|

Depreme öncelikle hastane ve okullar hazır olmalı

Aa
00:00 - 21/03/2010 Pazar
Güncelleme: 10:20 - 21/03/2010 Pazar
Yeni Şafak
Depreme öncelikle hastane ve okullar hazır olmalı
Depreme öncelikle hastane ve okullar hazır olmalı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, 1999 depreminden sonra Türkiye'nin, depreme hazırlık ve deprem sonrası için deprem zararlarını azaltma yönünde gerekli önlemleri hızlandırdığını belirtirken, bu türden hazırlılıkların sürekli olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Depreme hazırlılık konusunda, dünyanın en büyük teknik birikime sahip kurumlarından biri olan JICA Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, Türkiye'nin depreme hazırlık konusundaki çalışmalarını ve JICA'nın bu konularda Türkiye'ye yaptığı yardım ve desteği değerlendirdi.

Dünyanın depremler açısından oldukça hareketli bir periyot içinde bulunduğunu vurgulayan Nagasawa, volkanik faaliyetlerin hızlandığını, şiddetli yağış ve seller ile kıtlığın dönemler halinde bir birini takip ettiğini hatırlattı.

Küresel iklim değişikliğinin, doğal afetlerin bu denli artmasında etkili olabileceğini belirten Nagasawa, hızlı kentleşme ile birlikte depremlerin yıkıcı etkilerinin de arttığını söyledi.


TÜRKİYE, YAKIN TARİHTE EN BÜYÜK DEPREM YAŞAYAN ÜLKELERDEN

Türkiye'nin de bir deprem bölgesi içinde yer aldığının altını çizen Nagasawa, başlıca büyük depremlerden birinin 1999 yılında Türkiye'de gerçekleştiğini, yakın tarihte gerçekleşen diğer büyük depremlerin ise Japonya, İran, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Çin, Haiti ve en son da Şili'de olduğunu hatırlattı.

Nagasawa, son 10 yıldaki deprem ve deprem kaynaklı tsunamilerin, doğal felaketlerin yüzde 60'ını oluşturduğunu ve doğal afetlerde depremin yıkıcı etkisini gösterdiğini kaydetti.

Haiti depreminde, yeterli önlem alınmadığının görüldüğünü belirten Nagasawa, beton binalarda çelik çubukların olmaması nedeniyle, binaların, depremden çok zarar verdiğini vurguladı.


JICA TÜRKİYE'NİN DEPREM KONUSUNDAKİ YARDIMLARI

Depremler konusunda tecrübeli olan Japonya'nın JICA kuruluşunun, Türkiye'ye, 1999 yılından buyana, deprem ve diğer doğal afetleri önleme konusunda çeşitli destekler sağladığını belirten Nagasawa, JICA Türkiye Ofisi'nin, özellikle, deprem konusunda görevlendirilmiş merkezi ve yerel yetkililerin eğitilmesinde katkı sağladığını söyledi.

Depreme hazırlık konusunda, öncelikle bir önlem planı ve yasal sistemin kurulması gerektiğini anlatan Nagasawa, daha sonra merkezi ve yerel yetkililerin kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini, depreme dayanıklı yapıların yapılmasının şart olduğunu ve bunun dışında halk temeline dayalı afet yönetimi sisteminin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

İmar ve iskan konularında güçlü bir bina denetim sisteminin önemine dikkat çeken Nagasawa, birçok yasadışı binanın bina standartlarını sağlayamadığını vurguladı.

Afet önleme kurumlarına belirli bir bütçe ayrılması gerektiğini ifade eden Nagasawa, ayrıca buralarda görevli kişilerin eğitiminin önem taşıdığını anlattı.


HASTANE VE OKULLAR MUTLAKA DEPREME DAYANIKLI OLMALI

Tüm binaların sismik olarak güçlendirilmiş bina olmasının temel amaç olduğunu kaydeden Nagasawa, özellikle altyapıların, hastane ve okul gibi kamu binalarının mutlaka depreme dayanıklı şekilde inşa edilmeleri gerektiğini söyledi.

Nagasawa, Türkiye'nin de içinde bulunduğu deprem bölgelerinde, Japonya'da, depremin ve diğer afetlerin vereceği zararı tamamıyla önlemenin mümkün olmadığını, ancak alınacak önlem ve devamlı hazırlıklı olmakla afetlerin yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.


DEPREMDE KOMŞU DAYANIŞMASI

Depremler konusunda herkesin eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Nagasawa, Japonya'daki depremde, yakın çevrelerini en iyi tanıyan kişiler olması nedeniyle, sağ kalanların yüzde 75'inin komşuları tarafından kurtarıldığını anlattı.

Nagasawa, JICA'nın, deprem konusunda okullara eğitim verilmesine öncülük ettiğini de dikkat çekti.


JICA'NIN TÜRKİYE'DEKİ BAZI PROJELERİ

JICA'nın Türkiye'de hibe yardımında bulunduğu bazı projeler şöyle:

'Afet Zararlarını Azaltma Eğitim Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Projesi, Termik Santrallerde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi, Karadeniz Bölgesinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyesinin İyileştirilmesi Projesi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümlerini Yaygınlaştırma Programının Güçlendirilmesi Projesi, Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi, Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi Projesi, Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Projesi, Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi, Enerji Tasarrufu Projesi, Jeolojik Uzaktan Algılama Projesi.'


JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI

Japonya'da 19, dünya genelinde 93 ofisi bulunan JICA, dünya genelinde sadece mali destek değil, teknik destek de sağlıyor.

Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)'nın uygulayıcı kuruluşlarından biri olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), kuruluşundan bu yana, gelişmekte olan ülkelerin özerk ve sürdürülebilir kalkınmalarını kolaylaştırmak amacıyla insan kaynaklarını ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekliyor.

JICA, teknolojinin uygun ve etkin bir şekilde transfer edilebilmesi için gerekli ekipman desteği sağlamasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkelere ve bölgelere kalkınma planları hazırlayarak, çeşitli araştırma grupları gönderiyor.

JICA, kamu kurumlarının yanı sıra, akademik çevre, yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi toplumun çeşitli kesimlerinden gelen katılımlara da destek veriyor.

14 yıl önce