|

Bilirkişi mi çete mi?

Kocaeli Stadyumu, kamunun ihmali yüzünden 535 gün gecikti. İnşaatı yapan firma, hak kaybının önlenmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Necat Yörük ve Mahmut Yergin’i bilirkişi tayin etti. Bu iki kişi, “eksik evrak” iddiasıyla firmanın aleyhine hükmetti. İkinci aşamada evraklar önlerine konuldu ve mahkeme, “Bu durumu dikkate alarak yeniden bakın” dedi. Ancak Yörük ve Yergin, masabaşı raporu tekrarladı. Bu ısrar, “farklı beklentiler” kuşkusuna yol açtı.

04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:04 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kocaeli Stadyumu.
Kocaeli Stadyumu.

Mahkemelerce belirlenen ücret karşılığında hazırladıkları raporlarla dava dosyalarının karara bağlanmasında önemli rol oynayan bazı bilirkişiler, görevlerini hukuka uygun bir şekilde yapmak yerine, mahkemelere sundukları raporları, davacı ve davalılardan farklı beklentiler içine girerek hazırlıyor. Bilirkişilerin beklentilerini karşılamaya yanaşmayan dosya tarafları, mahkemelere sunulan taraflı bilirkişi raporlarıyla, haklı oldukları davaları kaybetmekle ve zarara uğramakla karşı karşıya bırakılıyor.

ADETA HUKUKA ÇÖREKLENMİŞLER

2013’te ihale edilerek 2019 yılında tamamlanan Kocaeli Stadyumu inşaatı hususunda yüklenicinin idareden kaynaklanan süre uzatımları ve maliyet artışları nedeniyle oluşan fiyat farkını talep etmesi gerekçesiyle açtığı davada yaşananlar, adeta hukuk içerisine çöreklenmiş bilirkişi çetesinin varlığını ortaya koydu. Bilirkişiler Necat Yörük ve Mahmut Yergin, Kocaeli Stadyumu inşaatını tamamlayan yükleniciye hakkı olarak ödenmesi gereken fiyat farklarının, hazırladıkları taraflı rapora istinaden ödenmemesini istedi. Mahkemeden fiyat farkı talep eden yüklenicinin sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan bu hakkı, farklı beklentiler içerisine giren bilirkişilerce gasp edilmeye çalışıldı.

FİYAT FARKI ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli Stadyumu yapım işi, 2013 yılında ihale edildi. İhaleyi kazanan yüklenici firma aynı yıl idare ile sözleşme imzalayıp iş başı yapmak için çalışmalarına başladı. Ancak iş başı tarihi idarenin süre uzatımları ve imar planı ve ruhsat süreçleri nedeniyle yaklaşık 535 gün gecikme ile tamamlanmıştır. Bu süre zarfında yüklenici firma şantiye kurulumlarını tamamladı, personel istihdamı yaparak maaş ve SGK/vergi ödemelerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme ve mevzuat gereği iş başı tarihinin uzaması nedeniyle yapılan revize iş programı kapsamında fiyat farkı da ortaya çıktı.

İNŞAAT MALİYETLERİ ARTTI

İdarece yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra, yüklenicinin yaptığı zemin araştırmaları neticesinde depreme dayanıklı bir stadyum inşa etmek için yer ivme kat sayısının 0,6 olduğu ortaya çıktı. Halbuki ihale evrakları yer ivme kat sayısı 0,4 üzerinden hazırlanmıştı. Deprem riskini dikkate alıp insan sağlığını önceleyen firma stadyumu 0,6 yer ivme kat sayısına göre başlayarak tamamlandı. Bu da stadyum inşaatında kullanılan beton ve demir miktarının artmasına ve dolayısıyla da inşaat maliyetinin artmasına neden oldu. Ancak firmanın bu yerinde davranışı dahi bilirkişiler tarafından görmezden gelindi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

2019 yılında Kocaeli Stadyumu inşaatını sözleşmeye uygun olarak tamamlayıp idareye teslimini yapan yüklenici firma, süre uzatımları, yapılan revize iş programı ve yükseltilen yer ivme kat sayısı nedeniyle artan inşaat maliyetlerinden kaynaklanan fiyat farklarının temini için 2021 yılında yargıya başvurdu.

YÜKLENİCİ HAKLI AMA ÖDEMEYİN DENDİ

Bilirkişiler, yüklenicinin fiyat farkı verilmesi talebini haksız bir gerekçeyle karşılanmamasını istedi. Bilirkişiler, sunduğu raporda ‘Yüklenici haklıdır fiyat farkını alması gereklidir lakin idareye sunduğu dilekçelerde ihtirazi kayıt koymadı, bu hakkını saklı tutmadı’ dedi. Ancak gerçek durum bunun tam aksiydi. Yüklenici, Sözleşmenin devamı sırasında idareye sunduğu 6 farklı dilekçede bu hakkını saklı tuttuğu görüldü. Mahkeme dosyasında hazırlanan raporda ise bu dilekçeler görmezden gelindi, varlığıyla ilgili tek bir tespit yapılmadı.

BİLİRKİŞİLER MAHKEMEYİ DİNLEMEDİ

30.03.2023 tarihinde görülen duruşmada ise mahkeme bilirkişilere yüklenicinin şirket merkezindeki belgelerinin incelenerek davaya konu alacağının hesaplanmasını istedi. Ancak bilirkişiler Necat Yörük ve Mahmut Yergin mahkemenin kendilerine verdiği görevi hiçe sayarak şirket merkezine gidip gerekli incelemeleri yapmadan bir rapor hazırlayarak mahkemeye sundu.

MAHKEME RAPORU KABUL ETMEDİ

Bilirkişiler Necat Yörük ve Mahmut Yergin’in mahkemenin talimatına rağmen şirket merkezine gitmeyerek hazırladıkları rapor mahkemece kabul edilmedi. Mahkeme dosyaya sunulan bilirkişi raporunu taraflara tebliğe dahi çıkartmadı. Mahkeme bu kez 11.07.2023 tarihli duruşmada, bilirkişi heyetine bir mali müşavir dahil edilerek maliyet hesabını içeren raporun heyet halinde yine şirket merkezine gidilerek hazırlanmasını istedi.

İnşaat konusunda uzmanlığı yok

Söz konusu bilirkişiler, mahkemenin ikinci kez talebine rağmen yüklenicinin şirket merkezine gidip davaya konu alacağın şirket belgelerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenmesi sürecini işletmedi. Şirket merkezine yalnızca bilirkişi heyetine sonradan dahil edilen mali müşavir gitti ancak mali müşavirin de inşaat konusunda uzmanlığının bulunmaması nedeniyle herhangi bir incelemede bulunamadı.

Baskı yaptılar, imza attırdılar

Dosyada bilirkişi olarak görevlendirilen Hukukçu bilirkişi 09.08.2023 tarihli dilekçesi ile çekildi. Skandalın büyüğü de bundan sonra patlak verdi. Hukukçu bilirkişi dosyadan el çekmesine rağmen, 03.11.2023 tarihli raporda adına ve imzasına yer verildi. Dosyadan çekilen bilirkişinin yakın çevresine “raporda tek tek kalem oynatmadığı halde, baskılar üzerine raporu imzalamak zorunda kaldığını, vicdanen rahat olmadığını ve bu durumu en yakın duruşma öncesi mahkemeye dilekçe ile bildireceğini” söylediği öğrenildi.

Asıl niyetleri başkaymış

Öte yandan Bilirkişiler Necat Yörük ve Mahmut Yergin’in mahkemenin ısrarlı taleplerine rağmen yüklenicinin davaya konu alacağını hesaplamamakta diretmesine mahkemenin belirlediği bilirkişi ücretini düşük bulmalarının neden olduğu iddia edildi. Bilirkişilerin, mahkemece takdir edilen resmi bilirkişi ücretiyle bu hesaplamayı yapmayacaklarını söyledikleri, belirtildi. Bu durum, “Bilirkişiler acaba başka bir beklenti içinde mi” sorusunu akıllara getirdi.
#Kocaeli Stadyumu
#Kamu
#Hukuk
7 ay önce