|

Anadilde eğitim gündemde

Başbakan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak ''çözüm komisyonu''nun gündeminde ''ana dilde eğitim'' düzenlemesi de olacak. Bütün boyutlarıyla ele alınacak düzenlemeye Demokratikleşme Paketi''nde yer verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.

Abdülkadir Selvi
00:00 - 13/09/2013 Cuma
Güncelleme: 23:58 - 12/09/2013 Perşembe
Yeni Şafak
Anadilde eğitim gündemde
Anadilde eğitim gündemde

Çözüm sürecinin hızlandırılması ve Türkiye'nin demokrasi standartlarının yükseltilmesini hedefleyen 'Demokratikleşme Paketi'nde, 'anadilde eğitim'le ilgili düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan Türkmenistan gezisi dönüşünde yaptığı açıklamada, anadilde eğitimin pakette yer almayacağını belirtmişti. Erdoğan, 'Anadilde eğitim pakette yer alıyor mu?' şeklindeki soruya, 'Hayır yok. Özel okullarda da yok. O konu bizim için şu anda ele alınacak durum değil. Yapılan benzetmeler de doğru benzetmeler değil. Ne neyi getirir, götürür kimse düşünmüyor. Biz düşünmeye mecburuz. Biz, ülkemizi bölecek konular üzerinde AK Parti olarak adım atamayız. Zamanlama birçok konuda çok önemli. Zamanlamayı iyi yapmazsanız güzelim ülkemize yazık edersiniz. Biz zaten okullarda anadili öğrenme imkanı sağladık. Ama anadil ile eğitimin önünü açarsanız resmi dili zedelersiniz' diye yanıt vermişti.

BUGÜN NETLEŞECEK

Başbakan'ın bu yanıtı üzerine anadilde eğitimin pakette yer almayacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, anadilde eğitimin pakette yer aldığı ancak henüz üzerinde tartışma yapılmadığı öğrenildi. Başta Kürtçe olmak üzere özel okullarda ana dilde eğitimin önünü açan düzenlemenin, alternatif önerilerden oluştuğu öğrenildi. Bugün yapılacak toplantıda anadilde eğitim konusunun paketten çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşecek.

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ

Çözüm komisyonunun bugün Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantısında, 'anadilde eğitim' ve 'yerel yönetimler şartına konulan şerhin kaldırılması' hükümlerinin ele alınacağı ifade edildi. Çarşamba günü komisyon üyelerinin de katılımıyla yapılan toplantıda pakete son şeklinlin verilmediğıi, ancak nihai kararın bugünkü AK Parti MKYK'sının ardından Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılacak 'çözüm zirvesi'nde belirleneceği belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan çözüm paketi üzerinde yapılan çalışmalarda ise önemli ilerlemeler sağlandı. 'Kamuda başörtüsü', 'nefret suçlarıyla ilgili düzenleme' ile 'Terörle Mücadele Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Türk Ceza Yasası'nda düzenlenen, örgütlü eylemlerle ilgili mükerrer düzenlemenin tek maddeye indirilmesi ve seçim barajıyla ilgili düzenlemenin görüşülerek kabul edildiği öğrenildi.

Seçimlerde sistem dar bölge olacak

Çözüm paketinde Seçim Yasası'yla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Yüzde 10 seçim barajı korunurken, 'Daraltılmış Bölge Sistemi'ne geçiliyor. Böylece seçim bölgeleri büyüklüklerine göre 2-4-6 milletvekiline bölünecek. Daraltılmış sisteme geçildiği taktirde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler çok sayıda seçim çevresine bölünecek. Öte yandan paketin hazırlanması aşamasında üzerinde tartışılan yüzde 10 barajı ise Başbakan Erdoğan'ın kesin tavrı nedeniyle korunuyor.

Mükerrerler tek maddeye indiriliyor

Hükümet, özellikle KCK suçlularını ilgilendiren, 'mükerrer suçlar'ı tek bir yasa hükmüne bağlayan düzenleme de getirecek. Katıldığı eylemden dolayı hem Türk Ceza Yasası, Terörle Mücadele Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'ndan dolayı birden fazla cezaya çarptırılanlarla ilgili yeni hükümler getiriliyor. Böylece eyleme katılan bir kişinin suça iştiraki nispetinde yargılanması esas alınıyor. Eylemlere katılan kişiler, örgüt üyeliği, örgüt liderliği, örgüte yardım ve yataklık gibi 6-7 ayrı maddeden cezaya çarptırılıyordu. Yapılacak değişiklikle bir eylemden yargılanan kişinin bir suçtan üç ayrı cezaya çarptırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Nefret suçuna çağdaş düzenleme

Çözüm paketinde yer alan 'nefret suçları' ile ilgili düzenlemeler de görüşülerek kabul edildi. Bu düzenlemeyle ırk, etnik kimlik, milliyet, din, dil, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel engellilik gibi belirli özellikleri nedeniyle işlenen suçlar hedef alınıyor. Buna göre Türk Ceza Yasası'nın 6. Maddesi'ne ek yapılacak. Bunun yanında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik sözleşmesine konulan şerhin kaldırılması da planlanıyor. Türkiye, sözkonusu sözleşmenin 11, 10, 98, 7, 6 ve 4. maddelerinin çeşitli hükümlerine şerh koymuştu.

O yasak son buluyor

Türkiye'nin demokratikleşme standartlarını yükseltmesi hedeflenen çözüm paketinde, 'Kamuda Başörtüsü' yasağını kaldıran düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi. 12 Eylül darbesi döneminde 12.7.1982 tarihinde Kenan Evren imzasıyla yayınlanan genelge ile başörtüsüyle ilgili yasak getirilmişti. Çözüm paketinde 12 Eylül döneminde çıkarılan yasakçı genelgenin kaldırılmasıyla birlikte Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne de yeniden çekidüzen verilmesi planlanıyor.


11 yıl önce