|
Hayat

Osmanlı Şeyhülislamı Kemalpaşazade

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK’ın destekleriyle gerçekleştirilen sempozyumda 130 akademisyen, Kemalpaşazade’nin bilim, düşünce, edebiyat ve tarih konularındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını inceleyen bildiriler sunmuştu. Bu bildirilerin bir kısmı, iki cilt halinde basılan Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu Bildirileri kapsamında, proje olarak hazırlanan diğer kısmı ise Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları adlı iki cilt kitap olarak Fecr Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluştu.

04:00 . 15/11/2022 Salı
Yeni Şafak
Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları 
Editör Murat Demirkol 
Fecr Yayınevi
Ağustos 2022
1084 sayfa

Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları Editör Murat Demirkol Fecr Yayınevi Ağustos 2022 1084 sayfa

Geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Murat Demirkol’un organizasyonuyla Ankara’da Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu düzenlenmişti. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türk Tarih Kurumu ve TÜBİTAK’ın destekleriyle gerçekleştirilen sempozyumda 130 akademisyen, Kemalpaşazade’nin bilim, düşünce, edebiyat ve tarih konularındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını inceleyen bildiriler sunmuştu. Bu bildirilerin bir kısmı, iki cilt halinde basılan Uluslararası Kemalpaşazade (İbn Kemal) Sempozyumu Bildirileri kapsamında, proje olarak hazırlanan diğer kısmı ise Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları adlı iki cilt kitap olarak Fecr Yayınevi etiketiyle okuyucuyla buluştu. Her iki tür kitaptaki araştırmalar felsefe, kelam, edebiyat, tarih, tasavvuf, dilbilim, fıkıh/hukuk, tefsir ve hadis üst başlıkları altında yayınlandı. Bu kitaplar, Kemalpaşazade’nin çeşitli yönleri üzerine yapılmış en geniş kapsamlı yeni araştırmaları barındırması bakımından özel bir kitap olma özelliği taşıyor. Şeyhülislam Kemalpaşazade, Osmanlı döneminde siyasetin önemli kararlar almasında fetvaları ve açıklamalarıyla etkili olmuş. Osmanlı’da önceki bilginlerin görüşlerine karşı gerektiğinde cesurca eleştiri yönelten ilk bilgindir.Bu çalışmalar, Kemalpaşazade’nin akademi camiası yanında geniş halk kitleleri tarafından da tanınmasını ve düşünce ve mesajlarının insanlara ulaştırılmasını amaçlıyor.

#Osmanlı
#Kemalpaşazade
#Prof. Dr. Murat Demirkol
3 ay önce
default-profile-img
Osmanlı Şeyhülislamı Kemalpaşazade
Groenedijk: En yakın zamanda öğrenirsiniz
Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı
Erdal Güneş: Yol kazaları olacaktır
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Şırnak'ta gösteri-yürüyüşler 10 boyunca yasaklandı