|
Ekonomi

5 milyon tüketici şikayeti çözüm bekliyor

Tüketici kanunu AB’ye yüzde 99 uyumlu ancak 5 milyon şikayet hala çözüm bekliyor. Bahsi geçen 5 milyon adet şikayet oranlarının ilk sırasında bankacılık işlemleri, ikinci sırada ise ayıplı mallar geliyor.

Yeni Şafak
18:04 . 6/10/2015 Salı
IHA

İKV Başkanı Ayhan Zeytinlioğlu, önümüzdeki dönemde, tüketici politikasının, uzun vadeli AB stratejilerinin merkezinde yer alacağını söyledi.


İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) işbirliği ile düzenlenen 'AB Ekseninde Yeni Tüketici Kanunu' konulu seminer İstanbul'da gerçekleştirildi. Seminer kapsamında Türkiye'de yürürlükte olan 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ve uygulamada yer alan olumlu ve olumsuz gelişmeler ele alındı. AB'ye uyum sürecinde yasaların uygulamadaki etkinliğini artıran işlevsel bir pazar mekanizmasının ve rekabetçi bir ortamın oluşturulması amacıyla AB'nin gündeminde dijital pazar ve enerji birliği gibi uzun vadeli planların tam olarak uygulanması için tüketici haklarına ve rolüne işaret edilirken, Türkiye'deki mevcut düzenlemelerin, bu pazar yapılarına entegre olma ihtiyacı da giderek arttığı kaydedildi.


Seminer açılışında konuşan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önümüzdeki dönemde, tüketici politikasının, uzun vadeli AB stratejilerinin merkezinde yer alacağına dikkat çekti. Bu yıl 6 Mayıs'ta açıklanan Dijital Tek Pazar Stratejisi'nde öngörüldüğü biçimde, tüketicinin dijital ürünlere erişiminin sağlanması, e-ticarette tüketici hakları, tüketiciye daha açık bir şekilde bilginin sunulması, dijital ürünlere yönelik hakları konusunda farkındalığın artırılması, üye ülkelerdeki kurumsal kapasite gelişimi, üye ülkelerdeki farklı uygulamaların uyumlaştırılması ve tüketicilerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımının amaçlandığını vurguladı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar ise, amacın yıkıcı cezalar uygulamaktan çok tüketime yön vermek olduğunu ve AB ruhuna paralel olarak tüketicinin bilinçlendirilmesine odaklanıldığını ifade etti. Kanun ile AB mevzuatında yer alan düzenlemelerin yüzde 99 oranında uyumlaştırıldığını belirten Çağlar, tüketici kredileri, müşteri satış sözleşmesi, kredi kartı uygulamaları gibi alanlarda ise AB'den farklı olarak daha sıkı tedbirlerin geçerli kılındığını hatırlattı.


Seminer kapsamında TÜRDER, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanları ve Rekabet Kurumu temsilcileri bir araya gelerek kanun ve uygulamadaki başarı oranını değerlendirdi. Bir önceki kanuna göre iyileştirmelerin söz konusu olduğuna dikkat çekilirken tamamen AB yönergelerinin temel alındığını ancak 1,5 yıldır yürürlükte olan bu kanunda eksiklerin mevcut olduğu görüşüldü. Tüketici örgütleri ile kamunun işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Kanun kapsamında kamuya yönelik gelen toplam 5 milyon şikayetin ise beklemede olduğunun altı çizildi. Bahsi geçen 5 milyon adet şikayetin derneklere ulaşan kısmında ise şikayet oranlarının ilk sırasında bankacılık işlemlerinin yer aldığını, ikinci sırada ise ayıplı malların geldiği belirtildi. Asıl sorunun ise bu şikayetlerin büyük oranda çözüme kavuşmadığına dikkat çekildi. Rekabet Kanunu ile Tüketici Kanununun birbirini tamamlayıcı olduğuna ancak hakem heyetlerinin kanun kapsamında yetki alanının net olmadığına değinildi.

#tüketici şikayeti
#tüketici
#Tüketici kanunu
8 yıl önce
default-profile-img