RÖPORTAJ

Hedefimiz yargıya güven

Yargıda Birlik Platformu'nun farklı görüşleri temsil eden mensupları, HSYK seçimine bir gün kala, yargıya güvenin yeniden tesis edilmesi hedefini yineledi. Milliyetçi grup adına Gürsel Özkan, muhafazakarları temsilen Musa Heybet ve sosyal demokratlar adına Gülsüm Mısır, avukat Fidel Okan'ın sorularını cevapladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vicdanınızın sesine kulak verin

HSYK seçimleri yarın yapılacak. Seçime giden süreç boyunca farklı düşünce yapısına sahip, yargının çeşitli kademelerinde yer alan hakim ve savcılarımızla görüşmeler yaptım. Sürecin önemli aktörlerinin görüş ve düşüncelerini sizlere elimden geldiğince objektif bir biçimde yansıtmaya gayret ettim. Bu manada gerek yüz yüze gerekse telefon ve e-posta yoluyla görüştüğüm tüm hakim ve savcılarımıza sürece yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Son söyleşiyi Yargıda Birlik Platformu'nun (YBP) üç kurucu üyesi ve farklı görüşleri temsil eden mensupları ile gerçekleştirdim. Milliyetçi grup adına Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gürsel Özkan, Muhafazakarları temsilen Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Musa Heybet ve Sosyal Demokratlar adına Ankara Hakimi Gülsüm Mısır ile son derece keyifli bir ortamda hemen hemen her konuyu masaya yatırdık. Söyleşi boyunca farklı düşünce yapısına sahip hakimlerin tek ses olduklarını, sahip oldukları dünya görüşlerini bir tarafa bırakarak, YBP adına ortaya koydukları ilkeleri savunduklarını, kısa zamanda kaynaşarak, birlik ve bütünlüğü sağladıklarını söylemek isterim. Ortaya çıkan tablo yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma makamının bir üyesi olarak beni son derece mutlu etti. YBP'nin salt HSYK seçimleri için bir araya gelen ve farklı görüşlerdeki hakim ve savcıların oluşturduğu bir topluluk olmadığı, seçim sonrasında tüzel kişilik kazanarak yargıya güveninin yeniden sağlanması amacıyla, mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğine olan inancım bu son söyleşi ile bir kez daha pekişmiş oldu. Yargıyı, adına Paralel Yapı denilen bir güç odağının elinden kurtarmak ve bundan sonra hiçbir güç odağına teslim etmemek için, tüm ve hakim savcılarımıza yarın seçimlerde vicdanlarının sesine kulak vererek oy kullanmaları çağrısı yapıyor ve sizleri bu çarpıcı söyleşi ile baş başa bırakıyorum.

YBP niçin kuruldu? Yargıda cemaat yapılanmasına karşı güç birliği mi?

Yargıda Birlik Platformu, yargıda bir grubun hakimiyetinin getirdiği olumsuz sonuçların giderilmesi, adalete güvenin tekrar sağlanması ve çoğulcu yargı yönetiminin gerçekleşmesi için kuruldu. Kuruluş gayemiz Türkiye'nin renklerine uygun farklı siyasi görüşlerden, inanç gruplarından meslektaşlarımızla birlikte gönüllülük esasına dayanarak yargının sorunlarını çözmek için bir araya geldik.

Platform kimlerden oluşuyor?

Muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokrat olduğu bilinen ve bu görüşleriyle tanınan, mesleki sorunlara duyarlı hakim-savcılar olarak platformun çatısı altında buluştuk. Yargının içine düştüğü durumdan vazife çıkararak sorunlarımızı çözmek amacıyla bir araya geldik. Bağımsız, sivil, hiç kimseye yakın olmayan, hiç kimseye uzak durmayan bir insiyatifiz. YPB adli ve idari yargı olarak iki ayrı kanattan oluşmaktadır. Tüm kararları birlikte alıyoruz.

SORUNLARI BELİRLEDİK

YPB ne yaptı ve nasıl çalıştı?

Nisan başında bir araya geldik. 19 Nisan'da Konya'da kamuya açık ilk platform toplantımızı yaptık. Ağustos sonuna kadar 16 bölgede tüm hakim-savcılara açık istişare toplantıları düzenledik. 9 bin civarında yargıç ve savcı meslektaşımızla yüz yüze görüştük. Bu toplantılarda arkadaşlarımızın sorunlarını dinledik. Değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmelerimizin sonucunda yargının sorunlarının fotoğrafını çekip, çözüm önerilerimizi belirledik.

KİMSENİN GÜDÜMÜNDE DEĞİLİZ

YBP'nin hükümete bağlı yargı yaratılması için kurulduğu iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz (Dr. Gürsel Özkan ve Gülsüm Mısır) YARSAV kurucusuyuz. (Dr. Gürsel Özkan 2009-2010 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yaptı, Gülsüm Mısır Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı) Platformda YARSAV kurucusu olan yönetim kurulu üyeliği yapan, hatta başkan yardımcılığı yapan arkadaşlarımız da var. Geçmiş dönemi ve şu anı dikkate alırsak YARSAV ne kadar hükümete yakın ki, biz hükümetin yakını veya güdümünde olalım.

O zaman YBP nasıl Başbakan ve Adalet Bakanı'na gitti ve kabul edildi?

Biz yargısal sorunlarımıza çözüm üretmek bakımından yaptığımız çalışmaları ve çözüm önerilerini önce Adalet Bakanı'na sonra Başbakan'a ilettik. Bu amaçla görüşmek istedik ve bu amaçla da görüştük. Sayın Adalet Bakanı da kimi çözüm önerilerimizi uygun buldu veSayın Başbakan'ın da talimatı üzerine yargının sorunlarına çözüm teklifi olarak Meclis'e sevk edildi. Müzakere kültürünü biat kültürü ile karıştıranlar var sanıyoruz.

CHP'DEN RANDEVU BEKLİYORUZ

Diğer liderlerle görüşecek misiniz?

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ve Sayın Demirtaş'tan randevu talep ettik. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Öztürk ile görüştük. Kendimizi anlattık, görüş ve önerilerini aldık, çok verimli görüşme oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da destek isteyeceğiz. Ancak henüz randevu alamadık. Sayın Meclis Başkanımızla da görüşüp teklife destek istedik.

YARSAV teklif için 'seçim rüşveti' değerlendirmesi yaptı.

Yargıçların maaşlarında 2006'daki zamdan sonra reel kayıplar dikkate alınırsa satın alma gücünde büyük ölçüde azalma oluştu. Bu arada da maaşlarımıza dönük bir iyileştirme gerçekleştirilmedi. Güneydoğu'da görev yapan bir yeni Hakim ve Cumhuriyet Savcısının yazı işleri müdüründen daha az maaş aldığı bir ortamda yargıçlara seyyanen yapılan %11,6 oranındaki zammın siyasi rüşvet olarak değerlendirilmesi bizi son derece rahatsız etmiştir. Hakim ve savcıların özlük ve parasal haklarında iyileştirme yapılmasından sadece YBP üyeleri yararlanmayacak. Bugün bizi siyasi rüşvet almakla suçlayan gerek YARSAV gerekse cemaate mensup hakim savcılar da bu zamdan haklı olarak yararlanacak. Hakim ve savcıların oyunun karşılığı olduğunu düşünmek en hafif deyimle saygısızlıktır.

MAĞDURİYETLER ÖNLENMELİ

Teklifteki 1500 yargıç ve savcıya disiplin affını nasıl yorumluyorsunuz?

Mevcut HSYK döneminde bilerek mağdur edilmiş çok haksız disiplin soruşturmalarına tabi tutulmuş meslektaşlarımız var. Devlet affedicidir bu haksız cezaların da giderilmesi gerekir ve mağduriyetler önlenmelidir.

İdari yargıya sınavsız hukuk fakültesi yolu açılması doğru mu?

Danıştay'daki 150 üyeden 58 tanesi hukuk fakültesi mezunu 92 tanesi ise değil. Siyasal Bilimler ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezunlar. 1500'e yakın idari yargıdaki yargıçlardan 700'ün üzerindeki kısmı hukuk fakültesi mezunu değil. İdari yargıçlar yeterliliklerini geliştirmek amacıyla ikinci bir fakülte eğitimi alarak mezun olmayı istemektedirler. Bu hem yargılamanın kalitesinin yükselmesine hem de yargıçların niteliklerinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

YBP'nin adayları nasıl belirlendi?

Temayül yoklaması yaptık. Sonra temayül sonuçları ile örtüşen sonuçları tespit ettik. Seçici kurul oluşturduk. Belirlediğimiz kriterlerle temayül yoklaması sonuçlarını da dikkate alarak adaylarımızı belirledik. 26 Ağustos'ta Ankara'da yaklaşık 2000 meslektaşımızın katıldığı toplu tanıtım toplantısı ile adaylarımızı açıkladık. Adaylarımız 'etik sözleşme' adı altında kamuoyunun önünde imzalarıyla teşvik ettikleri bir taahhütte bulundular. Yargıda Birlik Platformu olarak, yargıya olan güveni güçlendirmek amacıyla benimsediğimiz ilkeleri açıkladık.

ESAS OLAN HALKIN MENFAATİ

Yargıya güven ve mahkemeler üzerindeki gölge nasıl kaldırılacak?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde 'adil yargılanma hakkı' düzenlenmiştir. Adil yargılanma hakkı içerisinde mahkemenin tarafsızlığı kurala bağlanmıştır. Tarafsızlık davanın çözümünü etkileyecek bir önyargı, tarafgirlik ve menfaatin olmaması özellikle mahkemenin veya üyelerinden bazılarının taraflara karşı onların leh ve aleyhinde bir duygu veya çıkara sahip olmaması demektir. Yargıç görevini yaparken güven içinde olmalı, zarara uğrama korkusu sağı solu kollama ihtiyacı duymamalıdır. Bu durumda olan yargıç, yargıçlık yapamayacağı gibi halka da güven veremez. Burada söz konusu olan yargıcın kişisel menfaati değil halkın menfaatidir.

Verilen kararlar denetime kapalı

HSYK niçin önemlidir?

HSYK'nın meslekten ihraç kararları hariç aldığı kararlar yargı denetimine kapalıdır. Yani aldığı kararlar kesindir. Uygulanmak zorundadır. HSYK'nın Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimi ve mahkeme başkanlıklarına başsavcılıklara atama yapması, tüm hakim savcıların atama, terfi, denetim gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmesi kısaca yargıyı yönetmesinin objektif kuralları, belirlenmiş kriterleri yoktur.

İSTEDİĞİNİ KORUYABİLİYOR

İstediğini yüksek yargıya üye olarak seçmekte, istediğini Ağır Ceza reisi yapmaktadır. İstediğini soruşturmakta ceza vermekte, istediğini korumakta makam mevki vermekte hiçbir sakınca görmemektedir. Böyle yaptığı için de hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşte bunun için HSYK çok önemlidir.

KAYIRMACILIK ÖNLENMELİ

HSYK'nın herkes için geçerli objektif kurallara göre karar alması, bir yargıcın meslekte hangi süreçlerden geçerek hangi görevlere hangi şartlarda atanacağının veya seçileceğinin bilinmesi, yargıda adam kayırmacılığının önüne geçmek için zorunludur. Atama ve seçimlerde kıdem, ehliyet ve liyakatın esas alınması yaşadığımız sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Bunun için platform olarak HSYK'nın karar alma sırasında uyması gereken kuralların belirlendiği objektif düzenleme yapılmasına yönelik meslektaşlarımıza taahhüdümüz vardır.

Ülkenin huzuru HSYK'ya bağlı

Hükümete bağımlı yargı yaratılacağı iddiası ve algısı var.

Bu algının yaratılmasının, yargıdaki meslektaşlarımızın farklı politik tercihleri dikkate alınarak, hükümetin karşısında konumlandırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Profesyonelce olduğu da anlaşılıyor. Bunu yapan grubun da Türkiye'nin gündemini işgal eden grup olduğu açıktır.

MESLEĞİNE YANSITMAMALI

Kamplara ayrılmak doğru mu?

Doğru değildir. Hukuk güvenliği açısından son derece sakıncalıdır. Türkiye'de insanların adalete güvenlerinin tekrar sağlanması hepimizin ortak görevidir. Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdinde hukuk devleti olarak itibarının aşındırılmaması gerekir. Biz YBP olarak yargıç ve savcıların düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduklarının bilincindeyiz. Hakim savcıların siyasal görüşü olabilir olmalıdır da, fakat bunu, mesleğine kararlarına yansıtmasına müsaade edilemez.

ÖYLE BİR İHTİMAL YOK

YBP'nin şansı nedir?

Adli yargıda 11-0, idari yargıda 5-0 seçimi kazanıyoruz. Meslektaşlarımızın güven içinde huzurla gönül rahatlığıyla YBP'nin adaylarını desteklemelerini bekliyoruz. Türkiye'nin huzuru, normalleşmesi ve bu kriz ortamından kurtulması buna bağlıdır.

YBP kazanamazsa ne olur?

Öyle bir ihtimal yok. YBP huzur ve güvenin karşılığıdır. Türkiye bugünden çok daha kötü olur.

Yorum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

+