Hayatİslamofobiyi tasavvufla yeneceğiz

İslamofobiyi tasavvufla yeneceğiz

Kyoto Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof.Dr. Yasushi Tonaga, öğrencilerini tasavvuf araştırmalarını yapmak için özellikle Türkiye’ye gönderdiğini söylüyor ve ekliyor: “ İslomofobiye karşı sufizme dayalı Türk İslam örneğiyle İslam’ın asıl yüzünü göstermek istiyorum.”

Ayşe OlgunYeni Şafak
Türk Kadınları Kültür Derneği(TÜRKKAD) ve Kerim Vakfı'nın girişimleriyle ABD ve Çin'den sonra Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'nde de Kenan Rifai Tasavvuf Araştırma Merkezi açıldı. Geçtiğimiz hafta Japonya'nın Kyoto şehrinde yapılan resmi açılışa biz de katıldık. Kyoto Üniversitesi, bilimsel çalışmaları ve aldığı Nobel ödülleriyle tanınıyor. TÜRKKAD ve Kerim Vakfı'nın girişimiyle İslam Enstitüsü Bölümü içinde kurulan Kenan Rıfai Merkezi ise bundan sonra İslam tasavvufu araştırmalarıyla aynı üniversitenin bünyesinde adını dünyaya duyurmayı hedefliyor. Merkezin direktörlüğüne Kyoto Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda aynı üniversitenin İslam Araştırmaları Merkezi'nde araştırmalarını yürüten Prof.Dr. Yasushi Tonaga getirildi. Tonaga, İslam tasavvufu çalışmak isteyen öğrencilerini öncelikle Türkiye'ye gönderiyor. Bunun sebebini de “İslam kültürünü iyi anlamak için Osmanlı kaynaklarını iyi bilmek lazım” diye açıklıyor. Törene katılan akademisyenlerin çoğu Türkiye'de çalışmış ve çok iyi derecede Türkçe biliyorlar. İslamofobiye karşı Japon halkına İslam'ın terör ve şiddet değil barış dini olduğunu anlatmak istediklerini söyleyen Tonaga, “Yeni merkezimiz genel Japon toplumunu İslam'ın diğer yüzü, yani İslam sufizmi hakkında bilgilendirmeyi başarabilirse, onlar da böylelikle İslamı farklı bir ışık altında görmüş olup İslamın güncel imajını değiştirecektir” diyor. Tonaga ile tasavvuf yolculuğunu, Türk tasavvuf araştırmalarını, yeni açılan Kenan Rifai Merkezi'ni ve İslamofobiyi konuştuk.

Önce şuradan başlayalım. Tasavvufa ilginiz nasıl başladı?
Tasavvufla alakam üniversitedeki ilk yılımda başladı. Ayrıca Toshihiko Izutsu'nun İbn Arabi ve onun ideolojisi üzerine yazdığı bir kitaptan etkilenmiştim.

Izutsu'dan etkilenip siz de İbn Arabi üzerine mi çalışmaya başladınız öyle mi?
Evet.

BUDİZİMLE SUFİZMİ KARŞILAŞTIRMAK İSTİYORUM

Sadece akademik olarak mı ilgilendiniz yoksa sufizme kişisel olarak da ilgi duydunuz mu?
Ben kendimi maalesef sufi olarak tanımlamıyorum. Tasavvuf düşüncesiyle çok yakından ilgileniyorum, ancak sadece İslam tasavvufuyla değil, genel olarak mistisizm ile yani dünyada bilinen her türlü mistisizm ile ilgileniyorum. Profesör Izutzu da aynı şekilde genel olarak mistisizm ile ilgileniyordu, özellikle de Doğu'daki mistisizm ile, yani oryantal olan mistisizmle. Ona göre İslam sufizm demekti. Bu çalışmaları yaparken “Izutsu Oryantalizmi” adı altında kendi oryantal felsefesini oluşturmak istiyordu. Taoculuk, Budistlik, Zen mistisizmi ve Budistliğin çeşitli mistisizm trendlerini ve Hint mistisizmini vesaire içeren bir oryantal felsefeydi bu. Mümkün olduğu kadar ben de onun düşünce yolundan gitmek istiyorum. Bu yeni açmış olduğumuz merkezde de çeşitli mistisizm trendlerinin karşılaştırması üzerine bir çalışma yapmak istiyorum, sadece sufizmle değil, aynı zamanda İslam sufizmi ile Budist mistisizm karşılaştırması mesela.OSMANLI DÖNEMİ ÇOK ÖNEMLİ


Türkiye ile bağlantınız nasıl başladı?
1986-1988 yılları arasında Kahire Üniversitesi'nde okudum. Bu sırada 1987'de Türkiye'yi görmeye geldim. O an Osmanlı döneminin İslam kültürü için çok önemli olduğunu anladım, ancak yeterince bilgi sahibi değildim ve Osmanlı döneminde İslam medeniyeti ve İslam'da mistisizm konularını araştırmaya karar verdim.

Türkiye'de ne kadar süre araştırma yaptınız?
Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye'ye ilk 1987 yılında geldim. Daha sonra 1991'de ve ardından birkaç defa daha geldim. Ayrıca 2002 yılında tekrar gelip İstanbul Üsküdar'da altı ay kaldım. O tarihten itibaren de her yıl yaz mevsiminde İstanbul'da bir ay kalmaya başladım.

EL YAZMALARI SUFİZME İLGİMİ ARTIRDI

Çalışırken belgelerden yararlandınız. Özellikle de Osmanlıca metinlerden. Bunlar sizin çalışmalarınıza ne tür katkıda bulundu?
İslam medeniyeti konusu üzerindeki araştırmalarıma ilk olarak Arapça ve Farsça ile başladım. Bunlar Türk kültürü için önemli. Süleymaniye Kütüphanesinde çok sayıda el yazması buldum. Bunlar sadece Arapça ve Farsça değildi, aralarında çok sayıda Osmanlıca el yazması da vardı. Bu el yazmaları sufilik üzerine araştırma yapma isteğimi arttırmıştı.Kyoto Üniversitesi'nde Tasavvuf Kürsüsü açma fikri nasıl ortaya çıktı?

Sufi araştırmaları için Japonya Kyoto Üniversitesi'nde Kenan Rifai Sufi Araştırmaları Merkezi'ni açmış bulunmaktan çok mutluyum. Kyoto Üniversite'sinin mistisizm çalışmaları üzerine uzun bir tarihi vardır.Özellikle de Budizm, Taoculuk v.s. gibi Uzak Doğu mistisizmi. Bununla birlikte İslam mistisizmi ile ilgili yeni trendler üzerinde çalışmalara başlandı. Dolayısıyla Kyoto Üniversitesi'nde bu sufi araştırma merkezinin açılmasının Japonya'daki tasavvuf çalışmaları ve Uzak Doğu için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.

İSLAM'IN ASIL YÜZÜ GÖSTERİLMELİ

Bu merkezde İslam ile ilgili yapılan çalışmaların dünyadaki İslamofobi'nin önüne geçmesi konusunda bir katkısı olacak mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Japonya'da Avrupa ya da Amerika'da olduğu gibi çok aşırı bir İslamofobi yok. Ama terör sebebiyle Japonların genel olarak İslama bakış açıları çok negatif. Ancak ben birkaç çeşit İslam olduğunu düşünüyorum. Biri çok terör odaklı radikal İslam. Ama Türkiye'deki geleneksel İslam'ın bu tarz bir İslam'dan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun sufizm ve tarikat geleneğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben de sufizme dayalı Türk İslam örneğiyle İslam'ın asıl yüzünü göstermek istiyorum.Japonya'da İslamofobi çok yüksek düzeyde değil. Bu sebeple şanslıyız. Ama Japonların İslam hakkındaki genel bilgi düzeyi de çok düşüktür. Dolayısıyla İslama bakış açımız çok yanlıdır. O yüzden, yeni merkezimiz genel Japon toplumunu İslam'ın diğer yüzü, yani sufi İslamı hakkında bilgilendirmeyi başarabilirse, onlar da böylelikle İslamı farklı bir ışık altında görmüş olup İslamın güncel imajını değiştirecektir.

Ortadoğuya baktığımız zaman İslam ülkeleri arasında savaş ve şiddet söz konusu. Yine son zamanlarda İslam'ın adı IŞİD ile anılmaya başladı.Bütün bunlar Japonlar'a İslamı anlatırken sizi zorluyor mu?
Sufizm alanında uzmanlık yapan biz Japonlar için zor bir durum bu. Genel Japon toplumuna İslam'ın özünde radikallik ya da şiddet olmadığını anlatmak kolay değil. Bizim bu insanlarla sadece üniversite içinde değil aynı zamanda üniversite dışında verilen seminerlerde de konuşup görüşmek için çok imkanımız oluyor. Onlara İslam'ın özünde barış ve sevgi dolu bir din olduğunu ve bunun sufizm dayalı olduğunu anlatıyoruz. Ama bir gün verdiğim seminerlerden birinin hemen ardından bir bomba olayı gerçekleşti. Dolayısıyla o terör olayı sayesinde Japon halkını anlatmak istediğim her şey alt üst oldu. Bu çok üzücü bir durum ama Japon halkının İslam'a bakış açısını düzeltmek için çabalamaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum.Osmanlı'da sufizm üzerine çalışan ilk japon'um


Japonya'dan Türkiye'ye gelen çok sayıda akademisyen var. Bu akademisyenlerden çoğu Süleymaniye'deki Osmanlı arşivleri üzerinde çalışıyor. Ama iki ülkeye baktığımız zaman ikisi birbirinden çok uzak. Sizce bu ilginin sebebi nedir?
Çok sayıda Japon akademisyenin Osmanlı arşivleri üzerinde ve Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalıştığı doğrudur. Ama benden önceki Japon akademisyenler İstanbul'a Osmanlı tarihi üzerinde çalışma yapmak için geliyordu. Yani İslam düşüncesi, özellikle de sufizm üzerinde çalışma yapmak için değil. Muhtemelen bu konu üzerinde Süleymaniye'deki arşivlerde araştırma yapan ilk Japon bendim ama benden sonra çok sayıda genç benim izimi takip ederek Süleymaniye'deki Osmanlıca el yazmalarından bilgi topluyor. Şimdilerde sufizm konulu Osmanlı arşivleriyle ilgilenen Japon akademisyenlerin sayısı giderek artmakta.

Öğrencilerimin yarısı Türk tasavvufuyla ilgileniyor

Bugüne kadar kaç öğrenci yetiştirdiniz, tasavvufun hangi alanlarında çalışmalar yaptılar?
Okulda üç lisansüstü bölüm vardır. Bu üç bölümden biri bizim bölümümüzdür ve bu bölümde üç departman vardır. Bu departmanlardan biri de İslam Dünyası Araştırmalarıdır. Biz sadece lisansüstü eğitim verilmektedir, lisans eğitimi verilmemektedir. Ve her sene bu lisansüstü eğitim için yalnızca üç öğrenci seçiyoruz. Yani her sene ben tasavvuf araştırmaları için bir ya da iki öğrenci seçiyorum. Bunlardan bazıları Arap tasavvufu bazıları da İran tasavvufuyla ilgileniyor.

Öğrencilerinizi daha çok Türkiye'ye yönlendiriyorsunuz bunun sebebi nedir?
Son zamanlarda ise, öğrencilerimin yaklaşık yarısı Türk tasavvufuyla ilgileniyor, Osmanlı dönemi tasavvuf ile modern Türkiye'de tasavvuf. Öğrencilerimizi yabancı ülkelere, göndermek için çeşitli programlarımız bulunmakta. Bu ülkelerden biri de özellikle Türkiye'dir. Bu nedenle, her sene öğrencilerim birkaç ay hatta bazı durumlarda bir-iki sene Türkiye'de bulunuyorlar. Burada gerek alan çalışmalarını yürütüyorlar ya da zamanlarını kütüphanelerde ve arşivlerin arasında geçiriyorlar.

Türk akademiyenin başımızın üstünde yeri var

Kenan Rifai Enstitüsü kuruldu ve siz de bunun başındaki isimsiniz. Bundan sonra bu merkezde neler yapılacak? İslam'a katkısı, sufizme katkısı ne olacak?
Geçen yaz Türkiye'ye gitmeden önce Japonya'da Kerim Vakfı'nın Kyoto Üniversitesi'nde sufizm üzerine bir merkez açmaya niyet ettikleri konusunda bilgilendirildim. Ağustos 2015'te de yazın bir ay İstanbul'da kalma fırsatım olmuştu. O sırada Kerim Vakfı ile de görüşmek için birkaç fırsatım olmuştu. Bir görüşmemizde de merkezin kurulması hakkında anlaşmaya vardık ve ardından görüşmelerimiz devam etti. Kasım 2015'te Kenan Rifai Sufi Araştırmaları Merkezi'ni kurmaya karar verdik. Hazırlık ofisini o zaman açtık. Mart 2016'da da Kyoto Üniversitesi'ne yaklaşık 50 seçkin Türk misafir davet edip merkezimiz için çok heyecanlı bir açılış töreni düzenledik.

KÖPRÜ KURMAK İSTİYORUZ

Gelecekte ise burasının tasavvuf çalışmaları alanında Asya ve özellikle de Uzak Doğu, güneydoğu Asya, doğu Asya, vesaire için bir merkez haline dönüşmesini istiyorum. Merkezimizin ayrıca Uzak Doğu ile Orta Doğu arasında köprü görevini görmesini istiyoruz. O yüzden öğrencilerimin çoğunu Sufizm araştırmaları için Türkiye'ye göndermek istiyorum, yalnızca modern Türkiye'de tasavvufu değil aynı zamanda Osmanlı dönemi tasavvufu konusunda araştırma yapmaları için. Ayrıca Türk öğrencileri ile akademisyenlerin de Kyoto Üniversite'ye gelip seminer vermeleri ya da okumaları için başımızın üstünde yerleri vardır.Hurda araçlar ÖTV indirimi yasası TBMM'den geçti
Ekonomi

Hurda araçlar ÖTV indirimi yasası TBMM'den geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 'torba tasarının' 9 maddesi daha kabul edildi. Çeyiz hesabında devlet katkısı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılacak. Binlerce araç sahini ilgilendiren hurda araçlarda ÖTV indirimi olarak bilinen tasarı kabul edildi. Buna göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlarını trafikten sildiren, imha merkezlerine teslim eden veya yurt dışına ihraç eden vatandaşlar, bunun karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki alacak.
Beyninden 2 kilograma yakın tümör alındı
Hayat

Beyninden 2 kilograma yakın tümör alındı

Hindistan'da 31 yaşındaki bir kişinin beynindeki 1 kilogram 873 gram ağırlığındaki tümör ameliyatla alındı.
Kripto paradan 735 milyon dolar kazandı
Ekonomi

Kripto paradan 735 milyon dolar kazandı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ülkenin içine düştüğü ekonomik çöküşten kurtarılması amacıyla çıkarılan "petro" adlı kripto paranın ilk günkü ön satışından 735 milyon dolar kazandıklarını açıkladı.
PKK’nın korkulu rüyası ekibin hepsi gönüllü olunca kura çekildi
Gündem

PKK’nın korkulu rüyası ekibin hepsi gönüllü olunca kura çekildi

TSK'nın ÖSO ile birlikte Afrin'de PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’na Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli PÖH'ler de gönderildi. Harekata katılmak için Özel Harekat Polislerinin tamamı gönüllü olunca aralarında kura çekimi yapıldı.
Bayern Münih maçı sonrasında Alex de Souza'dan olay paylaşım
Spor

Bayern Münih maçı sonrasında Alex de Souza'dan olay paylaşım

Fenerbahçe tarihinin efsane isimleri arasında bulunan Alex de Souza, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medyada ses getiren bir paylaşımda bulundu. Alex de Souza'nın 7 yıl önce oynanan ve hat-trick yaptığı maçı, bu müsabakadan sonra paylaşması manidar bulundu.