|
Özgün

Sözleşmeliye kadro yasası ile kadro verilen meslek grupları belli oldu

Sözleşmeli personelin kadroye geçmesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören teklifi için görüşmeler 19 Ocak günü Genel Kurul'da başladı ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, hangi meslek grupları kadroya alındı? Kimlere kadro verildi? İşte sözleşmeliye kadro yasasının detayları...

10:12 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sözleşmeliye kadro

Sözleşmeliye kadro

Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ YASALAŞTI

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti. Son dakika gelen habere göre Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

4B'li memurların 4A'lı olmasına zemin hazırlayan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Sözleşmeli öğretmen, memur, sağlık personeli, üniversite asistanı ve din görevlisi olmak üzere binlerce personeli yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin olarak "Sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek ve kimler kadroya alınacak?" araştırmaları hız kazandı.

HANGİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLER KADROYA ALINIYOR?

Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

NAKİL İÇİN 4 YIL ŞARTI ARANACAK

Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.

3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLAR MEMUR KADROLARINA ATANACAK!

Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.

Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

#sözleşmeliye kadro
#sözleşmeli personel
#sözleşmeli kadro yasası
#sözleşmeliye kadro meclis
#son dakika
5 ay önce
default-profile-img