ÖZGÜN

Cuma namazı ezanı saat kaçta? Cuma ezanı kaç rekat?

Bugün 6 Ekim 2017 Cuma. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek Cuma günü, toplanma günüdür. Cuma ezanıyla birlikte Müslümanlar alışverişi, çalışmayı ve diğer tüm işlerini bırakıp Cuma namazına giderler. Peki Cuma 6 Ekim Cuma namazı saat kaçta, Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? Cuma namazı kaç rekattı? İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi Diğer

Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezanı kaç rekat?
sorularının yanıtı haberimizde sizlerle paylaştık. Buluğ çağına ermiş, hasta olmayan her Müslümana Cuma namazı farz-ı ayındır. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bugün hakkında Kur’an’da ve hadislerde çokça dikkat çekilmiştir. İşte 6 Ekim Cuma namazı saati…

CUMA NAMAZI EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul cuma namazı saati: 12.59

Ankara cuma namazı saati: 12.44

İzmir cuma namazı saati: 13.07

İl il cuma namazı saatleri için tıklayınız

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının 2 rekat farz olduğu üzerinde alimler ittifak etmişlerdir.

Hz. Peygamber'in Cumanın farzından önce, nafile olarak bir namaz kılıp kılmadığı konusunda fıkıh bilginleri, konuyla ilgili muhtelif rivayetlerden hareketle farklı görüşler ortaya koymuşlardır:

Cuma'nın farzından önce nafile bir namaz olmadığını ileri süren fakihler bulunmaktadır. Onlara göre Hz. Peygamber, Cuma namazı için mescide gelince, namaz kılmadan doğrudan minbere çıkmıştır. Sahabenin kıldığı rivayet edilen namaz ise, sünnetle ilişkisi olmayan nafile bir namazdır (İbn Kayyım, Zâdü'l-Meâd, I/118-119). Buna karşılık Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî bilginlerine göre, Hz. Peygamber, Cuma namazının farzından önce tahiyyetü'l-mescid dışında, nafile olarak namaz kılmıştır. Hanefîler bu namazın dört rekat olduğunu, diğerleri ise belli bir rekat sayısıyla sınırlı olmadığını belirtmişlerdir (İbn Humam, Fethu'l-Kadîr, II/39; İbn Kudâme, Muğnî, II/250; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, I/452). Sahih hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce nafile olarak namaz kıldığına dair bir çok rivayet bulunmaktadır (İbn Mâce, Salat, 94; Buhârî, Cumu'a, 33, 39; Ebû Dâvûd, Salât, 244).

Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra nafile olarak namaz kıldığı konusunda ihtilaf olmamakla birlikte, bu namazın kaç rekat olduğu konusunda görüş farklılığı bulunmaktadır. Bu namaz, Ebu Hanife'ye göre bir selamla dört, Şâfiî'ye göre iki selamla dört, Ebû Yûsuf'a göre ise dört rekatta bir selam ve iki rekatta bir selam vermek üzere toplam altı rekattır (İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/39; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/451). Sahih hadis kaynaklarında yer alan bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber'in Cuma namazından sonra dört, bazı rivayetlerde ise iki rekat nafile namaz kıldığı bildirilmektedir (Ebû Dâvûd, Salât, 244; İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 95; Buhârî, Cumu'a, 39). İbn Teymiyye, İbn Kayyım gibi bazı alimler, konuyla ilgili çeşitli rivayetleri birlikte değerlendirerek, camide kılınırsa dört, evde kılınırsa iki rekat kılınabileceği görüşüne varmışlardır.

Zikredilen bu rivayetler, Hz. Peygamber'in Cuma namazından önce ve sonra, ismi ne olursa olsun evde ya da camide nafile namaz kıldığını göstermektedir. Bu itibarla, Cumadan önce ve sonra kılınan namazlar, Cuma namazına daha sonra yapılan bir ilave olmayıp, Hz. Peygamber'in uygulamasına dayanmaktadır.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.