|

La yestevi oku: La yestevi Arapça ve Türkçe okunuşu, Diyanet meali

Haşr suresinin son beş ayeti olan Lâ yestevî çok faziletlidir. Haberimizde La yestevinin Arapça ve Türkçe okunuşunu, Diyanet mealini bulabilir, dinleyebilir ve ezberleyebilirsiniz. Peki La Yestevi ne için okunur? Fazileti neler? Haşr suresi Neye iyi gelir? Nerede okunur? İşte soruların cevapları.

13:25 - 24/06/2021 Perşembe
Güncelleme: 13:53 - 18/10/2022 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Haşr suresinin son beş ayeti olan La yestevi çok fazileti bir duadır. Haberimizde La yestevinin Arapça ve Türkçe okunuşunu, La yestevinin Diyanet mealini bulabilir ve dinleyebilirsiniz.

La yestevi Arapça


La yestevi dinle

La yestevi Türkçe okunuşu

20. Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneti, ashâbul cenneti humul fâizûn(fâizûne).

21. Lev enzelnâ hâzâl kur'âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).

22. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

23. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir (mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn (yuşrikûne).

24. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard (ardı) ve huvel azîzul hakîm (hakîmu).

La yestevi Diyanet meali (Haşr suresi son 5 ayeti)

Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. ﴾20﴿

Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. ﴾21﴿

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. ﴾22﴿

O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. ﴾23﴿

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾24﴿

Haşr suresinin son 3 ayetinin fazileti

Sabah ve akşam üç defa (besmeleden önce)
“Eûzü billâhi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyetini okuyanlar için büyük müjdeler içeren hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu üç âyetin okunması gelenek haline gelmiştir
(bk. Tirmizî, “Sevâbü’l-Kur’ân”, 22; Müsned, V, 26; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 22; Emin Işık, “a.g.m.”, XVI, 426).

La Yestevi nerede okunur?

Kur'an-ı Kerimin 59. sırada yer alan sûresi olan Haşr Sûresi'nin son 5 ayeti halk arasında “lâ yestevî” olarak da bilinir. Bu ayetleri sabah ve akşam namazlarının tesbihatlarından sonra aşir olarak okunması hem sünnettir hem de faziletlidir bu nedenle de İslam alimleri tarafından tavsiye edilir.

Haşr Suresi neye iyi gelir?

Peygamber Efendimiz (s.a.s) Haşr suresini okuyan kişinin günahlarının affedileceğini buyurmuştur. Hastalıklardan ve musibetlerden korunacağı rivayet edilir. Haşr Suresini okumayı alışkanlık haline getirenler, dünya ve ahiret hayatında başarıya ulaşır.


Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar


#Haşr suresi
#La yestevi
3 yıl önce
default-profile-img