|

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre Almanya'dan sonra Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda da Medula sistemine eklendi.

Yeni Şafak
17:57 - 18/02/2017 Cumartesi
Güncelleme: 17:59 - 18/02/2017 Cumartesi
AA
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. SUT'ta yapılan değişikliğe göre, tebliğin amaç başlıklı kısmı, 5510 Sayılı Kanun'un "Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi" başlıklı 63'üncü maddesinde yer alan "finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin tanımına uyumlu olacak" şekilde yeniden düzenlendi.Bu kapsamda, sağlık yardımları karşılanan kişilere yönelik amaçlar içerisine, "Sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını temin etmek" hükmü eklendi.Yurt dışı sigortalı müracaatları kısmında ise Almanya'ya ilave olarak Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için de Medula sistemi üzerinden provizyon alınması hükmüne yer verildi.Bilimsel komisyon kararı gereğince Hiperbarik oksijen tedavisine ilişkin, "tedaviye bir defada kesintisiz en fazla 7 gün ara verilebilir" hükmü, "7 iş günü" olacak şekilde yeniden düzenlendi.Ayrıca kanser tedavisinde endikasyon dışı ilaç kullanımında sağlık raporlarında tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimi onayı bulunması gerekirken, "mikozis fungoides" tedavisinde bu branşların veya 3 dermatoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulunun rapor düzenlemesi uygulaması getirildi.Ayrıca prostat kanseri, metastatik kolorektal kanseri, diyabet ve epilepsi endikasyonunda kullanılan bazı yeni ilaçlar da ödeme listesine alındı.Tebliğ ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin işlem puanlarında artış sağlanırken, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Karar Tutanağı'nda belirtilen karar gereğince, PET (görüntüleme sistemi) ile yapılan BT ve MR tetkikin radyoloji uzmanınca ayrıca raporlanmasını sağlayacak düzenleme getirildi.Tebliğ ile SGK'nın kamu kurum indirimleri güncellemeleri de paylaşılırken, özellikle gazilerin kullandığı ve SGK'nın ödediği miktar düşük olduğu için üretici firmaların yurt dışından getirmeyi tercih etmemesi nedeniyle temininde güçlük çekilen "Membranlı Silikon Liner Değişimi" adlı malzemeye ödenen miktarda da artış yapıldı.#Sağlık Uygulama Tebliği
#Sosyal Güvenlik Kurumu
#SGK
#SUT
#Resmi Gazete
7 yıl önce