|

Çılgın Türkler için diaspora bonosu!

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kriz dönemlerinde kesintiye uğrayan sermaye akışlarını telafi etmek için, özellikle yurtdışındaki vatanse-ver yurttaşlarına hitap edecek, “Diaspora Bonosu” çıkarabilecekleri belirtildi

00:00 - 15/06/2009 Pazartesi
Güncelleme: 03:05 - 15/06/2009 Pazartesi
Yeni Şafak
Çılgın Türkler için  diaspora bonosu!
Çılgın Türkler için diaspora bonosu!

Diaspora Bonoları” ile birlikte “Gelecek Kazançların Seküritizasyonu” ve “Performansa-ya da Büyümeye Dayalı Bonoların” yükselen piyasaların fonlara erişimlerini kolaylaştırabileceği bildirildi. Türkiye'nin yurtdışında önemli diaspora topluluğu bulunan ülkeler arasında yeraldığı kaydedildi. Vanderbilt Üniversitesi'nden Prof. Suhas Ketkar ile Dünya Bankası Başekonomisti Dilip Ratha, IMF Finance&Development dergisinde yayınladıkları “Fonlamada Yeni Yöntemler” başlıklı makalede gelişmekte olan ülkelerin finansman kıtlığında sermayelerini artırmak için yenilikçi yaklaşımlar deneyebileceklerini belirttiler.

1989'da ABD Hazine Bakanı Nicholas Brady'nin uygulamasından sonra Brady Bonoları olarak adlandırılan kıymetlerin, özellikle Latin Amerika ülkelerindeki banka borçlarını alınıp satılabilir bonolar haline getirdiği ve geniş bir yatırımcı temeli bulduğu örneği verilen makalede şöyle denildi: “Gelişmekte olan ülkelerin yararlanabilecekleri bazı yenilikçi piyasa temelli finansman mekanizmaları 'dış topluluklarından (diaspora) borç alma', 'gelecek kazançların seküritizasyonu' ve 'büyümeye-performansa endeksli bono ihracı' gibilerini içerebilir. Orta Afrika ülkeleri diaspora bonoları ihraç ederek 5-10 milyar dolar toplayabilir.”

LİMAN VE İDARELERİ BONOLARI

Makaleye göre, gelişmekte olan ülkeler için büyümeye endeksli bonoların bir benzeri de gelirlerin daha kesin olarak saptandığı belediyeler, diğer yerel yönetimler, liman yönetimleri gibi kuruluşların çıkarabildikleri “Performans Endeksli Bonolar” oluşturuyor. Makalede, “Bu gibi enstrümanlar şu anda test edilmiş değil, ancak yükselen piyasalarda borç almak isteyen büyük ademimerkezi idareler için potansiyel olarak yararlı görülmektedir” denildi.


Türkiyeli diaspora Almanya'da

Fonlamada yeni yöntemler adlı makalede Türkiye'nin Almanya'da bulunan nüfusuyla diasporaya sahip önemli ülkelerden biri olduğu belirtildi: -Hindistan ve İsrail hükümetleri, diasporalarını kullanarak 40 milyar dolar topladılar. İsrail İçin Kalkınma Şirketi tarafından ihraç edilen bonolarla 1951'den bu yana 25 milyar doların üzerinde para topladı. Dışarıda yaşayan Hintliler ise Hindistan için fonlamanın alışılan kaynakları hemen hemen tükendiğinde Hindistan Devlet Bankası bonoları almışlardı.


Vatanseverliğin ispatına fırsat verir

Diaspora bonolarının temelindeki iki gerekçe yatıyor. Bu bonolar ülkelerin dış finansmanı için, istikrarlı ve ucuz bir kaynak olarak görülüyor. Diaspora bonoları, yatırımcıları için orijin ülkelerine yardım ederek yurtseverliklerini gösterme fırsatı verir. Amerika'da diaspora bonosu satılması, devlet kurumlarına kayıt ve açıklık şartları dolayısıyla bazı zayıf olan ülkeleri yıldırıyor. Fakat düzenleyici şartları görece daha az sıkı olan Avrupa'da diasporası olan ülkeler buralardan fon toplayabiliyor.

15 yıl önce