|

Türkçe'de geçme notu 70 oldu

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/10/2023 Pazar
Güncelleme: 23:26 - 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına yönelik değişiklikleri içeren yönetmeliği yayınladı. MEB’in yeni yönetmelik kararına göre öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak. Okul öncesi çocukların, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak. Sınıf geçme notu Türkçe dersi için en az 70, diğer dersler için ise en az 50 olacak. Bağış ile öğretmen ve sınıf seçimi de MEBCBS ile engellenecek. MEB tarafından yayınlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler şöyle:

ANA SINIFLARI SADECE İLKOKULLARDA

Daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabiliyorken şimdi okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

BAĞIŞLA ÖĞRETMEN VE SINIF SEÇİMİNE SON

Okula kayıt sürecinde velilerin başvurduğu adres taşıma, sınıf seçimi ve öğretmen ataması karşılığında bağış adı altında para istenmesi gibi durumlara yönelik de bir düzenleme getirildi. Bu kapsamda okulların ve kayıt alanlarının dijital olarak kaydedilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) oluşturuldu. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için bu işlemlerin e-Okul sistemi üzerinden otomatik yapılması sağlandı. Ayrıca şubeleri okutacak öğretmenlerin belirlenmesinin de bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi sağlandı.

BESLENME İÇİN EK TENEFFÜS SÜRESİ

Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı. Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için ‘günlük sınıf sorumlusu’ uygulaması getirildi.

AİLESİNDE ENGELLİ OLAN ÖĞRENCİYE KOLAYLIK

Düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklik ile yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi.

VELİLERE DEVAMSIZLIK BİLDİRİMİ

Okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5’inci, 10’uncu ve 15’inci günlerinde bildirim yapılacak.

Mevsimlik işçi çocuklarına kolaylık

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin, çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmesi, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmesi ve çocuklarının okula devamını sağlamaları yönünde sorumluluk verildi.

Öğrenci takibi sağlanacak

Yapılan değişiklikle ayrıca, zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.

İlkokul 4’te puanla değerlendirme yok

İlkokul 4’üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı. Ayrıca, ilkokullarda öğrenci gelişim düzeylerinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için ölçüt sayısı arttırılarak “yeterli” ölçütü eklendi. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi.

Fenomen öğretmene engel

Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera gibi araçların okullarda kullanımına ilişkin okul müdürlerince tedbirler alınacak. Öğrencilerini sosyal medyada paylaşan fenomen öğretmen vakalarının önüne geçilmesi için fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklanarak veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi.#Eğitim
#Okul
#Öğrenci
#MEB
6 ay önce