|

Allah'ın 99 ismi nedir?

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Tirmizî ve İbn Mâce’nin rivayet ettikleri hadiste bu doksan dokuz isim tek tek sayılmıştır. Haberimizde Allah'ın 99 ismini bulabilirsiniz.

09:00 - 30/06/2021 mercredi
Güncelleme: 17:18 - 11/10/2021 lundi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir (Buhârî, Da‘avât, 68; Tevhîd, 12; Müslim, Zikr, 2; Tirmizî, Da‘avât, 82). Hadislerde geçen “saymak” (ihsâ) ve “ezberlemek” (hıfz) ile maksat Allah’ı güzel isimleriyle tanımak ve O’na iman, ibadet ve itaat etmektir.

Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir.

Tirmizî ve İbn Mâce’nin rivayet ettikleri hadiste bu doksan dokuz isim tek tek sayılmıştır (Tirmizî, Da‘avât, 87; İbn Mâce, Duâ, 10).

Bu isimler şunlardır:

Allah,

Rahman (esirgeyen),

Rahim (bağışlayan),

Melik (buyrukları tutulan),

Kuddus (noksanlıklardan arınmış),

Selam (yarattıklarını selamette kılan),

Mü’min (inananları güvenlikte kılan),

Müheymin (hükmü altına alan),

Aziz (ulu, galip),

Cebbar (dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan),

Mütekebbir (yegane büyük),

Halik (yaratıcı),

Bari (eksiksiz yaratan),

Musavvir (her şeye şekil veren),

Gaffar (günahları örtücü, mağfireti bol),

Kahhar (isyankarları kahreden),

Vehhab (karşılıksız veren),

Rezzak (rızıklandıran),

Fettah (hayır kapılarını açan),

Alim (her şeyi bilen),

Kabız (daraltma gücüne sahip, ruhları kabzeden, can alan),

Basıt (rızkı genişleten, ömürleri uzatan),

Hafıd (kafirleri alçaltan),

Rafi` (müminleri yükselten),

Muizz (yücelten, aziz kılan),

Müzill (değersiz kılan),

Semi` (işiten),

Basir (gören),

Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici),

Adl (adaletli), Latif (kullarına lütfeden),

Habir (her şeyden haberdar),

Halim (yumuşaklık sahibi),

Azim (azametli olan),

Gafur (çok affedici),

Şekur (az amele bile çok sevap veren),

Ali (yüce, yüceltici),

Kebir (büyük),

Hafiz (koruyucu),

Mugît (bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren),

Hasib (hesaba çeken),

Celil (yücelik sıfatları bulunan),

Kerim (çok cömert),

Rakib (gözeten),

Mücib (duaları kabul eden),

Vasi` (ilmi ve rahmeti geniş),

Hakim (hikmet sahibi),

Vedud (müminleri seven),

Mecid (şerefi yüksek),

Bais (öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen),

Şehid (her şeye şahit olan),

Hak (hakkın kendisi),

Vekil (kulların işlerini yerine getiren),

Kavi (güçlü, kuvvetli),

Metin (güçlü, kudretli),

Veli (müminlere dost ve yardımcı),

Hamid (övgüye layık),

Muhsi (her şeyi sayan, bilen),

Mübdi‘ (her şeyi yokluktan çıkaran),

Muid (öldürüp yeniden dirilten),

Muhyi (hayat veren, dirilten),

Mümit (öldüren),

Hayy (diri),

Kayyum (her şeyi ayakta tutan),

Vacid (istediğini istediği anda bulan),

Macid (şanı yüce ve keremi çok),

Vahid (bir),

Samed (muhtaç olmayan),

Kadir (kudret sahibi),

Muktedir (her şeye gücü yeten),

Mukaddim (istediğini öne alan),

Muahhir (geri bırakan),

Evvel (başlangıcı olmayan),

Ahir (sonu olmayan),

Zahir (varlığı açık olan),

Batın (zat ve mahiyeti gizli olan),

Vali (sahip),

Müteali (noksanlıklardan yüce),

Berr (iyiliği çok),

Tevvab (tövbeleri kabul edici),

Müntakim (asilerden intikam alan),

Afüvv (affedici),

Rauf (şefkati çok),

Malikü’l-mülk (mülkün gerçek sahibi),

Zü’l-celali ve’l-ikram (ululuk ve ikram sahibi),

Muksit (adaletli),

Cami‘ (birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen),

Gani (zengin, kimseye muhtaç olmayan),

Muğni (dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran),

Mani` (istediği şeylere engel olan),

Darr (dilediğini zarara sokan),

Nafi` (dilediğine fayda veren),

Nur (aydınlatan),

Hadi (hidayete erdiren),

Bedi` (çok güzel yaratan),

Baki (varlığı sürekli olan),

Varis (mülkün gerçek sahibi),

Reşid (yol gösterici),

Sabur (çok sabırlı).

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِىُّ الْمَتِينُ الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِى الْمُمِيتُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

“Esmâ-i Hüsnâ” ne demektir?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.

Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)


Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

#Allah
#Esmaül Hüsna
il y a 3 ans