Dış ticarette kazan-kazan felsefesi: İhracata 4 yıllık rota

Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan dört yıllık ihracat stratejisini kararlaştırdı. 2028 yılı için çizilen 375 milyar dolarlık ihracat hedefine giden yolda ilk hedef kilogram/dolar değerini yükseltmek olacak. Ana eksende ise Türkiye’nin ticaret ve lojistik merkez olması amaçlanıyor. Dış ticaretteki muhataplar ile görüşmelerin ana prensibi ‘kazan-kazan’ olacak.

Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Arşiv.

İhracatta küresel enflasyona rağmen hızlı büyümesini sürdüren Türkiye 2028 yılına kadar ticarette uygulayacağı yol haritasını hazırladı. Belirlenen yol haritasının ilk stratejisi ihracatta katma değerin artırılması olarak dikkatleri çekti. Türkiye’nin hâlihazırda 1,5 dolar/kilogram olan ihracatını kilogram başı 3 dolara yükseltilecek. Bu kapsamda yüksek katma değerli ihracat artışını teşvik için tasarım ve ürün geliştirme projelerine büyük destekler sunulacak. Ayrıca katma değerli ihracata giden yol haritasında hizmet ihracatçısı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılacağı ve serbest bölgelerde sunulan hizmetler ile bilişim altyapısı güçlendirilerek bu bölgelerden milyar dolarlık sermayeleri olan firmaların çıkarılması hedefleniyor.

TİCARETİN VE LOJİSTİĞİN MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Anadolu topraklarını lojistiğin vazgeçilmez rotası yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı, hâlihazırda 13 olan lojistik merkezi sayısını 26 yapacak. 2028 yılı bitmeden faaliyete başlayacak olan 13 üs ile ticaret yollarındaki ulaşım hızlanacak. Kurulacak lojistik merkezleri hem deniz hem kara hem de demir yolu taşımacılığının kombine bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak. Tüm dünyaya hizmet edecek bu üsler sayesinde Türkiye doğudan batıya geçişte vazgeçilmez lojistik noktası olacak.

YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK

Yol haritasında belirtilenler arasında yerli üretimin korunması politikaları da yer alıyor. Bu kapsamda ithalat-ihracat dengesi gözetilerek, yerli üretim korunacak ve ürün güvenliği sağlanacak şekilde etkin ithalat politikaları hayata geçirilecek. Yerli üreticilere ihracat ve ticaretin detayları Ticaret Bakanlığı tarafından özel olarak anlatılacak ve firmalara danışmanlık yapılacak. 2024 yılından başlamak üzere ticarette etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurularak bu sisteme göre hareket edilecek. Ayrıca bakanlık tarafından yurt dışı ile kurulan temasların ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılması sağlanarak Türkiye için önem arz eden mal ve hizmet ihracatına yönelik diplomatik çabalar da artırılacak. Bu minvalde kurulacak temaslarda muhatap taraflarla “kazan-kazan” prensibi benimsenecek.

HER KAPIYA DEDEKTÖR KÖPEK

Türkiye’nin ithal ettiği veya ihraç ettiği yük, taşıt ve yolcu kontrollerinde kullanılacak pasif tespit sistemlerinin dünyadaki son teknoloji muadilleri milli imkânlarla üretilecek. Ayrıca kaçakçılıkla mücadelede etkin rol oynayan dedektör köpeklerin sayısı da artırılarak gümrük kapılarındaki yerlerini alması sağlanacak. Bu dedektör köpekler dünya standartlarında eğitime tabi tutulacak.


Turkcell enerji verimliliğinde hedef büyüttü: Yüzde 65'i güneş ve rüzgardan karşılanacak

Taksicilerin hedef aldığı Martı TAG için dikkat çeken karar: Mahkeme korsan taşımacılık cezalarını iptal etti

8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat’ta düzenleniyor