|

2024 yılı reform dolu

Ekim ayında açılacak Meclis'in 2024 yılı ajandası yoğun olacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyonla mücadele, kamu maliyesi, esnek çalışma modeli ile iklim ve afet yasalarını da kapsayan çok sayıda düzenleme hayata geçirilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/09/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:38 - 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde uygulanacak İstanbul Finans Merkezi kanunu ile katılım finansın kurumsal dönüşümü gerçekleştirilecek. Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı ve ekosistemi geliştirilecek. Aynı dönemde iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin planlama ve uygulama araçları düzenlenecek.

AFET YASASI YOLDA

Afet yönetimine ilişkin yeni yasal düzenlemeler de 2024'ün ilk çeyreğinde Meclis'ten geçecek. Düzenleme ile çoklu afet tehlikelerine karşı dirençliliğin artması sağlanacak. Kamu ihale kanunu bu yılın ikinci çeyreğinde gündemde yer alacak. Düzenlemeye göre, vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Enflasyonla mücadelede yasanın etkin bir araç olması bekleniyor. Yılın ikinci çeyreğinde ise enerji kaynakları kanunu Genel Kurul'a inecek.

ESNEK ÇALIŞMA 3. ÇEYREKTE

Uzaktan, kısmi ve geçici çalışma şekillerini içeren esnek çalışma düzenlemesi 2024'ün üçüncü çeyreğinde yasalaşacak. Bu kapsamda, iş-özel yaşam dengesi gözetilerek yapılacak mevzuat düzenlemesinde, işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. Yılın üçüncü çeyreğinde KİT yönetişim reformunun yanı sıra etkin sağlık sistemi reformu da Meclis'te görüşülecek.#Reform
#Orta Vadeli Program
#Ekonomi
7 ay önce