|

Gusül boy abdesti nasıl alınır? Boy abdesti alınışı, niyeti

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme halini ifade eder. Gusül boy abdesti nasıl alınır, gusül nedir, nasıl niyet edilir, gusül abdesti farz mı sünnet mi, sünnete uygun gusül abdesti alınışı nasıl yapılır, boy abdesti ile ilgili hadisler nelerdir? İşte gusül ile ilgili tüm merak edilen bu soruların yanıtlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte adım adım erkek ve kadın boy abdesti alınışı.

14:30 - 5/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:36 - 5/10/2023 Perşembe
Diğer
Gusül abdesti alınışı.
Gusül abdesti alınışı.

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Gusül abdesti nasıl alınır, gusül abdestini hükmü nedir ve diğer tüm soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaları sizlerle paylaştık.

GUSÜL NEDİR?

 • Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

FARZ OLAN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır.

GUSÜL ABDESTİ FARZ MI SÜNNET Mİ?

Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

SÜNNETE UYGUN GUSÜL NASIL ALINIR?

 • Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:
 • 1. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.
 • 2. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.
 • 3. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
 • 4. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

GUSÜL NASIL ALINIR? (VİDEO)

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ HADİSLER

(1)
Ömer
(Radiyallahu Anh)
şöyle dedi:


Ben Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

'i işittim şöyle buyuruyordu:


“Ameller ancak niyetlere göredir..."

Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, Albânî İrva 1/59

Gusül Abdesti Almanın Şekli

(2)
Aişe
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı.


−Önce ellerini yıkardı.


−Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini (avret yerini) yıkardı.


−Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı.


−Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı.


−Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi.


−Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı.


−Bundan sonra da ayaklarını yıkardı."
Buhari 370, Müslim 316/35, Ebu Davud 242, Nesei 421, Abdurrezzak 999, Humeydi 163, Darimi 1/191, İbni Huzeyme 242, İbni Hibban 1196, Malik 1/44, Ahmed 6/52

(3)
Meymune
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

gusül abdesti aldı.


−Fercini (avret yerini) yıkadı.


−Sonra elini yere veya duvara sürtüp ovaladı.


−Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı.


−Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı.


−Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı.


−Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. O bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle ret işareti yaptı."
İbnu'l-Carud 100, Buhari 376, Müslim 317/37, 38, Ebu Avane 1/290, Ebu Davud 245, Nesei 1/137, 200, Tirmizi 103, İbni Huzeyme 1/120, İbni Hibban 1190

(4)
Cübeyr bin Mutim
(Radiyallahu Anh)
şöyle dedi:

“Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

'in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler.


Cemaatten biri:


−Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi.


Bunu üzerine Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

:


−'Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım'

buyurdu."


Müslim 327/54

(5)
Cabir bin Abdullah
(Radiyallahu Anhuma)
şöyle dedi:

“Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

gusül abdesti aldığı zaman başının üzerine üç kere su boşaltırdı.


Haşim oğullarından bir kimse ona:
−Ama benim saçım çoktur, dedi.


Cabir bin Abdullah

(Radiyallahu Anhuma)

:


− Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

'in saçı senin saçından daha çoktu, hem de daha güzeldi dedi."


Ebu Yağla 2227, Buhari 373, Tayalisi 226, Ahmed 3/298, 370

(6)
Sefine
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

bir sa' su ile yıkanır ve bir müdd su ile de abdest alırdı."


Müslim 326/52, Tirmizi 56, İbni Mace 267, Ahmed 5/22

 • Sa':
  Dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir.
 • Müdd:
  Yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

Gusul Abdestinden Sonra Abdesti Yenilemezdi

Âişe (r.anhâ) demiştir ;"Rasulullah (s.a.v.) gusleder, 2 rekat

(sunneti)

'i ve sabah namazını

(n farzını)

kılardı. O'nun guslettikten sonra abdesti yenilediğini hatırlamıyorum."
(Ebu Davud, Taharat, 79, 98 (245); Nesai, Taharat, 159, 160; İbn Mace, Taharat, 96; Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 68, 192, 253,258)

Nafile ibadetlere düşkün olmasına rağmen Peygamber (s.a.v.)'in boy abdestinden sonra abdest almayı terketmeye devam etmesi son derece manidardır.


Tirmizî

(Tirmizi, Tahâret 79)

, bu hükmün Sahâbe ve Tâbiînden pek çok zâtın ortak görüşü olduğunu bildirir. Hadislerin çoğunda gusle başlarken Rasulullah (s.a.v.)'ın abdest aldığı belirtilmiştir. Bu sebeble gusulden önce abdest almak, herkesçe bilinen sünnetlerden biridir. Fakat, rivayetlerde gusülden sonra da abdest aldığına dâir açıklık gelmemiştir.


Aksine Âişe (r.anha)'den, az önce kaynaklarını verdiğimiz, "Rasulullah
(aleyhissalâtu vesselâm)
gusulden sonra abdest almazdı." dediği rivayet edilmiştir. Öyleyse, gusul esnasında abdesti bozacak bir hal olmadıkça bu ilk abdest geçerli olmakta, onunla namaz kılınabilmektedir.

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, ister cunublukten dolayı, isterse başka bir nedenle yıkandıktan sonra namaz kılmak veya başka bir ibadet yapmak için yeniden abdest almaya gerek yoktur.

(Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, 10/541; Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 449-50)

Abdullah İbn Ömer (r.anhuma)'dan rivayet edildiğine göre,


Rasûlullah'a gusul abdesti aldıktan sonra abdest almakla alakalı bir soru sorulunca O;

Hangi abdest gusulden daha iyi olabilir?

"

buyurmuştur.


(Hâkim, Mustedrak, Taharet, hadis no: 103 (548)


#Gusül abdesti
#Boy abdesti
#gusül abdesti nasıl alınır
#boy abdesti nasıl alınır
9 ay önce