|

Sultan Alparslan çocukları kimler?

Alparslan Büyük Selçuklu dizi 9 Ocak Pazartesi akşamı 41. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Çağrı Bey’in öldüğü görülürken, Seferiye Hatun’un Melik Şah’ı dünyaya getirdiği görülüyor. Peki Sultan Alparslan çocukları kimler? Sultan Alparslan'ın kaç çocuğu var, isimleri neler? İşte Sultan Alparslan'ın hayatı.

14:33 - 8/01/2023 Pazar
Güncelleme: 14:37 - 8/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sultan Alparslan'ın çocukları
Sultan Alparslan'ın çocukları

Sultan Alparslan’ın eşi ve çocukları merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Alparslan’a Barış Arduç hayat veriyor. Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanında Seferiye Hatun’un doğum yaptığı görülüyor. Peki, Sultan Alparslan’ın eşi ve çocukları kimdir? İşte Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan ve Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan hakkında bilgiler

Sultan Alparslan’ın kim olduğu ve ne zaman, nasıl öldüğü araştırılıyor. Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğlu olan Sultan Alparslan 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Alparslan’ın ilk eşinin ismi Aka (dizide Akça), ikinci eşinin ismi ise Seferiye’dir. Alparslan’ın çocuklarının isimleri Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun’dur.

Sultan Alparslan kimdir?

Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde yapıldığı bilinen Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı Bey’e bir oğlu olduğu müjdesinin gelmesi olayını da kaydederek gerçek doğum tarihini 1 Muharrem 420 (20 Ocak 1029) şeklinde vermektedir.

Alparslan’ın 435 (1043-44) yılında Gazneliler’in hücumlarını püskürten kuvvetlere kumanda etmiş olması da bu tarihi desteklemektedir. Çünkü doğum yılı 424 kabul edildiğinde Alparslan’ın henüz bulûğa ermemiş on-on bir yaşlarında bir çocuk iken ordu kumandanlığına getirilmiş olması gerekir ki bu pek mantıkî değildir.

Henüz küçük yaşta iken, babası Çağrı Bey’in hastalanması üzerine idareyi ele alarak Gazneli taarruzlarını durdurması, yine babasının sağlığında Karahanlılar’a (1049) ve Gazneliler’e karşı (1058) zaferler kazanması, zaten Çağrı Bey’in son yıllarında veliaht sıfatıyla fiilen yönettiği Horasan Selçuklu Devleti’nde ve hatta bütün Selçuklu topraklarında büyük bir itibar kazanmasına yol açmıştı.

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi.

Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı.

Kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan, tarihe geçti. Batı Türkleri’nin atası kabul edilen Alparslan, Arap ve Bizans tarihçilerinin ittifakla belirttikleri ve kendisine verilen unvan, künye ve sıfatların da açıkça gösterdiği üzere çok cesur, yiğit (ebû şücâ‘) ve kudret, azamet sahibi (adudüddevle “devletin pazusu, koruyucusu”) bir kişiliğe sahipti.

Heybetinin yanında adaleti ile de ün yapmış (es-sultânü’l-âdil), ağabeyi Kavurd’a ve Romanos Diogenes’e yaptığı muamelelerden de anlaşıldığı gibi affedici ve müsamaha sahibi olduğunu defalarca ispatlamıştı.

Çok dindardı ve dinî hükümlerin tam sadakatle uygulayıcısı olarak tanınıyordu. Onun bu cephesi, halk arasında velî derecesine yükseltilmesine ve şahsına pek çok kerametler isnat edilmesine sebep olmuştur. Sarayında, günde elli koyun kesilen bir imaret bulunduğu ve ayrıca adları listeler halinde tanzim edilen fakirlere harçlık dağıtıldığı eski tarihlerde kayıtlıdır.

İslâmiyet’in henüz girmediği ülkelerde fethettiği her şehre derhal bir cami yaptırdığı, askerî faaliyetlerinden dolayı yeterince fırsat bulamadığı imar işlerini ve ilim, fikir ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına almak gibi sosyal faaliyetleri de veziri Nizâmülmülk’ün eliyle yürüttüğü bilinmektedir. Bastırdığı altın paraların çokluğu da devrindeki iktisadî gelişmeyi ve refahı göstermektedir.

Sultan Alparslan nasıl, ne zaman öldü?

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tacizleri önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

Sultan Alparslan’ın çocukları kimler, isimleri neler?

Alparslan’ın çocuklarının isimleri:

 • Muizzeddin Melikşah,
 • Tacüddevle Tutuş,
 • İzzeddin Arslan Argun,
 • Böri Bars,
 • Tuğrul,
 • Ayaz,
 • Togan,
 • Arslan,
 • Tekiş,
 • Ayşe,
 • Züleyha,
 • Fülane Hatun’dur.

Sultan Melikşah’ın çocukları kimdir?

Sultan Melikşah’ın kaç çocuğu var? İşte Büyük Selçuklu Sulanı Melikşah’ın çocuklarının isimleri:

Ahmed Sencer

Berkyaruk

I. Mahmud

Muhammed Tapar

Davud

Isma Khatun

Gawhar Khatun

Mah Melek Hatun

#Sultan Alparslan
#Sultan Alparslan çocukları
#alparslan büyük selçuklu
1 yıl önce