Teknoloji Başbakan Yıldırım Kamunet devreye giriyor

Başbakan Yıldırım: Kamunet devreye giriyor

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Bilişim Zirvesi 2016'da açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Kamuda iletişim ve veri akışı kamunet platformu üzerinden sağlanacak" dedi.

Furkan Özata Yeni Şafak
Başbakan Binali Yıldırım.
Başbakan Binali Yıldırım.
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Bilişim Zirvesi 2016'da önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak Teknoloji Servisi'nin takip ettiği organizasyon sırasında Başbakan Yıldırım'ın kamu çalışanlarına yönelik olarak duyurduğu uygulama dikkati çekti. Kamu çalışanları için Başbakan Yıldırım, "Kamuda iletişim ve veri akışı kamunet platformu üzerinden sağlanacak" dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün sıkça dile getirdiğimiz bilgi ağları, online ve mobil teknolojiler, sanal gerçeklik, siber fiziksel sistemler gibi yeni yeni buluşlardan, gelişmelerden söz ediyoruz. 18. yüzyılın sonlarında başlayan sanayi devriminin getirdikleri ile 19 ve 20. yüzyıllarda bunların sonuçlarını gördük, yaşadık. Bu dönem makinaların dönemi olmuş ve maalesef insanlık buradan sömürgeciliği çıkarmıştır. O dönemde teknolojik tekamül sağlanırken diğer yandan insanlık tarihine kara leke olacak acıları yaşamıştı. Hepimiz ümit ediyoruz ki, bilimin desteklediği sanayi üretimi insanlara sava yerine huzur, refah ve hayat standardını yükseltecek bilişim teknolojilerini sunar. Bilim labaratuvardan çıkıp insana ulaşmadıkça kalın kitaplardan öteye geçemez. Zamanın bir ruhu var, kendini tanımayanı zaman tanımaz. Kendini dışlayanı dışlar, kendine bakmayana da bakmaz. Günün bilişim yoluyla çekilen heyecanla izlediğimiz bilim kurgulardaki gelecek tasarımları gerçek hayatta bir bir tezahür ediyor. Bugün hayal ürünü dediğimiz şey yarının gerçekliğidir. Dolayısıyla kaçış yoktur.

e-dönüşümü başlattık

Bugüne değin bilgi ve teknolojik alanda yaşayan değişim alışkanlıklarda da değişimi getiriyor. Geçmişte haberleşme hizmetlerinde temel amaç sadece bireylerin kullanımına sunma çabasıyla sınırlıydı. Bugün ise en yenilikçi teknolojilerle insanlara ulaştırma yarışı var. Türk toplumunun bilgi toplumuna dönüştürme çabası bu sektörün gelişimine ayrı bir ivme kazandırmıştır. e-dönüşüm projesiyle bu dönüşüm sürecini başlattık. e-devlet kapısını söyleyebiliriz; eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten tarıma pek çok alanda kamu hizmeti bu portaldan verilir hale geldi. 30 milyon 677 kullanıcıya erişmiş durumda. e-devlet kapısıyla devlet kurumlarının bilişim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmasının yolunu açtık. Bu sayede vatandaşlarımız devlet dairelerindeki işlemleri online şekilde çok hızlı yapar hale geldi.

Operatörlere kapsama yükümlülükleri verdik. Operatörlerin ticari bulmadığı, ulaşamadığı bin 800 yerleşim yerine evrensel hizmet yükümlülüğü kapsamında gerekli baz istasyonları kuruldu. Yeni dönemde bu erişilme noktasında Türkiye'nin coğrafi olarak her noktasına erişebilecek şekilde altyapıyı, ticari bir düşünceye kapılmaksızın, bir kamu ve bir evrensel hizmet olarak yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

5G için hazırlıklar süratle tamamlanacak

  • Operatörlerimiz de güzel bir başarı ortaya koydular. 5-6 yıl gibi kısa bir süre zarfında ülkemizin hemen her noktasına 3G erişimini sağladılar. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden 2015 yılında 4,5G lisans ihalesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki adım 5G için hazırlıkların süratle tamamlanması.

3G'de başlangıçta şehir merkezlerindeydi, daha sonra ilçelere yerleştiği gibi 4,5G'de yaygınlaşacak. Sektörün hacmi ekonomik büyüklüğü 2015 yılında 83 milyarın, hatta 90 milyara yakın bir düzeye yükseltmiştik. Bu dört kat büyüme anlamına geliyor. Türkiye'nin büyümesinin geçtiğimiz 15 yıl içerisinde bir kat daha fazlası bilişimde büyümeyi ifade ediyor. Aslında bilişimdeki büyüme bunun çok daha üzerinde olması lazım. Biz bunu da yeterli görmüyoruz. Bu veriler ülkemizin altyapı kapasite ve hizmet kalitesi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor. Türkiye dünyanın hızla ve istikrarlı büyüyen ülkeler listesinde yer almaktadır. Bilişimin tüm sektörler açısından itici bir güç olduğunun farkındayız.

"Teknolojiyi üreten ülke olmalıyız"

Bilişim gücünü 2023 hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın en büyük 10 ekonomisine ulaşacağız. Sadece bilişim altyapımızı geliştirmek, hızı arttırmak bunlar altyapı. Bu altyapı gereklidir ama yeterli değildir. İkinci ve en önemli adım da üstyapıdır. Üstyapı buradaki araçların, ürünlerin çeşitliliğini arttırmak, katma değer, marka oluşturacak bu yarışta bizi bir adım öne geçirecek yenilikçi, milli, yerli ürünlere ihtiyacımız var. Bu nedenle teknoloji kullanımının yanısıra teknolojiyi üreten ülke olmamız için de bütün imkanları seferber ediyoruz. Bugün bilgiye sahip olan, üreten ve kullanan ülkeler bir adım öne geçiyor. Arge çalışmalarının, inovasyon teknoloji merkezlerine geniş bir şekilde destek veriyoruz. 64 tekno parkımızda 41 binin üzerinde genç mühendisimiz alın teri, akıl teri döküyor.

Vergi geliri sağlayacak yeni model

Önümüzde çok daha yol olduğunu biliyoruz. Biz burada konuşurken dünyanın bir başka yerinde bilişimle ilgili yeni bir ürünü, gelişmeyi, hizmetin olduğunu akıldan çıkarmamız lazım. Son 10 yılda altyapıda önemli gelişmeler katedildiği gibi sektörün önüne açacak uygulamalar yapıldı. Bütün vatandaşlarımızın internete erişimini kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak için 64. hükümet döneminde iletişim vergisini indirdik.

  • Mevcut vergi sistemimiz iletişim sektörümüzün gelişmesine ayak uyduran bir sistem değil. Çok basit anlaşılabilir sektörün hızını yavaşlatan değil, büyümesini sağlayan, vergi geliri sağlayacak yeni bir modelini hayata geçireceğiz. Vergi sistemini bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz.

"Bilgiyi satın almak olmaz"

Ülkemiz internet kullanımında çok daha hızlı büyüdü. Artık sadece Amerika'da değil bilişim dünyanın her yerinde yaygınlaşacak. Geride kalan çağda en büyük güç paraydı. Şimdi para değil, şimdi bilgi. Bilgiye sahipseniz güce de sahipsiniz. Türkiye'yi gelecekte en saygın noktalarda görmek istiyorsanız bilgiyi satın almak olmaz.

Bakkallarda küçük dükkanlarda iki fotoğraf vardır. Birinde sefalet içinde kasası boş, diğeri keyfi yerinde kasası doludur. Birinin sefalet içinde olanın veresiye veren, diğerinde peşin satan yazar. Gelecekte ise bilgiye sahip olanın kasası dolu, keyfi yerinde olacak. İşte bu sebeple Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklere ara vermeden devam edeceğiz. 289 Ar-Ge merkezimiz var. 28 bin çalışanımız var. Kanuna ilave olarak sektöre ilave kaynak aktarmaya Bilim Sanayi Bakanlığımız başladı.

Şu anda 4.5G'nin de yetkilendirilmesi kapsamında özel destekler veriyoruz. Çok daha önce tamamlanması gerekirdi. Hala tamamlanmamış olmasını bir eksiklik olarak görüyorum.Bilginin üretilmesi kadar merkezde kalması önemlidir. Yakın zamanda sayıları artan veri merkezleri ülkemiz için önemli bir husustur.

Daha bugün kararname ile çağrı merkezleri ile birlikte veri merkezlerinin kurulmasına çok büyük destek sağladık. Bina tahsisinden vergi kolaylığına işletme kredisine, enerjine desteğine kadar her türlü destek için çalışma yapacaklara yönelik teşvik paketini yürürlüğe koyduk hayırlı uğurlu olsun. Veri merkezlerinin zaman kaybetmeden kurulması şimdiki beklentimiz.

Siber güvenlik çalışmaları devam ediyor

Ülkemiz sadece bilgiyi üreten, sahip olan değil, kullanan da olacak. Ülkemiz üzerinden trafiğin sağlanmasına da katkı sağlanacak. Verilerin de Türkiye'de kalmasına vesile olacak. İnternet platformlar Facebook, Twitter gibi içerik sağlayıcılarının da verileriyle ilgili imkan sağlayacak çalışmalar yapılacak. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bazı farklı yorumlar davalarda olduğunu görüyoruz. Yer sağlayıcı sorumluluğunu içerik sağlayıcıya yaptırmak gibi.

Yapılan çalışmalar bilişim sektörünün büyümesine verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır. Güvenlik tehditlerini de aynı oranda ciddi görüyoruz. Siber güvenlik konusunda önemli çalışmalar devam ediyor. Eylem planı uygulamaya girmiş durumda. Siber güvenlikle ilgili üniversitelerde yüksek lisans doktora çalışmaları hızlandı. Bununla yetinmiyoruz. Sadece siber savunma değil, caydırıcılık konusunda da önemli adımları atmış olacağız.

Siber saldırıları bir yandan önlerken bu kötü niyetli faaliyetlere karşılık verecek caydırıcılığı geliştirmek. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı da başlıyor. Bütün paydaşları bir araya getiren bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Güvenli internet için Kamunet
  • Kamunet nedir, güvenli internetin kamuda başlatılan bir adımıdır. En azından kamudaki iletişimin bir özel ağ üzerinde yapılması kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi. Kamunet ağı üzerinden veriler daha güvenli olacak.
Yeni bir ekosistemin oluşumu sağlanacak. Siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı yeni çalışmaları da beraberinde getirecek. Laf üstüne laf koymak yerine taş üstüne taş koyma zamanı. 14 yıl boyunca hep bunu yaptık. Bugünlere geldik. İşimiz bundan sonra çok daha fazla olduğunu bilmenizi istiyorum. Ulaşımda hız felaket bilişimde berekettir. Bu konuda belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığımıza çok çalışmak düşüyor.


BTK'dan terörist hesapları engelleyecek uygulama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.