|

Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Yapay zekayla kimlik tespiti yapılabilecek

Bankacılık işlemleri ile ilgili yeni bir dönemin kapısını aralayacak karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre yapay zeka, uzaktan dijital yolla gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinde kimlik tespitinde kullanılabilecek. Ayrıca engelli kişiler uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında ihtiyaç olması durumunda üçüncü bir kişiden yardım alabilecek.

08:34 - 26/05/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve yönetmelik değişti. Uzaktan kimlik tespitinin kolaylaştırılması, banka kontrollerinin insan müdahalesi olmadan tamamlanması için, uzaktan bankacılık işlemlerinde yapay zeka kullanılabilecek.


Kişilerin yanı sıra anonim ve limited şirketler de, görüntülü görüşme yöntemiyle, ıslak imza gerekmeden bankacılık işlemi yapabilecek. Şirket adına internetten işlem yapan kişinin temsil yetkisi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi veya Ticaret Sicili Gazetesi’nden alınan bilgilerle doğrulanacak.

Banka tarafından ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alacak. İmza sirkülerinden alınan imza örneği, kişinin kimlik belgesinde ve/veya MERSİS’te bulunan imza örneği ile karşılaştırılacak. Ayrıca, imza sirkülerinin mevcudiyeti, üzerindeki tarih ve yevmiye numarası kullanılmak suretiyle teyit edilecek.


Üçüncü kişiden yarım alınabilecek

Engelli kişiler uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında ihtiyaç olması durumunda üçüncü bir kişiden yardım alabilecek. Müşteri temsilcisi, yardımda bulunacak üçüncü kişinin ve bu kişinin sunacağı kendi kimlik belgesinin ön ve arka yüzünü gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntülerini oluşturacak.


Sözlü onayla süreç tamamlanacak

Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişinin verilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve gerçek kişinin, gerçek kişi tacirin veya tüzel kişinin banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin kişiden sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış olacak.
#Bankacılık işlemleri
#Kimlik doğrulama
#Yapay zeka
1 yıl önce