VideoCari açığın azaltılması mümkün mü?
Cari açığın azaltılması mümkün mü?
Cari açığın azaltılması mümkün mü?
2017 yılında ülkemiz ekonomisi yüzde 7.4 oranında büyüdü. Buna karşın elde edilen bu güçlü büyümenin cari işlemler açığını arttırıcı yansımaları oldu. 47.1 milyar $'lık cari açıktaki bozulmayı en çok etkileyen unsurların başında altın ithalatı ve petrol ile birlikte emtia fiyatlarındaki artışlar yer almaktadır.

Bu bozulmaya altın ve enerji ithalatı hariç baktığımızda ise cari işlemler açığının nispeten sınırlı olduğunu görüyoruz.