|
Hayat

Yargıtay'dan emsal karar: Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek

Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi. Yargıtay, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

10:09 . 26/10/2022 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, kararın yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site yönetimi, genel kurulda ilginç bir karar aldı. Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı.

KARAR YASAYA AYKIRI

Kararın yasalara aykırı olduğunu öne süren bir site sakini, 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi;

"Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."


#yargıtay
#aidat
#karar
7 ay önce
default-profile-img