|

Fransızlara dansı 100 yıl "unutturan" mektup

Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı, İslam Milleti'nin 89. halifesi Kanuni Sultan Süleyman, Fransa'da moda olmaya başlayan dansı, yolladığı bir mektupla* yasaklamıştı.

YENİSAFAK.COM.TR / İBRAHİM CAN
00:00 - 21/12/2012 Cuma
Güncelleme: 17:14 - 21/12/2012 Cuma
Yeni Şafak
Fransızlara dansı 100 yıl "unutturan" mektup
Fransızlara dansı 100 yıl "unutturan" mektup

Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı Padişahı olduğu dönemde Fransa'da başlayan

dans akımı

, İstanbul'dan gelen bir

fermanla

100 yıl

unutulmuştu

.

Kanuni Sultan Süleyman, gönderdiği mektupta Fransızları dansı terk etmeleri için sert ve kararlı bir dille uyarmıştı. Gerekçesi ise, bize ders olacak cinsten...

Kanuni Sultan Süleyman'ın mektubu

Günümüzde, ülkemizde ve bütün dünyada kendine çok geniş alanlar bulan dans, ilk defa Kanuni döneminde Fransa'da yapılmaya başlamıştı. Osmanlı'nın sınırları bu dönemde Avrupa içlerine kadar dayanıyordu. Dansın ilk yapılmaya başladığı sıralarda Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı Fransuva'ya bir mektup yazdı. Kanuni, mektubunda şöyle diyordu:

"Ben ki, kırk sekiz krallığın hakanı Sultan Süleyman Han'ım. Sefirimden aldığım habere göre, memleketinizde dans namı altında kadın-erkek birbirine sarılmak suretiyle, alamele-innas (herkesin gözü önünde) icra-i lağviyyat (faydasız işler) işlenmekte olduğu mesmuu şahanem olmuştur (işitmişimdir). ...
İş bu rezaletin memkeletime de sirayeti ihtimali muvacehesinde
name-i hümayunum yed'inize (elinize) vusulünden (ulaşmasından) itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat ordu-yu hümayunumla gelip men'e muktedirim."
100 yıl dansı
unuttular

Sultan Süleyman, mektubunda dansın kendi ülkesine sirayet etmesinden endişe duyduğunu ve bu vesileyle bu rezil şeyin derhal kaldırılmasını istediğini söylüyordu. Fransa'da, bu mektuptan 100 yıl sonrasına kadar dans yapılmadı.

*Necdet Bayraktaroğlu / Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar / Hayat Yayınları

11 yıl önce
default-profile-img