Özgün Burak atı ve Miraç Gecesi Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?

Burak atı ve Miraç Gecesi: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?

Miraç gecesi ile yeniden gündeme gelen Burak Duvarı, İsrail’in propagandası sebebiyle Ağlama Duvarı olarak adlandırılıyor. Burak, "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adıdır. Efendmiz Burak atını bugün Ağlama Duvarı olarak adlandırılan duvara bağlamıştır. Bu nedenle duvarın gerçek adı Burak Duvarı’dır. Peki, Burak ismi anlamı nedir?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak atı ve Miraç Gecesi: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?
Burak atı ve Miraç Kandili: Ağlama Duvarı mı, Burak Duvarı mı?

Miraç Gecesi vesilesiyle Burak ismi yine gündeme geldi. Burak, temiz, berrak ve saf anlamlarına gelir. "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adıdır. Ülkemizde oldukça popüler bir isimdir.

AĞLAMA DUVARI MI, BURAK DUVARI MI?

Yahudiler ‘Süleyman Mabedi’nin kaybı sebebiyle’ ağlayarak burada dua ettikleri için batı duvarını ‘Ağlama Duvarı’ diye adlandırdılar. Hâlbuki Ağlama Duvarı olarak bilinen yerin gerçek adı Burak Duvarı’dır. Hz. Muhammed’in (sas) İsra/Miraç mucizesi esnasında devesini bağladığı yere bu hatırayı yaşatmak için bu isim verilmişti. Nitekim asırlarca Müslümanlar arasında böyle bilinegelmiştir. Bu tarihî mirasa ve bilgiye rağmen Ağlama Duvarı adının yayıldığı görülmektedir.

BURAK ATI ve MİRAÇ GECESİ

10 Mart 2021 Çarşamba günü tüm İslam alemi Miraç Gecesi için bu geceyi dua ve ibadetlerle idrak ediyor. Miraç Gecesi vesilesiyle Burak ismi tekrar gündeme geldi. Burak Miraç Gecesi için ne ifade ediyor? Sorusunu merak eden Müslümanlar, Burak atı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

Çeşitli rivayet ve tarihî bilgilere göre, bu binit, katırdan küçük, merkepten büyük beyaz renkli çarptığında ayaklarını hızlandıran, uyluğunda iki kanadı olan ve adımını gözünün gördüğü mesafenin biraz daha ilerisine atabilen bir hayvandır (İbn Sa'd, Tabakat, I, 214; Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 66; Aliyyü'l-Kârî, Şerhu'ş-Şifâ, I, 381). Burak ismi ona, renginin son derece parlak olması sebebiyle veya hızı şimşeği andırdığı için verilmiştir (İbnü'l-Esîr, en-Nihâye, I, 120; Nevevi, Şerhu'l-Müslim, II, 210). Yine bazı İslâm tarihleri, sözkonusu bineğe Hz. Muhammed (s.a.s.)'den önceki bazı peygamberlerin de bindiği (İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebevi, Mısır 1952, II, 397), meselâ Hz. İbrahim (a.s.) Burak'a binip önüne Hz. İsmail'i, terkisine de Hz. Hacer'i bindirerek Mekke'ye getirdiği bu rivayetler arasındadır. (İbn Sa'd, Tabakât, I, 150; Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi (Mekke devri) İstanbul 1981, 350-351).

BURAK ATI HADİSESİ ve YAŞANANLAR

Kavmi tarafından iyice sıkıştırılan Hz. Peygamber, Rabbi tarafından âyetlerinin bir kısmını kendisine göstermek ve böylece daha metin olmasını sağlamak için, mucizevî bir yolculuğa çıkarıldı. Buna dikkat çekmek isteyen Yüce Allah, Kur"an"da şu ifadelere yer vermiştir: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed"i) bir gece Mescid-i Harâm"dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ"ya götüren Allah"ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”(İsrâ, 17/1.)

Mekke"de bunalan Hz. Peygamber"i bu yolculuğa hazırlamak için Cebrail geldi. Hz. Muhammed"e merkepten büyük, katırdan küçük, Burak adı verilen beyaz bir binek getirildi. Burak, adımını gözünün gördüğü son noktaya basmaktaydı.(M411 Müslim, Îmân, 259.) Mescid-i Harâm"dan Burak"la başlayan kutsal yolculukta, Hz. Peygamber Beytü"l-Makdis"e gelip orada iki rekât namaz kıldı.5 Sonra kendisine birinde şarap diğerinde süt olan iki bardak getirildi. Resûlullah onlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cibrîl, "Seni fıtrata (insan tabiatına) uygun olanı almaya yönlendiren Allah"a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin azgınlaşırdı." dedi.

Kandil Mesajları ile Miraç Kandili Mesajı! En Yeni ve Güzel Resimli Kandil Mesajı | Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖZGÜN
Kandil Mesajları ile Miraç Kandili Mesajı! En Yeni ve Güzel Resimli Kandil Mesajı | Kandiliniz Mübarek Olsun

Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? 100 geceye denk Miraç Gecesinde Ne Yapılmalı?
ÖZGÜN
Miraç gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? 100 geceye denk Miraç Gecesinde Ne Yapılmalı?

Miraç Nedir, Ne Demek? Alemler Ötesi Yolculuk: Miraç Gecesi Anlamı Ne?
ÖZGÜN
Miraç Nedir, Ne Demek? Alemler Ötesi Yolculuk: Miraç Gecesi Anlamı Ne?

Miraç gecesinde ne oldu? Ümmete hediyelerin indiği Miraç gecesi yaşananlar
ÖZGÜN
Miraç gecesinde ne oldu? Ümmete hediyelerin indiği Miraç gecesi yaşananlar

Miraç gecesinin önemi ve anlamı nedir? Miraç gecesi faziletleri: Huzuru Kibriya'ya Uzanan Yol
ÖZGÜN
Miraç gecesinin önemi ve anlamı nedir? Miraç gecesi faziletleri: Huzuru Kibriya'ya Uzanan Yol

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.