|

Doğan Yayın Holding'in yüzde 25'i satılıyor

Doğan Yayın Holding, Doğan TV'deki hisselerinin yüzde 25'ini toplam 375 milyon Euroya Almanya'nın önde gelen medya grubu Axel Springer AG.'ye sattı.

Anka
00:00 - 16/11/2006 Perşembe
Güncelleme: 11:37 - 16/11/2006 Perşembe
Yeni Şafak
Doğan Yayın Holding'in yüzde 25'i satılıyor
Doğan Yayın Holding'in yüzde 25'i satılıyor

Doğan Yayın Holding, sahibi olduğu Doğan TV'deki hisselerinin yüzde 25'ini toplam 375 milyon Euroya Almanya'nın önde gelen medya grubu Axel Springer AG.'ye sattı.


Doğan Yayın Holding'den İMKB'ye gönderilen açıklamada, sermayesine yüzde 99.51 oranında iştirak edilen ve bağlı ortaklığı konumunda bulunan Doğan TV Radyo Yayın Yapım ve Haber Ajansı A.Ş.'nin (Doğan TV) sahibi olduğu ve Doğan TV'nin sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden her biri 1 YTL nominal değerde 90 milyon 854 bin 185 adet hissenin toplam 375 milyon Euro'ya Almanya'nın önde gelen medya grubu Axel Springer AG.'nin yüzde 100 iştiraki DMV'ye nakden ve peşinen satışı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.


Satış işlemi Axel Springer AG'nin Doğan TV'de yapacağı inceleme çalışmalarının sonuçlandırılmasının ardından ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek.


Axel Sprınger AG'yle imzalanan hisse satış anlaşmasına göre, 2014 yılı sonuna kadar, Doğan TV hisselerinin "halka arz edilmesi" veya "halka arz edilmemesi" durumlarına bağlı olarak lehe oluşacak değerleme farkları eşit olarak paylaşılacak.


Aksi durumda Doğan Yayın Holding tarafından yapılacak. Doğan TV hisselerinin 2011 yılı sonuna kadar halka arz edilmemesi durumunda; 2012 yılı mart ayında tespit edilecek rayiç değere göre oluşacak olumsuz farklar şirket tarafından tamamlanacak, olumlu farklar için herhangi bir işlem yapılmayacak.


2011 ile 2014 yılları arasında halka arz gerçekleşmesi durumunda ise 2012 mart ayı itibariyle hesaplanan rayiç değerle halka arz değeri arasında oluşan olumlu farklar eşit olarak paylaşılacak, olumsuz farklar için herhangi bir işlem yapılmayacak. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda ilgili donemde ayrıca kamuya açıklama yapılacağı da kaydedildi.


Öte yandan şirketten yapılan diğer açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda "yasal" kayıtlarda bugün itibariyle yaklaşık 584 milyon 183 bin 826 YTL tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluştuğu kaydedildi. Söz konusu tutarın "kapanış"ta tekrar hesaplanarak kamuya açıklanacağı da bildirildi. Döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak "iştirak hissesi satış karı'nda bir miktar farklılaşma sözkonusu olabileceği kaydedildi. "İştirak hissesi satış karı'nın hesaplanması çalışmalarına başlandığı ve 31 Aralık 2006 tarihli bağımsız denetimden geçecek yıllık mali tablolarda ayrıca bilgi sunulacağı ifade edildi.


"İştirak hissesi satış karı'nın sermayeye ilave edilmesinin planlandığı, ancak henüz alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı da bildirildi. İştirak hissesi satış hasılatının ise yeni yatırımların finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasının planlandığı da ifade edildi.


18 yıl önce