ağır çekim düşüşü

Fransa’yı hırçınlaştıran başarısızlık tablosu, dünyanın kendisine yeni bir gelecek tahayyül ettiği zamanlara denk geliyor. Küresel iştahın tetikçi kahyalığına soyunan Birleşik Arap Emirlikleri, toplu mezarlardan fışkıran cesetlerin müsebbibi Hafter ve Suriye başta olmak üzere dünyanın farklı birçok coğrafyasında yitirilmiş bir akılla ölüm kusan Rus savaş makinesi… Fransa kendisine müttefik olarak bu ekseni seçmiş durumda. Ancak iç karışıklıklar elini giderek zayıflatıyor ve hataları birbi...

19. “Mucize”

Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi. Kavminin ileri gelenleri, “Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. (Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbim’in vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat edi...

Fetih ve Ayasofya

Libya’nın anahtarı Tunus’ta

Libya’ya hakimiyetin, özellikle Sirte Körfezi’ne hakim olmanın yolunun Tunus’a hakimiyetten geçtiği tarihten örneklerle görülmektedir. Roma-Kartaca mücadelesinden, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz ve Libya kıyılarının kontrolünün Cezayir ve Tunus’a hakimiyetten geçtiğini gören stratejisinde olduğu gibi bugün de Tunus, Kuzey Afrika’da devam eden rekabette kilit konumunu korumakta.

Libya’da Hafter’in çöküşü ve Sirte’nin önemi

Stratejik konuma sahip Sirte tamamı günlük 700 bin varilin üzerinde petrol üretim tesisine sahip olan Sidre, Ras Lanuf, Zuveytine ve Brega’ya coğrafik açıdan en yakın büyük şehir. Bu bölgelerde Hafter, Ocak ayında petrol üretimini durdurmuş, mevcut petrolü gayri resmi yollarla pazarlamaya çalışmıştı. Bu durum ekonomisi petrole dayalı bir ülkede kabul edilemez olarak değerlendirilmiş ve kabileleri de oldukça rahatsız etmişti. Sirte’nin Hafter’den kurtarılması domino etkisi oluşturacak öneme haiz.

Herkes Demirel’in Azerbaycan’ı desteklediği büyük projeleri hatırlıyor

Covid-19’un Türkiye ekonomisi ve istihdama etkisi

Krizin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi ve özellikle istihdam kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye’de bir dizi önlem alınmış ve uygulamaya konmuştur. Bunların bir kısmı, genel olarak ekonomiyi (dolayısıyla istihdamı) arz ve talep taraflarından güçlendirici tedbirler olup, bir kısmı da doğrudan, özellikle çalışma hayatına ve istihdama yönelik tedbirlerdir.

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Tarımsal üretim, sanayi tesislerinde imalat, tedarik ve dağıtım zincirleri hiç aksamadan, halkın ve ekonominin ihtiyaçları rahatça karşılanmıştır. Türkiye de, hemen bütün dünya ülkeleri de, aşamalı olarak normalleşme adımlarını Mayıs başından itibaren atmaya başladılar. Yeni dönemin sloganı “koronavirüs ile mücadeleye devam, kontrollü şekilde sosyal ve ekonomik hayata dönüş, maske takmak ve sosyal mesafe ile temizliğe kesin riayet” oldu.

Meslek kuruluşlarının demokratik dönüşümü

Türkiye pratiğinde tüm meslek mensuplarını temsil etmesi gereken meslek kuruluşlarının yönetiminde marjinal fraksiyonlara mensup kişilerin yer alması ilginçtir. Bir başka ilginç durum ise yönetimlerde yer alanların arkaik ideolojilerini meslek mensuplarının çıkarlarının önüne koymalarıdır. Meslek kuruluşlarında örgütlü azınlık bir grup genellikle seçimlere katılımın az sayıda olması nedeniyle yönetimlere gelmektedir. Buralarda bir kere seçim kazanmak uzun süre yönetimlerde yer almaya yetmektedir...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

+