|

Berat Gecesi bugün idrak edilecek: Berat Gecesinde neler yapılır?

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi bugün idrak edilecek. Peki bu gecenin önemi nedir ve bu geceyi nasıl değerlendirmek gerekir?Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Halil Akkoç
10:07 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:42 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Berat Gecesi
Berat Gecesi

Berat Gecesi , 12 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Berat Gecesinde neler yapılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş
(Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]),
kendisi de bizzat değerlendirmiştir
(Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43).
Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla
müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…”
(İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739])
buyurmuştur.
#Berat gecesi
#Şaban ayı
#Diyanet
2 ay önce