Gündem Yurtdışına gönderilecek Memur Yönetmeliğinde değişiklik

Yurtdışına gönderilecek Memur Yönetmeliğinde değişiklik

Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına dair yönetmelik, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 7'inci maddesinin birinci fıkrası da değiştirildi ve bu fıkradan sonra sınavın yapılma şekliyle ilgili bazı fıkralar eklendi.

Haber Merkezi AA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki yönetmelik değişikliğine göre, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasına (Kurumlar, her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurtdışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri devlet memurlarına ilişkin önerilerini, bütçe ödenekleriyle ilgili tedbirlerini almak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığına bildirirler) 'Bu bilgilerin eklenmediği öneriler dikkate alınmaz' ibaresi eklendi.

Yönetmeliğin son fıkrasında yer alan (Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından bir tutanakla belirlenir ve Devlet Personel Başkanlığı'nca ilgili kurumlara bildirilir) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ibaresi de "Kalkınma Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin yabancı ülkelere gönderileceklerde aranacak şartlarla ilgili 6'ıncı maddesinin, b fıkrası; (Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak) 'birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak', e fıkrası da "Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak" şeklinde yenilendi.

Yönetmeliğin 7'inci maddesinin birinci fıkrası da değiştirildi ve bu fıkradan sonra sınavın yapılma şekliyle ilgili bazı fıkralar eklendi.

Yönetmeliğin 6'ıncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek devlet memurlarının, kurumlarınca oluşturulacak sınav kurullarınca açılacak yarışma sınavı veya seçme usulüyle saptanacağı kaydedildi.

Yönetmelikte sınava ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek devlet memurunun; mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin, temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin, çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın, kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin, değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve kurumlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir."

Yönetmeliğin 12'inci maddesinde ödenecek aylıkla ilgili, 18'inci maddesinde de memurların çalışmalarına ilişkin raporlar ve çalışmaları süresince edindikleri sertifika, diploma ve benzeri belgeleri teslim etmelerine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.