Depremin maliyeti 2 trilyon TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı. Raporda, bu depremlerin yarattığı maddi kaybın Marmara depreminden 6 kat fazla olduğu vurguladı.

Uğur Duyan Yeni Şafak
Deprem, Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik zararı yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı. Bu rakamın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk geldiği bildirildi. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Maraş ve Hatay depremlerinin 1999 Marmara depreminden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayba yol açtığı ifade edildi.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 9’U

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nu yayınladı. Raporda deprem felaketinin yarattığı hasar konusunda şu bilgiler paylaşıldı:

*Sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi.

*Depremin maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) milli gelire oranı yüzde 9 oldu.

*1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayba neden oldu.

KAMUYA 242, ÖZELE 222 MİLYAR MALİYET

*Kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımın maliyeti 242,5 milyar TL (12,9 milyar dolar).

*Konut hariç özel kesim hasarı ise 222,4 milyar TL (11,8 milyar dolar).

*Acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasar 822,9 milyar TL.

*Orta hasarlı konutlar bakımından hesaplanan hasar ise 209 milyar TL.

*Toplam konut hasarı, 1 trilyon 31 milyar TL (54,7 milyar dolar).

*Hayvan ölümleri nedeniyle yetiştiricilerin zararı 602,5 milyon TL (31,9 milyon dolar).

*Ahırlar ve ticarethaneler için toplam hasar 42 milyar TL karşılığı (2,2 milyar dolar).

İLK YARDIM 128 MİLYAR TL

*Depremden etkilenen hane halkına yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımlar için 128 milyar TL tutarında bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor.

*Depremden etkilenen 11 ildeki DASK poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249. 2023 Mart başı itibarıyla, yapılan hasar ihbar sayısı 326 bin 895. Ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar TL.

*Kahramanmaraş depremleri sonrasında evleri hasar görenlere yapılacak yardımın toplam maliyeti 19,3 milyar TL, yapılacak kira yardımları sonrasında bu rakam 33 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

*MEB'e bağlı okulların yeniden hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar TL'ye (2,11 milyar dolar) ihtiyaç duyulmaktadır. Raporun öneriler bölümünde, depremin yol açtığı zararların giderilmesine yönelik finansal ve mali araçların çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, finansal kaynakların etkin kullanımı için bütüncül bir planlama

önerildi.