|

MEB Bursluluk sınavı 2023 İOKBS sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

İOKBS bursluluk sınav sonuçları son dakika duyurusu ile açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 3 Eylül 2023 tarihinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ) düzenledi. Öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava girdi. İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Peki, Meb 2023 İOKBS Bursluluk sonuçları (Meb.Gov.Tr) sorgulama nasıl yapılır? İşte İOKBS sonuç öğrenme linki..

12:01 - 22/09/2023 Cuma
Güncelleme: 12:11 - 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sınavı
İOKBS bursluluk sınavı
tarafından 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları belli oldu. 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu önemli sınavın sonuçları online olarak ilan edildi. İşte,
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1 milyon 44 bin 846 öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 23 Eylül 2023 Cuma günü açıklandı.

2023 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI BELLİ OLDU

2023 Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanma tarihi
tarafından açıklandı.

Buna göre, bu yılki İOKBS sonuçları 22 Eylül Cuma günü açıklandı.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "
" internet adresinden ilan edildi:

2023 MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. 2023 MEB İOKBS taban puanları henüz belli olmadı.

İOKBS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.#ioks
#bursluluk
#meb
#iokbs sonuçları
#bursluluk sınavı
#bursluluk sınav sonuçları
5 ay önce
default-profile-img