Güzel sözü çoğaltıp iyiliği yayma zamanı

Genç dergi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar, “Gençler için sağlıklı bir kültür zemini inşa etmektir hayalimiz. Alternatif zamanları dolduracak çok kıymetli eğitimler, paneller, dersler gerçekleşiyor mekanlarımızda. Samimi, enerjik ve dinamik ekiplerle niteliği artırmanın, güzel sözü çoğaltmanın, iyiliği yaymanın derdindeyiz” diyor.

Halime Kirazlı Yeni Şafak
Genç Dergi

Gençlik enerjisi ne güzel şeydir. Her şeye yetişir, her konu hakkında fikrimiz olur, sesimizi duyurmak, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak isteriz herkese. Gençlik bu, deneyim yoğun yıllar. Her genç bu erken dönemde kendisine bir rol model seçer ve onun fikirleri doğrultusunda hayatına yön verir. Rol modelimizin gelecek kararlarımıza etkisini düşünürsek, seçmesi hayli önemli. Biz de gençlerle uzun yıllardır çalışan, onlara bir nebze bile olsa yol gösterebilmek için içerikler hazırlayan, adıyla müsemma bir dergiyi konuk aldık sayfalarımıza. GENÇ Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar ile gençleri, okuma eğilimlerini ve bu alanda verdikleri hizmeti konuştuk.

Gençlerin okumadığı, sosyal medya içeriklerine yoğunlaştığı söyleniyor. Gençler okuyor mu?

Doğrusu bir genelleme yapmak zor, lakin okumayı önceleyen birçok gençle karşılaşıyoruz ve seviniyoruz. Özellikle kitap tahlilleri hususunda aşkı ve şevki yerinde olan, buldukları her fırsatı, fikrî beslenme vesilesine çeviren genç arkadaşlara gıpta ediyoruz.

Diğer yandan, sosyal medya içerikleri, klasik manada okuma eylemini sekteye de uğrattı. Temel meselelerin derinlemesine tahlili eksik kalıyor, günü kurtarıyoruz. Lakin kelimeler içimizde büyümüyor, anlam dünyamız yeteri kadar zenginleşmiyor. Bir açıdan kısır bir atmosfer de söz konusu. Her şeyin alıcısının olduğu bir dünyadayız, okuma tercihlerinde niteliğin artması önemli bir mevzu. Bu anlamda doğru yönlendirmelere, birebir iletişime, usta çırak ilişkisine ihtiyaç var kanaatindeyim. Bunu başarabilirsek, popüler kültürün dayattığı içi boş seçeneklerden daha ziyade, nokta atışı isabetli okumalar çoğalacaktır.

Gençlerin okumadıkları sonucuna nasıl varıyoruz? Beklentilerimiz mi yüksek?

Evet, beklentilerimiz kısmen yüksek, lakin bunun böyle olması da doğal. Çünkü ilim medeniyetinin çocuklarıyız, her daim ilmimizin artırılması için dua halindeyiz, böyle olunca da “okuma seferberliğinin” kıyamet gününe kadar sürmesini arzu ediyoruz. Kitaplara sevdalı, öğrenmeyi öğrenmiş gençleri hayal ediyoruz her daim.

Kalabalıklara uyulduğunda, niteliğin değil de niceliğin egemenliği söz konusu olduğunda, ister istemez üzülüyoruz ve faturayı kolay yoldan genç arkadaşlara çıkarabiliyoruz. Hâsılı, tüm eksikler ve tembelliklerle birlikte, gençlerin yüreğinde alevlenecek olan okuma aşkına talip olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu sabırla, güzel örneklikler sergileyerek, etkileyici teşvikler yaparak, yenilikçi metotlar bularak başarabiliriz.

DERGİCİLİK GÜZEL SÖZ SÖYLEME SANATIDIR

Sizlerin hedef kitlesi gençler ve basılı bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz?

Her sözün bir kaderi var, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu yüzden, dergiciliği güzel söz söyleme ve güzel sözlere aracılık etme vesilesi olarak görüyoruz. Dergimizin düsturu, hayatın içinden hayata doğmak şeklindedir, bu yüzden içeriğimizi hazırlarken zamanın ve zeminin ruhunu gözetiyoruz. Her yazı, her röportaj, muhatabımıza “işte budur” dedirtsin istiyoruz. Bu neyle olur? İyi niyetle, gayretle, özenle, emekle, sabırla, inançla, ekip ruhuyla vs. Her yeni sayıda içimizi bir sevinç kaplıyor, umudumuz büyüyor, bu şevki kaybetmediğimiz sürece bahtımız açıktır diye düşünüyoruz.

İlham Veren Buluşmalar etkinliğinizde amaç ne?

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 15-20 gençle, her buluşmada hususi bir konu üzerine derin istişareler oluyor. En son, “evlilik” üzerine konuşuldu. Bu hassas konudaki gerçekler nelerdir, beklentiler nasıldır, hayaller ve gerçekler arasındaki makas ne derecede açıktır, güzelce masaya yatırıldı. Her buluşmada katılımcılar değişiyor ve toplantı sonunda dile getirilen tüm düşünceler yazılı bir metin halinde kamuoyunun istifadesine sunuluyor. Şuna inanıyoruz, içinde güçlü tahlillerin, net tespitlerin ve isabetli tekliflerin yer aldığı bu buluşmalar insanlara ilham olabilir, bu niyetle buluşmalarımıza devam ediyoruz.

DERDİMİZ İYİLİĞİ YAYMAK

Genç Mekan’ı da yakın zamanda açtınız. Neden bir merkez açma gereksinimi oldu?

Mekân imkân doğurur. GENÇ Mekân önce Fıstıkağacında açıldı, şimdi de ikincisi Acıbadem’de hayata geçti. Özellikle gençler için sağlıklı bir kültür zemini inşa etmektir hayalimiz. Alternatif zamanları dolduracak çok kıymetli eğitimler, paneller, dersler gerçekleşiyor mekanlarımızda. Samimi, enerjik ve dinamik ekiplerle niteliği artırmanın, güzel sözü çoğaltmanın, iyiliği yaymanın derdindeyiz. Vakıf medeniyetin çocukları olarak, hiçbir karşılık beklemeden gönüllü faaliyetlere teşneyiz, paradan daha çok insan biriktirmeyi seviyoruz, ücretsiz olan tüm programlarımıza vakti müsait olan herkesi bekleriz.

“Akid Okulu”, “Askıda Dergi”, kitap seslendirme gibi projelerle hedef, gençlere dokunabilmek mi?

Yeryüzünü güzel sözlerle, salih amellerle inşa ve ihya etmek, hepimizin sorumluluğunda. Bir bakıma “vebal” olarak görüyoruz bunu. Elimizdeki tüm imkanları, gücümüz yettiğince hayra, iyiliğe, güzelliğe harcamak şiarımızdır bizim. Bir gönle daha ferahlık verebilirsek, bir gençle daha nitelikli bir birliktelik kurabilirsek, bahtiyar addederiz kendimizi. GENÇ, hedefe ebedî gençliği koymuş bir harekettir, madem üç kuruşa beş köfte yok! Bu yüce gayemiz için inançla, azimle, kolektif bir ruhla genç dostlarımız için nice güzelliğe vesile olmaya çabalayacağız. Biz gücümüzün yettiği kadar koşmakla mükellefiz, başarımız ise Allah’ın yardımı iledir.

HAYAT
Cemaat kadınlarla tamamlanır