VideoFaizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve nefes kredisi
Faizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve “nefes kredisi”
Faizin düşürülmesinde tasarrufların etkisi ve “nefes kredisi”
Bugün ülkemizde en önemli tartışma konularının başında yüksek faiz geliyor. Bu durumu açıklayabilmek için tasarruf açığını da beraberinde incelemek gerekiyor.