Teknoloji Bakan Varank Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı

Bakan Varank: Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Varank: Uzaya gitmek için  31 bin vatandaşımız başvuru yaptı
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi tanıtım toplantısında konuştu. Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.

Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Yerli astronot ilanına ilgi: Kaç kişi başvurdu?
FOTOĞRAF 11
Title
Yerli astronot ilanına ilgi: Kaç kişi başvurdu?<br>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi'nin Milli Uzay Programı'nın önemli bir aşamasını oluşturduğunu belirterek, Uzaya.gov.tr sayfasını milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini ve 31 bin kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
Title
Varank: Projeyle, seçilecek bir Türk vatandaşını 2023'te bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Bu prestijli misyon sayesinde Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen nadir ülkeler arasında yer alacak ifadelerini kullandı.
Title
GÖREVİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ<br>Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.<br><br>Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.
Title
YERLİ ASTRONOT OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR<br><br>Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,<br>23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak,<br>Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,<br>Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen BilimleriTemel Bilimler veya Fen BilimleriTemel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,<br>Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,<br>İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz),
Title
KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 90 puan almış olmak<br><br>YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 90 puan almış olmak<br><br>TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test : 101 puan almış olmak<br><br>TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test: 251 puan almış olmak<br><br>TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test: 604 puan almış olmak<br><br>CPE : Certificate of Proficiency in English: B
Title
FİZİKSEL ÖZELLİKLER<br><br>Boy Uzunluğu (Ayakta): 149.5 - 190.5 cm<br>Oturma boy uzunluğu (Sandalyede dik pozisyonda, sandalye oturma düzleminden başucuna kadar): 78.2 - 101.3 cm<br>Kilo (kg): 43 - 110
Title
Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.<br><br>Her iki gözde doğal olarak veya gözlükkontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 2020) görme keskinliğine sahip olmak,<br>Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,<br>Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,<br>Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platinvida bulunmamak,<br>Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,<br>Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),<br>Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,<br>Kan basıncıtansiyonu 15595 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,<br>Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,<br>Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,<br>İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,<br>Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,<br>Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,<br>Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,<br>Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucuuyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,<br>Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulmanefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlıkizolasyon, kapalıdar alan korkusu olmamak,<br>Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,<br>İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
Title
Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:<br><br>Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak,<br>Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak,<br>Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak,<br>Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.
Title
Diğer Kriterler:<br><br>Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,<br>Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
Title
BAŞVURU SÜRECİ<br>İlana başvuruda bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.<br>Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar yapılması gerekmektedir.<br>Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.<br>İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecektir.<br>Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.<br>Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.
Title
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular uzaya.gov.tr adresinden takip edilmelidir.
Yerli astronot ilanına ilgi: Kaç kişi başvurdu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada uzay konusunda da bir müjde verdi. "Artık o vakit geldi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevemizce bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Yerli astronot ilanını milyonlarca kişi ziyaret etti ve uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Peki Yerli astronot başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kimler yerli astronot olabilir? Uzaya.gov.tr başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Uzaya gidecek ilk Türk aranıyor: İşte belirlenen 15 kriter
FOTOĞRAF 16
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını duyurdu.
Title
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı'ndan uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusunda aranacak kriterler açıklandı.
Title
Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzayda olacak Türk yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede ingilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerektiği belirtildi.
Title
. Başvuru yapacak adayların 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 15595'in altında bulunması gerekitiği aktarıldı.
Title
Ayrıca başvuru yapacak adayların her iki gözde doğal olarak veya gözlükkontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platinvida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması,
Title
Alkol, uyuşturucuuyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulmanefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlıkizolasyon, kapalıdar alan korkusu olmaması,
Title
Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerektiği belirtildi.
Title
23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.
Title
İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek.
Title
İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek.
Title
Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.
Title
Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.
Title
Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.
Title
Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek.
Title
Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkânı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak.
Title
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı daha sonra Milli Uzay Programı'nı oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendi. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ortaya konulduğu Milli Uzay Programıyla; ay görevi, yerli uydu, bölgesel konumlama, uzay limanı, uzay havası, uzay nesneleri, uzay sanayisi, uzay teknolojileri geliştirme bölgesi, uzay farkındalığı, Türk uzay yolcusu hedefleri belirlendi.
Uzaya gidecek ilk Türk aranıyor: İşte belirlenen 15 kriter
Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk uzay yolcusu ile ilgili aranılan kriterler açıklandı. 'uzaya.gov.tr' adresinden yapılacak başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen 2 adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.

Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Süreci resmen başlatıyoruz' diyerek detayları aktardı
FOTOĞRAF 6
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Milli Uzay Programımız çerçevemizce bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.\" diyerek detayları aktardı.<br><br>
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'na ilişkin yaptığı açıklama şöyle: <br><br>Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için 1 yıl önce yine bu kürsüden milli uzay programımızı açıklamıştık. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlarını korumak üzerine belirlediğimiz Türkiye ve medeniyetimize yaraşır tam 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım.
Title
Ay'a ulaşmaktan uzay eko sistemi oluşturmaya, insan kaynağı geliştirmeye varan geniş yelpazedeki hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz.<br><br>Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma, geliştirme bilişime kadar her alanda proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir.
Title
Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz her hedef Türkiye'nin yeni yüzyılındaki başarılar için birer mihenk taşı olacaktır. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile Türk gençleri uzay yarışların aktörleri olsunlar istiyoruz. Bugün ülkemiz adına yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacağız.
Title
Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi.<br><br>Milli Uzay Programımız çerçevemizce bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Bu milli görevimiz için uzaya.gov.tr adresimizi oluşturduk.<br>Belirlenen şartları sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlarımız başvuru yapabilirler. Bu şartları sağlayacak iki aday bilim elçimiz olarak gerekli eğitimleri alacak. Adaylarımız 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecektir.
Title
Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.<br><br>İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong'u unutmadık. Şimdi de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek nesiller unutmayacaklar.
Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Süreci resmen başlatıyoruz' diyerek detayları aktardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada uzay konusunda da bir müjde verdi. "Artık o vakit geldi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevemizce bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak." ifadelerini kullandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.