|

Odin’den Ahura Mazda’ya mitler

Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Arş. Gör. Şeyda Arısoy tarafından hazırlanan "Sorularla İran Mitolojisi" kapsamlı bir içeriğe sahip. Mahir Şanlı tarafından hazırlanan "Sorularla Nors Mitolojisi" ise ülkemizde bu alanda ortaya koyulan yerli bir yazarın yazdığı ilk eser olma özelliğini taşımakta. Eserde anlatılma istenilenler soru-cevap tekniğiyle detaylı bir açıklamaya kavuşturularak derlenmekte.

Zeynep Ceran
04:00 - 15/09/2021 Çarşamba
Güncelleme: 17:50 - 15/09/2021 Çarşamba
Yeni Şafak
Sorularla İran Mitolojisi, Prof. Dr. Nimet Yıldırım - Arş. Gör. Şeyda Aksoy, Bilge Kültür Yayınları 2021, 204 sayfa Yazar: Hasan Hakan Poyraz
Sorularla İran Mitolojisi, Prof. Dr. Nimet Yıldırım - Arş. Gör. Şeyda Aksoy, Bilge Kültür Yayınları 2021, 204 sayfa Yazar: Hasan Hakan Poyraz

Bilge Kültür Sanat’ın Bilge Mitos dizisinden çıkan ilk iki eseri: Sorularla İran Mitolojisi ve Sorularla Nors Mitolojisi geçtiğimiz ay okuruyla buluştu.

Sorularla İran Mitolojisi isimli eseri Doğu dilleri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Nimet Yıldırım; Sorularla Nors Mitolojisi’ni ise mitler üzerine çalışmaları ile tanınan, Nors mitolojisi konusunda ülkemizin en kıymetli isimlerinden biri olan Mahir Şanlı, kaleme aldı.

Genellikle tek bir millete ait olduğu düşünülen mitler, insanlık tarihinin başlangıcını konu almaları sebebiyle evrensel bir mirastır. İnsanlığın yaratılış ve yaşayış serüveninin gelecek nesillere aktarılması noktasında en büyük kaynağımız olan bu anlatılarda kendi dünyamıza ait noktaları ararız. Odin’in salonunda Valhalla’ya gitmek için hayal kuran insan ile Ahura Mazda için savaşanların hayalleri bir bakıma aynı yerdedir. Adı, sanı, rengi, dili, dini farklı olsa da insanlığın gizlerini bu efsanelerde anlarız.

Anlatılar her dönem insanlığın birleştirici noktalarından biri olmuştur. Halk hikâyeleri, öyküler, efsaneler toplumların ürünü olarak yer edinmiştir. Toplumsal hafızanın oluşturduğu bu ürünlerin ana kaynağını ise mitler oluşturur. Anadolu’da al karısı efsanesi ile ilgili yazılmış öyküler vardır. Aynı efsane kaynağını İran mitolojisinde de görürüz. Yine Nors mitolojisinde tasvir edilen elma motifi bize Âdem ve Havva’nın yaratılışını hatırlatır. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde insanlar arasında ne kadar mesafe olursa olsun oluşturulan hafıza birdir. Mitlerin bu birleştirici özelliği dikkate alındığında Bilge Kültür Sanat’ın ülkemize kazandırdığı iki eserin önemi bir kat daha artıyor.

SON YILLARDA YENİDEN POPÜLER


Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Arş. Gör. Şeyda Arısoy tarafından hazırlanan Sorularla İran Mitolojisi kapsamlı bir içeriğe sahip. Mahir Şanlı tarafından hazırlanan Sorularla Nors Mitolojisi ise ülkemizde bu alanda ortaya koyulan yerli bir yazarın yazdığı ilk eser olma özelliğini taşımakta. Eserde anlatılma istenilenler soru-cevap tekniğiyle detaylı bir açıklamaya kavuşturularak derlenmekte. Bu anlatım tekniği de eserlerin akademik düzeydeki okurdan konuya ilgili okura kadar uzanan geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyor. Özellikle son zamanlarda sinema ve dizi sektörü ile birlikte gelişen dijital oyun platformlarında tarihsel ögeler taşıyan yapımlar mitlerin meraklısını çoğaltıyor. Marvel evreninden başlayıp Ubisoft tarafından kullanılan Viking motifleri küçüğünden büyüğüne birçok mitoloji okuru oluşturuyor.

Günümüzde gençlerin dijital evrende öğrendikleri, önceki nesillerin aile büyüklerinden dinledikleri masalların, efsanelerin hafızaya kazıdığı her bir kahraman ve olay gelecekteki toplumların milli bilincinin oluşmasına destek sağlayacaktır.

Bilge Kültür Sanat yayınlarının, bu seri ile insanlığın mirası olan mitleri bizlerle buluşturması büyük bir saygıyı hak ediyor. Dipnotlardan anlayacağımız üzere dizi devam edecek. Keyifli okumalar dilerim.

#Prof. Dr. Nimet Yıldırım
#Şeyda Arısoy
#Mitoloji
3 yıl önce