Tarihi cam bilezik bulundu

Konya''da 3 ay önce yapılan kazı çalışmalarında Genç Roma dönemine ait 3 adet cam bilezik bulundu.

İha Yeni Şafak
Tarihi cam bilezik bulundu
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında ''Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması'' konulu kazı sanat tarihçisi, mimar, epigraf, bakanlık temsilcisi ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekiple, Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri ile il sınırları içerisinde yer alan Gökyurt (Kilistra) Köyü ve Kızılören kasabasında yürütüldü.

Konya bölgesinde bulunan ve bugüne kadar çeşitli bilimsel yayınlara konu edilen Ortaçağ ve Türk dönemi kültür varlıklarının dışında, henüz tespit ve tescilleri yapılmamış Geç Roma-Bizans ve Türk dönemi mimari eserler keşfedilerek, envantere kazandırılmasını amaçlayan çalışmada, bölge tarihinin sosyolojik, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla aydınlatılmasına katkı sağlayacak önemli envanterlere ulaşıldı.

Çalışmalar sırasında Gökyurt (Kilistra) köyünde bulunan 2 cami ile birlikte tarihi öneme sahip 3 adet sokak çeşmesi tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Boran, 3 ay önceki kazılarda bir höyükte, toprak üstünde 3 adet Genç Roma dönemine ait cam bilezik bulduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Boran, "Bu bilezikler antik çağ kadınının vazgeçemediği ziynet eşyalarından birisidir. Siyah opak cam malzemeden yapılmış olan bu bilezikler, halka formlu içte ve dışta düzleştirilmiş, kesitli birleşme yerleri dışta belirgin olarak yapılmıştır. Benzer örneklerden yola çıkarak M.S. V-VII. Yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bu bilezikler toprak zemin üzerinde mevcut durumlarıyla fotoğraflanarak, envanter kayıtları yapılmış ve Konya Arkeoloji Müzesi''ne teslim edilmiştir'' diye konuştu.

MEZARLIKLARIN DA ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

Yüzey araştırmasının Konya ili ve güneybatı ilçelerini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Ali Boran, ''10 yıl sürecek olan projemizin ilk yılında Alaaddin Tepesi höyüğünün yüzey buluntularını inceleyerek, alanda dağınık halde yer alan mimari plastik eserlerin envanterini çıkarttık.

Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tarihi mezarlıkların yer tespit ve kronolojik değerlendirmelerini yaparak, bu yıl için 5 mezarlıkta, tarihi ve sanatsal özelliklere sahip mezar taşlarının görsel belgeleme ve transkripsiyon çalışmalarının ve 35 adet mezar taşının çizim ve transkripsiyonlarını tamamladık'' dedi.