Ramazan Bursanın Ayasofyası Bursa Ulu Camii
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL

Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii

Anadolu Türk mimarlığının en büyük camisi olan Ulu Camii, Bursa'nın merkezidir ve itibarı en yüksek mabedidir. Evliya Çelebi'nin deyimiyle Bursa'nın Ayasofya'sıdır.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursanın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Ulucami'de, en kapsamlı onarım 1855 depreminden sonra olmuştur.

Yıldırım Bayezid tarafından 1396- 1399 yılları arasında mimar Ali Neccar'a yaptırılan abidevî eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneğidir. Açılışında ilk hutbeyi Somuncu Baba'nın verdiği bu kutlu mekânın ilk imamı da Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'dir. Tarihi boyunca olağanüstü hallere sahne olan cami; menkıbeler ve büyük alimlerin eserlerinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve Şam'daki Emeviyye Camii'nin ardından beşinci ziyaretgâh olarak zikredildi. Somuncu Baba, Emir Sultan Hazretleri, Molla Fenârî, Üftade Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevî, Niyazi Mısrî ve daha nice ulu kişiler buranın mânâ iklimini zenginleştirdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan tam 100 yıl sonra yapılan cami, yirmi kubbeli geniş iç mekânıyla, Selçuklulardan beri süregelen ulu cami tipinin en gelişmiş örneğidir. İlk yapıldığında ortadaki kubbe, yağmur sularının alttaki şadırvana toplanması için açık olarak tasarlanmış. Daha sonra camla kapatılan kubbe caminin aydınlanmasını sağlıyor. İç mekân, başka hiçbir camide bulunmayan zengin bir koleksiyona sahip. Eski, yeni yüzlerce yadigârın bir arada görülebileceği camideki en eski eser, kündekâri minberdir. Hacı Ahmet bin Abdülaziz adlı ustanın 1399 tarihli eseri, Selçuklu geleneğinin en güzel örneğidir. Dünyada bir benzeri bulunmayan sanat şaheserinin iki cephesi de farklı tasarlanmış. 6 bin 666 parçadan oluşan minberin yan kanatlarındaki oyma ve kabartma motiflerle, güneş sistemi ve kâinat sembolize edilmiş. Tarih içindeki yıkımlardan en çok etkilenen bölüm mihrap olmuş. Bu yüzden nakışları dönem dönem yenilenmiş. Mevcut kalem işi süslemeler Sultan Abdülmecid zamanında yapılmış. Süslü mihrabın günümüze ulaşan en eski detayı ise, üzeri altın varak kaplı mukarnaslarıdır. 600 yıllık geçmişi içinde defalarca onarım gören Ulucami'de, en kapsamlı onarım 1855 depreminden sonra olmuş. İçerideki süslemeler de bu döneme ait. Depremden sonra devrin en ünlü hattatları tarafından hüsn-i hat eserleriyle donatılan cami, dünyada emsali bulunmayan bir hat müzesi gibi.

Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan tam 100 yıl sonra yapılan cami, yirmi kubbeli geniş iç mekânıyla, Selçuklulardan beri süregelen ulu cami tipinin en gelişmiş örneğidir.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Yirmi kubbenin şöyle bir hikâyesi var: Rivayete göre Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi öncesinde savaşı kazanmak için dua etmiş ve yirmi cami yaptırmayı adamış. Zaferden sonra damadı Emir Sultan Hazretleri'nin tavsiyesiyle yirmi cami yerine yirmi kubbeli tek bir cami yaptırmış. 1402'deki Ankara Savaşı'nda Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra Timur camiyi ahır olarak kullanmış, 1403 yılında Moğol Şeyhi Emir Bedrüddin yaktırmış, 1413'te Karamanoğlu Mehmet Bey'in kuşatması sırasında cami tekrar yanmış. Onarımını ise, Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmet gerçekleştirmiş ve cami 1421 yılında ibadete açılmış. 1855'teki büyük depremde 17 kubbesi çöken cami onarılarak 1862 yılında tekrar ibadete açılmış. 1889 yangınında da hasar görmüş. Bütün bunlara rağmen günümüze kadar ilk dönemki ihtişam ve dokusunu koruyarak gelebilmiş.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Kuzeydeki abidevi taç kapısı.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Osmanlı Devleti'nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396- 1399 yılları arasında mimar Ali Neccar'a yaptırılan Bursa Ulu Cami, Osmanlı'nın çok sahınlı cami örneklerinden en mükemmeli.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Yirmi kubbeli camide, on iki sütunlu yirmi bölüm var. 3180 metre karelik iç alanıyla oldukça büyük bir cami fakat bölümler ve sütunlardan dolayı azameti pek fark edilmiyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Yirmi kubbeli camide, on iki sütunlu yirmi bölüm var. 3180 metre karelik iç alanıyla oldukça büyük bir cami.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Ortadaki camlı kubbe (aydınlık feneri), bir taraftan cami içinde bulunan havuzu örterken diğer taraftan da caminin aydınlanmasını sağlıyor. Bu özelliğiyle de Anadolu Selçuklu ve ilk İslam camilerini hatırlatıyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Bursa Ulu Camii içindeki şadırvanın farklı şekillerde anlatılan bir hikayesi var. Rivayete göre, caminin inşa edileceği yerdeki yapıların istimlâkı sırasında bir Yahudi kadın evini satmak istemeyince zorla alınmış. Gönül rızası olmadan alınan yerde namaz kılınmaz gerekçesiyle de evin yerine gelen kısımda şadırvan yaptırılmış. Bu hoş bir hikâye tabii ki. Burada ne Yahudi kadının ne de bir başkasının özel mülkiyeti vardı. Ulu Cami'nin yapıldığı alanın Gazi Orhan Vakfı'na ait olduğu bilinen bir gerçek.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin orta kısmındaki kubbenin üstü camlı. Aydınlık feneri olarak düşünülen bu kubbe, altında bulunan 16 köşeli mermer şadırvana da örtü görevi yapıyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Bursa Ulu Camii'nin içi bir hüsn-i hat sergisi gibi. Duvarlar ve kalın ayaklar, geleneksel hat sanatının en güzel örnekleriyle bezenmiş.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Camiye girişte ilk dikkat çeken unsur olan yazı ve levhalar, zamanın ünlü hattatları olan Yesari Mehmet Efendi, Mehmet Aziz Efendi, Mehmet Şefik Bey ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de aralarında bulunduğu 21 hattatın kaleminden çıkmış.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Duvar ve sütunlarda 45'i levha, 87'si duvar yazısı olmak üzere 132 hat var. Bu hatlarda 3 adet sûre, 47 âyet, 3 ayrı tarzda Ayet'el- Kürsi, 14 hadis, 25'in üzerinde tesbihat ve Esma'ül- Hüsna yazıları, Allah (cc), Muhammed (sav) ve İslâm büyüklerinin isimleri, 2 adet şiir, 3 tane de beyit bulunuyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Duvar ve sütunlarda 45'i levha, 87'si duvar yazısı olmak üzere 132 hat var.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin sonradan yapılan müezzinler odasının üstünde yer alan iki minareli cami şeklindeki duvar yazısında “Maşaallah” yazıyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrabın sol tarafında, yanında hattatın kaleminin de asılı olduğu Mevlâna Hazretlerini hatırlatan çifte Allah Hû yazısı yer alıyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Hat sanatının özgün örnekleri olarak gösterilen yazılar arasında vav'ların çokluğu dikkat çekiyor. Bu sırlı harf, sanat ve estetik değeri yüksek olduğu gibi; Allah'ın vahdetini remzeden bir işaret oluşu, ebced değeri 6 olduğu için iki tanesinin yan yana gelmesiyle Allah lâfzını oluşturması, insanın ana rahmindeki ve kulun secdedeki halini hatırlatmasıyla mana yönüyle de zengin bir derinlik taşıyor. Bu yüzden caminin her yanı çifte vav'lar, Hu'ların vav'ları, iç içe geçmiş ve derece derece küçülen vav'lar, sarmaşık gibi birbirine sarılmış vav'lar ve güneş şeklinde düzenlenmiş istif vav'larla donatılmış.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Hat sanatının özgün örnekleri olarak gösterilen yazılar arasında vav'ların çokluğu dikkat çekiyor. Bu sırlı harf, sanat ve estetik değeri yüksek olduğu gibi; Allah'ın vahdetini remzeden bir işaret oluşu, ebced değeri 6 olduğu için iki tanesinin yan yana gelmesiyle Allah lâfzını oluşturması, insanın ana rahmindeki ve kulun secdedeki halini hatırlatmasıyla mana yönüyle de zengin bir derinlik taşıyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin her yanı çifte vav'lar, Hu'ların vav'ları, iç içe geçmiş ve derece derece küçülen vav'lar, sarmaşık gibi birbirine sarılmış vav'lar ve güneş şeklinde düzenlenmiş istif vav'larla donatılmış.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Hat sanatının özgün örnekleri olarak gösterilen yazılar arasında vav'ların çokluğu dikkat çekiyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin her yanı vav'larla donatılmış.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Büyük deprem öncesinden günümüze ulaşan hatlardan biri olan bu estetik tek vav, cami ziyaretçilerinin en en fazla ilgi gösterdiği vav'dır. Hızır Aleyhisselâm'ın zaman zaman ulu camiye gelip bu vav önünde namaz kıldığı halk arasında yaygın bir inanıştır. Mü'minler burada namaz kılmayı apayrı bir bahtiyarlık saydıkları için bu köşe hiç boş kalmaz.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Kıble duvarındaki estetik tek vav, cami ziyaretçilerinin en en fazla ilgi gösterdiği vav'dır. Hızır Aleyhisselâm'ın zaman zaman ulu camiye gelip bu vav önünde namaz kıldığı halk arasında yaygın bir inanıştır. Mü'minler burada namaz kılmayı apayrı bir bahtiyarlık saydıkları için bu köşe hiç boş kalmaz.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrabın sol tarafında Kâbe'nin kapı örtülerinden biri sergileniyor. Vitrin içinde korunan Memlûklu eseri bu örtünün, bizzat Yavuz Sultan Selim tarafından Ulu Cami'ye asıldığı rivayet ediliyor.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin mihrap ve minberi.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Caminin mihrap ve minberi.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Eski, yeni yüzlerce yadigârın bir arada görülebileceği camideki en eski eser, kündekâri minberdir. Hacı Ahmet bin Abdülaziz adlı ustanın 1399 tarihli eseri, Selçuklu geleneğinin en güzel örneğidir. Dünyada bir benzeri bulunmayan sanat şaheserinin iki cephesi de farklı tasarlanmış. 6 bin 666 parçadan oluşan minberin yan kanatlarındaki oyma ve kabartma motiflerle, güneş sistemi ve kâinat sembolize edilmiş.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber, Selçuklu geleneğinin en güzel örneğidir. Dünyada bir benzeri bulunmayan sanat şaheserinin iki cephesi de farklı tasarlanmış. 6 bin 666 parçadan oluşan minberin yan kanatlarındaki oyma ve kabartma motiflerle, güneş sistemi ve kâinat sembolize edilmiş.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber kanadından detay
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Ahşap minberden detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber detayı
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii

Minber detayı
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber detayı
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber detayı
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Minber kapı tacı
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Müezzin mahfili ve minber.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Müezzin mahfili kalem işlerinden detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Tarih içindeki yıkımlardan en çok etkilenen bölüm mihrap olmuş. Bu yüzden nakışları dönem dönem yenilenmiş. Mevcut kalem işi süslemeler Sultan Abdülmecid zamanında yapılmış. Süslü mihrabın günümüze ulaşan en eski detayı ise, üzeri altın varak kaplı mukarnaslarıdır.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrabın nakışları dönem dönem yenilenmiş. Mevcut kalem işi süslemeler Sultan Abdülmecid zamanında yapılmış.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrabın günümüze ulaşan en eski detayı, üzeri altın varak kaplı mukarnaslarıdır.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrap nişinden detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrap ve minber detayı.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Mihrap nişinden detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Cami hatlarından detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Cami hatlarından detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Cami hatlarından detay.
Bursa'nın Ayasofyası: Bursa Ulu Camii
Cami hatlarından detay.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.